Constitución
da República
Española

1931


España, en uso da súa soberanía,
e representada polas Cortes Constituíntes,
decreta e sanciona esta Constitución.


Palacio das Cortes Constituíntes
a 9 de Decembro de 1931.

TÍTULO PRELIMINAR: Disposicións xerais (art.1 ao art.7)


TÍTULO I: Organización nacional (art.8 ao art.22)


TÍTULO II: Nacionalidade (art.23 ao art.24)


TÍTULO III: Dereitos e deberes dos españois (art.25 ao art.50)


TÍTULO IV: As Cortes (art.51 ao art.66)


TÍTULO V: Presidencia da República (art.67 ao art.85)


TÍTULO VI: Goberno (art.86 ao art.93)


TÍTULO VII: Xustiza (art.94 ao art.106)


TÍTULO VIII: Facenda pública (art.107 ao art.120)


TÍTULO IX: Garantías e reforma da Constitución (art.121 ao art.125)

Véxase tamén

Vexa o artigo da Galipedia acerca deConstitución española de 1931
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.