Кыргыз Уикицитатага, кош келдиңиздер!
Эгерде кыргыз тилинде эркин сүйлөп жана ой жүгүртө алсаңыз, кыргыз Уики-шилтемени (цитаталар жыйнагын) түзүүгө чакырабыз.
Азыр Уикицитатада кыргыз тилинде жазылган 1 макала бар.

Макал-Лакаптар


Афган - Англис - Араб - Азербайжан - Болгар - Венгр - Вьетнам - Грек - Грузин - Жапон - Испан - Италян - Казак - Калмак - Кыргыз - Кытай - Латын - Монгол - Немец - Орус - Тажик - Татар - Түрк - Түркмөн - Украин - Уйгур - Француз - Чех

Китептерден


Касымалы Жантөшев "Каныбек"
Салижан Жигитов "Жаңырык"
Тенти Орокчиев "Ырда адам дайрасы"
Тенти Орокчиев "Бала кирди түшүмө"

Кошумча Уикидолбоордор


Уикипедия
Ачык энциклопедия
Уикикитеп
Окуу китептер
Уикицитата
Цитаталар жыйнагы
Уикикана
Асыл нуска тексттер (азырынча даяр эмес)
Уикитүркүмдөр
Биологиялык түркүмдөр (аңглисче)
Уикижаңылыктар
Жаңылыктар (азырынча даяр эмес)
Уикиказына
Медияфайлдардын жыйнагы (аңглисче)
Метауики
Уикимедиянын проекттери тууралуу (аңглисче)
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.