Sugeng rawuh ing

Wikisastra
bausastra mardika basa Jawa
Sapréné ana 60.837 èntri mawa wedharan basa Jawa.

Bab Wikisastra Tembung Sasi Iki

Sugeng rawuh ing Wikisastra, situs Wiktionary ing basa Jawa. Situs iki minangka proyèk tembayatan (kolaboratif) kang ancas mbangun bausastra (kamus) manéka basa mawa kontèn mardika. Ing kéné, kabèh tembung saka manéka basa kawedharaké sarana basa Jawa.

Wikisastra ora kaya bausastra lumrahé. Kontené ngemu dasanama (tésaurus), panuntun guru lagu (rhyme guide), serat pitembungan (phrase book), setatistik basa lan apéndhik. Wikisastra ora mung ngemu wedharaning tembung, nanging uga katerangan liyané supaya wong-wong bisa sumurup surasané tembung. Mula, katerangan bab mulabukané tembung (étimologi), cara pangucapé tembung, conto panganggoning tembung, tembung sawerdi (sinonim), tembung kosokbalèn (antonim), lan pertalan (tarjamahan) uga kalebu ing kéné.

Wikisastra iku wiki, kang tegesé kowé kena mbesut lan ngowahi, lan kabèh kontèné kaayoman ing lisènsi cacah loro: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License lan GNU Free Documentation License. Sadurungé kowé ngéwangi mbangun situs iki, prayoga kowé maca sawenèh kaca pitulung. Kowé uga kudu ngerti manawa wiki iki béda saka wiki liyané. Ing kéné ana paugeran kang keket bab tata gelar (layout) lan paugeran bab isèn-isèn. Kowé bisa sinau cara nggawé kaca, cara mbesut èntri, njajal ing bak wedhi, lan marani Gapura Paguyuban supaya kowé bisa urun daya nuwuhaké Wikisastra iki.

lebaran saka basa Indonésia
Werdi
riyadi
Contoning panganggo
Pada hari itu juga, orang-orang berbondong-bondong mencari kumpulan ucapan selamat hari lebaran.
Ugi ing dinten menika, tiyang-tiyang irit-iritan ngupadosi klempakan ucapan sugeng dinten riyadi.
Proyèk liya
Wikipédia
Bauwarna mardika
Wikisumber
Kapustakan mardika
Commons
Panyimpenan barkas mardika
Wikipustaka
Pustaka lan gagaran mardika
Wikidata
Panyimpenan dhatah mardika
Wikiwarta
Warta mardika
Wikicuplik
Klumpukan cuplikan mardika
Wikipésiyes
Babagan sepésiyes
Meta-Wiki
Pangendhalèn proyèk Wikimédia
Wikiversitas
Abahan lan kagiyatan sinau mardika
Wikiplesir
Panuntun plesiran mardika
MediaWiki
Pangembangan piranti alus wiki
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.