Тыва шрифтер

Тыва шрифтер - делгем кириллица алфавидин ажыглап турар "Өө", "Ңң", "Үү" деп үжүктерлиг Тыва дылга тааржыр шрифтилер.

Оларны моон дүжүрүп аап болур силер: Тыва шрифтилер (амдыызында файл чок).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.