Croeso i Wiciddyfynu,
y casgliad o ddyfyniadau y gall bawb ei olygu, a hynny'n rhad ac am ddim.
Mae 365 erthygl yn y Gymraeg
Dydd Sul, Mai 23, 2021, 18:50 (UTC)

Pori: Categorïau | Ffilmiau | Gweithiau llenyddol | Galwedigaethau | Diarhebion | Rhaglenni teledu | Themâu

Pori Wikiquote - Mynegai yn nhrefn yr wyddor

Casgliad o ddyfyniadau gan enwogion ac o weithiau creadigol o bob iaith ydy Wiciquote. Mae yma gyfeithiadau o ddyfyniadau di-Gymraeg yn ogystal â chysylltiadau i Wicipedia os am fwy o wybodaeth am bwnc penodol. Ewch i'r dudalen gymorth neu arbrofwch yn y pwll tywod er mwyn dysgu sut y gallwch chi olygu tudalennau, neu os oes well gennych ewch i fewngofnodi er mwyn dechrau cyfrannu i Wiciquote. Os oes gennych gwestiwn, gallwch ei ofyn yn Y Caffi hefyd.
Dyfyniad dethol:

Rhaid i chi beidio colli eich ffydd yn y ddynoliaeth. Mae'r ddynoliaeth fel y môr; os oes ambell ddiferyn o'r mor yn frwnt, nid yw'r mor i gyd yn lygredig. Gandhi.

Porth y Gymuned   Y Caffi
   
Dyfyniadau yn ôl math o waith

Cerdd • Dihareb • Drama • Ffilm • Nofel • Rhaglen deledu • Rhaglen radio

 
   
Pori'r Dyfyniadau

Categorïau • Erthyglau yn nhrefn yr wyddor • Pobl • Rhestrau

   
Dyfyniadau yn ôl galwedigaeth y person

Actor • Arlunydd • Arweinydd crefyddol • Athronydd • Awdur • Bardd • Cerddor • Comedïwr • Dramodydd • Gwleidydd • Gwyddonydd • Mathemategydd • Newyddiadurwr • Seicolegydd

   
Dyfyniadau yn ôl thema

Bwyd a diod Bywyd Cariad Celfyddyd Chwaraeon Crefydd Cymraeg • Gwyddoniaeth Marwolaeth • Meddwl Rhyfel Teithio

Tudalennau dethol

Prif Gategorïau

Pobl

  • Awduron
  • Yn ôl galwedigaeth
  • Yn ôl cenedligrwydd

Cynhyrchiadau

  • Ffilmiau
  • Gweithiau llenyddol
  • Teledu

Pori Wikiquote

  • Rhestrau
  • Diarhebion
  • Themâu

Tudalennau newydd

Y Gymuned

Ysgrifennu erthyglau

Polisi Sut i olygu tudalen Canllaw ar gyfer diwyg ac arddull Parth cyhoeddus a rhannu Erthyglau a geisir

Am y prosiect

Tudalen amdano Nodiadau Sillafiadau Porth y Gymuned Anaddas ar gyfer Wikiquote Y Caffi Y Ddesg Gyfeirio Ceisiadau Wiciddyfynnwyr Cyfleusterau Cwestiynau cyffredin Hanes Wikiquote Wikiquote Wiciquote mewn ieithoedd eraill Meddalwedd Wikimedia

Mae Sefydliad Wicifryngau (Wikimedia Foundation) yn darparu nifer o brosiectau arlein rhydd eraill yn ogystal â Wikiquote, mewn llwyth o ieithoedd. Maent i gyd yn wicïau, sy'n golygu bod pawb yn cael eu hysgrifennu, eu golygu a'u darllen. Sefydlwyd Wicifryngau yn 2003 gan Jimmy Wales, ac fe'i gweinyddir yn Fflorida. (Mwy am Wicifryngau)

Meta-Wici
Canolbwynt prosiectau'r Sefydliad: yn cynnwys gwybodaeth am y Sefydliad, ei brosiectau a'r meddalwedd MediaWici.
Wiciadur
Geiriadur o eiriau'r holl ieithoedd, wedi'u diffinio yn y Gymraeg, sydd hefyd yn cynnwys thesawrws, odliadur, atodiadau, a mwy.
Wicillyfrau
Casgliad o werslyfrau a llawlyfrau er mwyn dysgu ieithoedd, gwyddorau, celfyddydau, gwyddoniaeth, chwaraeon, a mwy.
Comin Wicifryngau
Ystorfa ffeiliau amlgyfrwng (delweddau, ffeiliau sain a chlipiau fideo) a ddefnyddir gan yr holl brosiectau.
Wicitestun
Casgliad o destunau a dogfennau Cymraeg sydd yn y parth cyhoeddus, yn cynnwys cerddi, caneuon, llyfrau, areithiau, adroddiadau, a mwy.
Wicibywyd
Cyfeiriadur rhydd o'r holl rywogaethau, sydd yn dangos dosbarthiad tacsonomig organebau byw.
Wicipedia
Y gwyddoniadur rhydd.
Wikinews
Newyddion rhydd eu cynnwys.
Wikiversity
Adnoddau addysg.
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.