Bí-kok
Sî-khu
Iran
Hoat-kok
Pho-lân
Joa̍h-tang sî-kan
Í-tāi-lī
Eng-gí
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
UTC+02:00
Lō͘-se-a
UTC+01:00
Ukraina
Liân-ha̍p Ông-kok
Tek-kok
Eng-lân
Ji̍t-pún
Thó͘-ní-kî
Lietuva
Pa-se
Se-pan-gâ
Chesko
Ìn-tō͘
Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan
Ìn-nî
Au-chiu
Í-tāi-lī-gí
Sūi-tián
Ukraina-gí
Estonia
Romania
UTC+03:00
Hông-gâ-lī
Pak Bí-chiu
Phû-tô-gâ
Bulgaria
A-chiu
Chng-thâu
Hoat-kok ê kong-siā
Hui-chiu
Hoat-kok ê tōa-khu
Département
Tâi-oân
Tan-be̍h
Hô-lân
Pak Macedonia
Slovakia
California
Ná-ui
Sūi-se
Algeria
Pho-lân ê séng
Burkina Faso
Wikipedia
Thài-kok
Tāi-hân Bîn-kok
Lâm Bí-chiu
Khe
Oa̍t-lâm
Hiong-káng
Comune
Hoat-gí
Cameroon
Texas
Sió-he̍k-chheⁿ
Powiat
Colombia
Tōng-bu̍t
Hàn-jī
Hô-lân ê séng
Tāi-iûⁿ-chiu
Armenia
Ethiopia
Canada
Florida
UTC+03:30
Ò-chiu
UTC+04:30
Bangladesh
Pennsylvania
Italia ê séng
Má-lâi-se-a
Ji̍t-pún-gí
Gmina
Sin-ka-pho
Tek-kok ê hêng-chèng-khu
Siâⁿ-chhī
Sò͘-ha̍k
Tiong-hoâ Bîn-kok
Thâu-ia̍h
Morocco
Illinois
Lō͘-se-a-gí
Kán-po͘-chē
Bu̍t-lí-ha̍k
Au-chiu Liân-bêng
Ohio
Ò-tē-lī
Ui-le̍k-sū
Chile