Witajće do Wikisłownika!

Tule ma nastać wulki a powšitkowny słownik hornjoserbskeje rěče, kiž wobsahuje wšitko wot dźělenja słowa, tworjenja formow hač k pokiwam za wužiwanje a přikładam za wužiwanje. Wězo trjebamy pomoc, zo by so tutón projekt poradźił, - tež Wašu!

Zaměry wikisłownika

Naš wikisłownik so wot dotalnych słownikarskich projektow sylnje rozeznawa:

kompletny paradigma: Na rozdźěl wot ćišćanych słownikow, hdźež dyrbi so z městnom lutować, podawa naš słownik wšitke formy dateho słowa
dźělenje słowow
wurjekowanje
wujasnjenja k wužiwanju
synonymy (słowa z někak samsnym woznamom)
hyponymy (słowa ze specielnišim woznamom)
hyperonymy (słowa z powšitkownišim woznamom)
kollokacije: Tu so namakaja wotkazy na rěčne wobroty, metaforiske wurazy, prajidma a přisłowa.
přikłady z literatury: Tu namakaće za kóžde słowo wotkaz na wotpowědne hesło.
přełožki do wšěch móžnych rěčow.

Naš zaměr je, serbski słowoskład tak šěroko kaž móžno registrować, tak zo budu w nim tež słowa, kiž hišće njejsu nihdźe registrowane. Planowane je tež pytansku funkciju integrować, kiž wužiwarjej dowoli, wopak pisane słowo namakać.

Citaty z literatury so jenož prawopisnje adaptuja, morfologiske wosebitosće so wobchowaja.

Wikisłownik a wikipedija

Kak so potajkim wikisłownik wot Wikipedije rozeznawa? Wonej so idealnje wudospołnjatej: We wikipediji namakaš encyklopediske artikle wo někajkej wěcy abo wosobje, něšto, štož njesłuša do słownika; na druhim boku pak njenamakaš informaciju wo gramatice abo ortografiji (wothladajo wot toho, zo so wuraz nadźijomnje korektnje piše a wužiwa). W tajkich padach, hdyž wužiwar prawdźepodobnje skerje wěcownu informaciju pyta hač gramatisku (na př. Budyšin abo Jakub Bart-Ćišinski), wotkazuje wikisłownik na Wikipediju. Runje tak ma Wikipedija móžnosć, na wikisłownik wotkazować. W idealnym padźe budźe raz tak, zo kóžde słowo w kóždym artiklu Wikipedije na wotpowědne hesło we wikisłowniku wotkazuje, tak zo dyrbi wužiwar wikipedije jenož na njeznate słowo kliknyć, zo by něšto wo nim zhonił.

indeks rěčow

hornjoserbšćina · delnjoserbšćina

indeks słowow

a b c č ć d e ě f g h ch i j k ł l m n o p q r s š t u v w x y z ž
A B C Č Ć D E Ě F G H Ch I J K Ł L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

wšitke hesła
ličba hesłow: 4.166
wikisłowniki w druhich rěčach

Afrikaans - العربية - Български - 中文 - Česky - Deutsch - Eesti - Ελληνικά - English - Español - Française - Ido - Italiano - 日本語 - Kaszëbsczi - Polski - Português - Русский - Slovenčina - Slovenščina - Српски / Srpski - Tiếng Việt - Türkçe - Lisćina wšěch rěčnych wersijow

sotrowske projekty

Wikipedija Wikižórła MetaWiki - Wikimedija - Wikispecies

This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.