Olõq terveq tulõma
võrokeelitsehe
Vikipeediähe,
vappa entsüklopeediähe!

11. nädäli artikli

Vahtra Jaan (Jaan Vahtra, 1882-1947) oll' kunstnik, kirämiis, lehemiis ja kunstioppaja. Pall'oq timä pildiq ja jutuq näütäseq Võromaa külli, külärahvast ja Võromaa luudusõ illo.

1923. aastagal sai Vahtra Jaanist toonadsõ Eesti kõgõ avangardsõmba kunstirühmitüse Eesti Kunstnikkudõ Rühmä asotajaliigõq.

Kas tiidset, et …

  • Lõunõeesti kiili mõistjit oll' 2011. aastaga rahvaloendusõ perrä kokko 101 857. Noist 74 499 võro, 12 549 seto, 9 698 mulgi ja 4 109 tarto keele mõistjat ni 1 002 inemist, kiä märgi-is täpsämbähe, määnest lõunõeesti kiilt nä mõistvaq?
  • Võromaa moodustõdi administratiivsõlt Tartomaa lõunõosast 1783. aastagal üten Võro liina asotamisõga ni Võromaa oll' noin piiren 1920. aastagani?

Valit pilt

Kõik artikliq

Kõik artikliq tähti perrä: A B C D E F G H I J K L M N O P-Q R S T U V W-Õ-Ä-Ö-Ü-X-Y-Z-Ž

  • Kaeq artikliid teemadõ perrä

Soomõ-ugri vikipeediäq

Aunusõkaŕala Eesti Ersä Inarisaami Komi Liivi Moksa Mäemari Niidümari Permikomi Põh'asaami Soomõ Udmurdi Ungari Vepsä Võro

About this Wikipedia

Võro is a Finno-Ugric language spoken by about 75.000 people mainly in Southern Estonia. Read more about Võro.

Täämbä om
17. urbõkuu päiv 2021.

Võro Vikipeediän om parhillaq käsil
5721 artiklit.

Vikipeediä tutvustus

Seo om Vikipeediä võrokeeline kodolehekülg. Aśa mõtõq om üles ehitäq vaba võrokeeline entsüklopeediä.

Et võro Vikipeediä om parlaq ainugõnõ terve lõunõeesti keelerühmä pääle, sis oodamiq siiäq väega ka tõisin lõunõeesti keelin - seto, mulgi ja tarto keelen kirotõduid artikliid.

Egäüts või siiäq esiq vahtsit artiklit kirotaq ja olõmanolõvit parandaq. Tuu jaos piä ei nimega sisse minemä.

Kaeq Vikipeediä tutvustust, säädüisi, sagõhõmpi küsümüisi ja nakkaq kirotama!

Lühkü pruukmisoppus: olõmanolõvidõ artiklidõ manoq veeväq sinidseq lingiq; verevile lingele om artikli mõtõld, a tuu tulõ viil kirotaq. Verevät linki klõpsatõn saat leheküle pääle, kohe saat kirotaq vahtsõ artikli.

  • Loeq edesi

Luuq vahtsõnõ artikli!

(Kirodaq kasti artikli nimi
ja vaodaq nuppi Luuq leht!)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.