’Ia ora na i te Vitipetia, te puta parau pa’ari ti’amā

’Ia ora na, mānava, ’a tomo mai. ’A patu ana’e tātou teie māhora mā’ohi na roto tō tātou ihoa reo.

E fānauhia te tā’āto’ara’a o te ta’ata tupu ma te ti’amā ’e te ti’amāra’a ’aifāito. ’Ua ’ī te mana’o pa’ari ’e i te mānava ’e mā te ’ā’au taea’e ’oia tā rātou ha’a i rotopū ia rātou iho, e ti’a ai.

’E 1 205 ’api nā roto i te reo Tahiti.

te hiroà tumu

te tāmutaraa - Te òri - te hōhoà - te taère - te hōhoà pata - te ùpaùpa - te nanaò - te teata

te poritita, te ture, e te totaiete

te tapihooraa - te faataèraa manaò - te faèhau - te ture - te faaauraa e te mau hau èe - te haapiiraa - te faaravaìraa faufaa - te heipuni - te hau fenua - te poritita - te faanohoraa òire

te faaroo e te haapaòraa

te faaroo - te haapaòraa Puta - te haapaòraa tiritiāno - te haapaòraa ìnitia - te haapaòraa mahometa - te haapaòraa âti iuda

te ihi totaiete

te ihi taata - te ihipapa - te haapiiraa - te àufaafētii - te teotarafia - te âamu - te ihi reo

te faaārearea

te tāmuta iti - te tūtu - te faaārearea - te tanuraa - te haùtiraa - te tūàro - te fare teata - te òhipa rātere -

te mau ihi natura

te ihiora - te ihirāau -te heipuni - te ihi manumanu - te ihi fetià - te ihi rapaau -

te mau tapihaa

Aerospace - Aagrikultur - Arkitectur - Comuunikaashuns - Desin - Electricitii - Elektroniks - Intaneit - Manajement - Informatiks - Enjiniiring - farmakolojii - Robotiks - Telecomuunikashuns - Industrii - Teknolojii - Transport

Pōrīnetia farāni

Te fenua Tōtaiete mā, Te ta’amotu nō Tuha’a pae mā, Te ta’amotu nō Tūāmotu mā, Te ta’amotu ’Enana mā, Te ta’amotu nō Ma’areva mā

Vitipetia reo ’ē

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.