Ornamentsbildhuggeri

Ornamentsbildhuggeri är ett hantverk där man åstadkommer ornamental skulptur till byggnaders eller fartygs ut- eller invändiga utsmyckning eller inom möbelkonsten att forma och skära ut figurer och ornament. Olika arbetsmaterial inkluderar trä, elfenben, silver, porslin, gips med mer och arbetsmoment förutom huggning var exempelvis skärning, drivning och modellering.

Ornamentskulptören måste förutom smak, stilkunskap, utvecklad känsla för formen och skicklighet i handen också äga fantasi, kombinerings- och omväxlingsförmåga samt noggrann kännedom om olika materials olika karaktär, fordringar och behandlingssätt.

Hantverket hade stor omfattning och betydelse fram till början av 1900-talet då det i stor utsträckning kom att ersättas med mer maskinella metoder.

Ornamentsbildhuggare i urval

Se även

Källor

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.