ví dụ:
  • đang tải…

Wiktionary tiếng Việt

từ điển mở giải thích
ngữ nghĩa bằng tiếng Việt
cho 244.267 từ
thuộc về 101 ngôn ngữ
mà bạn  thể sửa đổi

Tìm hiểu thêm…
Hình nền: Bó cờ tại Cuộc thi kỷ niệm Josef Odložil kỳ thứ 17.

Thông báo

  • 19 tháng 12: Nguyentrongphu được biểu quyết làm hành chính viên và TheHighFighter2 được biểu quyết làm bảo quản viên.
Cập nhật Thêm nữa…
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.