Tulgat tervhin!

Tulgat tervhin Vepsän Vikipedijaha,
joudjaha enciklopedijaha, kudambad sab redaktiruida kaikuččele ristitule!
Vepsänkel'žes Vikipedijas om 6658 kirjutust.
Kaik kirjutused • Uded lehtpoled
Sur'oigenduzkund / Embassy / Посольство
Help for non-Veps speakers / Помощь участникам, не владеющим вепсским
 • Biografii
 • Čomamahtod
 • Geografii
 • Istorii
 • Matematik
 • Kund
 • Tedo  
 • Tehnologii  
 • Kaik kategorijad  

Säkat uz' lehtpol':


Hüvä kirjutuz

Karjal (ven.: Карелия, Карьяла) vai Venäman Karjal, täuz' oficialine nimituz — Karjalan Tazovaldkund (venäkelel: Республика Карелия, ičenaižkarjalan kelel: Karjalan tašavalta, livvinkarjalan kelel: Karjalan tazavaldu, suomen kelel: Karjalan tasavalta), om Venälaižen Federacijan subjekt, Venäman üks' tazovaldkundoišpäi. Se mülüb Lodehližhe federaližhe ümbrikho.

Karjalan Tazovaldkundal om röunoid Arhangel'skan agjanke päivnouzmal, Vologdan i Leningradan agjoidenke suvel, Suomenmanke päivlaskmal (798 km), Murmanskan agjanke pohjoižel. Karjalan pohjoižpäivnouzmaižed randad lainištab Jävaldmeren Vauged meri.

Tazovaldkundan pälidn da kaikiš suremb lidn om Petroskoi. Eläjiden lugu om 622 484 ristitud (2018. vodel). Pind om 180 520 nellikkilometrad.

Toižed hüväd kirjutused | lugeda enamba…

Päivän foto

Jasaka-ird (Jasaka-dori) pidatimidenke aigaližel homendesel, 12. kezaku 2019, i Jasakan čuhunduz (Hokandzi-pühäpert'), 388 Jasaka Kamimati, Higasijama-rajon, Kioto, Japonii. Lidnan znamasine kul'turjäl'guz, Hokandzi (japon.: 法観寺) om 46-metrine vižžiruine pagod kivikatusenke. Pühäpertin aluz om pandud 6. voz'sadal.

Kacuhtada

Tedad-ik sinä, miše...

 • Ngerulmud om kaikiš penemb pälidn mail'mas 391 eläjanke?

Necen Vikipedijan polhe

Nece om Vikipedii vepsän kelel

Vepsän kelel pagištas VenämasKarjalan Tazovaldkundas, Piteriš, Leningradan da Vologdan agjoiš. Vepsän kel' mülüb Baltijan meren suomalaižiden keliden gruppha. Sil ühthine literaturform da ičeze literatur oma olmas. Opetas vepsän kel't Piteriš — Venäman valdkundaližel pedagogižel universitetal (Pohjoižen rahvahiden institut) — da Petroskoiš — Petroskoin valdkundaližel universitetal. Opetas kel't mugažo Karjalan, Leningradan i Vologdan agjoiden školoiš.

Informacii toižil kelil... / In other languages...

Kalendar': keväz’ku

Sündnuded

 • 3. keväz'ku (1678) — Antonio Vival'di, italižen operan školan muzikankirjutai.
 • 9. keväz'ku (1934) — Jurii Gagarin, nevondkundaline kosmonavt-lendai, ezmäine ristit, kudamb oli tehnu lendusen kosmosha.
 • 23. keväz'ku (1910) — Akira Kurosava, japonijalaine režissör, scenarist, fil'miden prodüser.
 • 31. keväz'ku (1911) — Sergei Bistrov, nevondkundaline tankist, Nevondkundaližen Ühtištusen vägimez' (1936; surmanjäl'geližikš).

Völ: Kategorii:Sündnuded keväz'kus

Kolnuded

 • 5. keväz'ku (1953) — Iosif Stalin, venämalaine revolücioner, NSTÜ:n Kompartijan generaline sekretar' da valdkundan pämez' de-fakto (1922−1953).
 • 14. keväz'ku (2006) — Lennart Meri, Estinman kahtenz' prezident (1992−2001).
 • 22. keväz'ku (1832) — Johan Vol'fgang fon Göte, germanijalaine runokirjutai, kirjutai da meletai.
 • 24. keväz'ku (1603) — Elizavet I, Anglijan i Irlandijan kunigaznaine (1558−1603).

Völ: Kategorii:Kolnuded keväz'kus

Kacuhtada

Kategorijad

 Matematižed, fizižed da naturaližed tedod
Astronomii Biologii Ekologii Fizik Geologii Himii Kibernetik Logik Matematik Meteorologii Statistik Naturaližed tedod

 Socialižed tedod, istorii da geografii
Antropologii Arheologii Ekonomik Etnografii Filosofii Finansad Fol'kloristik Geografii Istorii Pedagogik Politik Psihologii Sociologii

 Tehnologii da ekonomik
Maižanduz Arhitektur Elektronik Elektrotehnik Energetik Informatik Inženerii Internet Kartografii Kirjištod Kommunikacijad Medicin Ohjanduz Sauvond Sodatö Tegimišt Tehnologii Torguind Transport Veterinarii

 Čomamahtod
Arhitektur Čomamahtontedo Fotografii Karg Kino Literatur Muzik Pirdand Skul'ptur Teatr TV

 Kund
Demografii Emänduz da kodiižanduz Hobbid Jurisprudencii Keled Londusenkaičend Mifologii Ogerantegend Openduz Politik Rahvahankul'tur Religii Socialine abu Sociologii Sport Tervhuz Turizm TV

 Vepsänma
Vepsän keitand Vepsän kel' Vepsän kirjutajad Vepsän küläd Vepsän muzejad Vepsläižed

Päivän multimedia

Kacuhtada

Vikimedijan fondan projektad

Vikipedii om Vikimedijan fondan projekt. Nece fond tegeb toižid-ki äikeližid projektoid:
VikiVajehnik
Erazvuiččed vajehnikad
VikiAit
Mediafailoiden keraduz
VikiKirjišt
Kirjad äjil kelil, elektronine kirjišt
VikiGid
Onlainmatknevondišt
VikiCitatad
Citatoiden keraduz
MetaViki
Vikimedian projektoiden koordinacii
VikiUzištused
Veresed uzištused erazvuiččiš purtkišpäi
VikiPurde
Dokumentad äjil kelil
VikiErikod
Biologižiden erikoiden keraduz
VikiŠkol
Interaktivine openduz

Suomalaiž-ugrilaižed da samodižed Vikipedijad


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.