מסכת גיטין

מסכת גיטין היא המסכת השישית בסדר נשים. המסכת עוסקת בענייני הגט, בדיני מסירתו לאשה ובספיקות שונים המתעוררים לגביו.

המסכת עוסקת בדרך אגב בנושא פדיון שבויים, ובתלמוד הבבלי מובאים בה קובץ סיפורים הידועים כאגדות החורבן.

פרקי המסכת

  • פרק ראשון "המביא גט" (קמא)
  • פרק שני "המביא גט" (בתרא)
  • פרק שלישי "כל גט"
  • פרק רביעי "השולח גט"
  • פרק חמישי "הניזקין"
  • פרק שישי "האומר"
  • פרק שביעי "מי שאחזו"
  • פרק שמיני "הזורק"
  • פרק תשיעי "המגרש"
מסכתות המשנה
This article is issued from Yeshiva. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.