Chào mừng bạn đến Wikiquote
Bộ sưu tập danh ngôn mở mà ai cũng có thể sửa đổi.
Hiện nay, Wikiquote tiếng Việt có 251 bài viết.
Hôm nay thứ Ba, ngày 11 tháng 5, 2021, 04:24 (UTC).
Xem theo: Thể loại · Phim · Tác phẩm văn học · Nghề nghiệp · Tục ngữ · Danh ngôn · Ca dao · Câu đối · Truyền hình · Chủ đề
Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận thử thách người khôn ngoan, khó khăn thử thách bạn bè.

Tạo bài viết mới

This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.