Хар ким да джазалгъан эркин энциклопедия
Википедиягъа хош келигиз!
Проектде 2048 статья барды.

26 сентябрь 2020, Шабат кюн (джангырт).

Биринчи атлам   Cтатья къурау   Форум   Алфавит индекс   Категорияла   Embassy

Бюгюн... (26 сентябрь)

«Алтын маралны» модели
  • 1580 — Фрэнсис Дрейк, «Алтын марал» (суратда) галеонда дуния тёгерек джюзюуюнден Плимутха къайтханды.
  • 1687 — Франческо Морозини, Парфенонну бомбалагъанды.
  • 1832 — Зунд джасакъны тёлемез ючюн шведле Гёта-илипинни ишлегендиле.
  • 1960 — Фидель Кастро, БМО-ну тарихинде эм узун — 4 сагъат бла 29 минут баргъан сёзюн айтханды.
  • 1981 — Биринчи Боинг-767 учханды.
  • 1983 — Подполковник Станислав Петров, болургъа боллукъ ядролу къазауатны тыйгъанды.
  • 1991 — «Биосфера-2» эксперимент башланнганды.
  • 2003Википедияны юлгюсю Нупедияны ишлегени тохтагъанды.

    Башха кюнледе • Шаблон

Сайланнган статья

Москва кърал университетни баш мекямы
М. В. Ломоносов атлы Москва кърал университет (орус. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова) — Россияны алчы эмда эм эски классика университетлерини бириди, Россияда илму бла маданиятны аралыгъыды. 1940 джылдан бери Михаил Ломоносовну атын джюрютеди.

МКъУ-ну къурамында 15 илму-тинтиу институт, 40 факультет, 300 кафедра эм 6 филиал (аны ичинде 5 — БКъБ-ни къралларында). Университетде 35 минг студент, 5 минг аспирант, докторант, соискатель эм 10 минг чакълы бир хазырланыу бёлюмлеринде, бютеулей 50 минг чакълы бир адам окъуйду. Факультетлери бла илму-тинтиу аралыкълада 4 минг профессор бла устаз, 5 минг чакълы бир илму къуллукъчу ишлейди. Болушлукъчу эмда баджарыучу персоналны саны 15 минг адам чакълы бирди. 1992 джылдан бери МКъУ-ну ректору физика-математика илмуланы доктору, академик, Виктор Антонович Садовничийди.

Университетни къуралыуу И. И. Шувалов бла М. В. Ломоносовну теджеулери бла байламлыды. Университетни къуралыууну юсюнден декретге императрица Елизавета Петровна 12 (23) январь 1755 джыл къол салгъанды.

Сайланнган статьяла • Кандидатла • Шаблон

Эм керекли статьяла

Алгъа Мета-викиде теджелген бу тизме — билимни хар бары бёлюмюнден 1000-ге джууукъ эм магъаналы статьяладан къуралады.

Къарачай-Малкъар Википедияны эм баш нюзюрлеринден бири — бу тизмедеги статьяланы къурагъан эмда джараулу информациядан толтургъанды.

Сиз, тизмедеги статьяланы къураб (неда башха тилледен кёчюрюб) эмда толтуруб, проектге болушургъа боллукъсуз.

Статьяланы тизмеси • Шаблон
Статьяны атын джаз да башла:

Бюгюннгю сурат

Шаблон:Potd/20202012-09-26 (krc)
Выборг кермен
Башха суратла • Шаблон

Иги статья

Амстердамны герби

Амстерда́м — Нидерландланы ара шахары эмда эм уллу шахарыды. Шимал Голландия провинцияда, къралны кюнбатышында, Амстел суу бла Эй сууну аякъларында орналгъанды. Амстердам, Шимал тенгизге канал бла байланыбды.

2010 джылны октябрына Амстердам муниципалитетде джашагъан адамланы саны 767 849 болгъанды. Тийреси бла бирге (шахар округ) шахарда — 2,2 млн адам джашайды. Амстердам, Европада 6-чы болгъан Рандстад агломерациягъа киреди.

Шахарны аты эки сёзден къуралгъанды: Амстел бла дам. Амстел, къатында саркъгъан сууну атыды, дам а уа «дамба» сёздю. XII ёмюрде бу, гитче чабакъчы элчик болгъанды, алай а Нидерландланы Алтын ёмюрлерини заманында, Амстердам дунияны эм магъаналы портларыны бири эмда уллу сатыу-алыу аралыкъ болгъанды.

Шахар, тюрлю-тюрлю культураланы джыйылгъан джериди — 2009 джылны апрелине шахарда 177 миллетни келечиси джашагъанды.

Амстердам, аны тышында Нидерландланы финанс эмда культура аралыгъыды.

Иги статьяла • Кандидатла • Шаблон

Сиз билемисиз?

Википедияны джангы статьяларындан:

Википедия, ичиндегисини тюзлюгюню юсюнден гарантия бермейди.
Проектни иеси — Викимедиа фондду, алай а ол бу сайтда болгъан халатла ючюн джууаблы тюлдю.
Хар къатышхан кесини этген къошуму ючюн джууаблыды.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.