گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۲۲۲ ته گيلکي وانويس

ویکیپدیا چیسه؟  قأوه دیکؤن  خۊدآمۊج  سياستؤن ؤ رانمايئن  أليفبي ليست  مۊبايلي نۊسخه

دؤجئه وانیویس

خان احمد خان گيلاني (بزأرۊج ۹۴۲ - بمۊرده ۱۰۰۵ ه.ق) کيایئن ٚ واپسي کارکيا گيلان ٚ مئن بؤ. خان احمد يک ساله گه بؤ اۊن ٚ پئر بمۊرد ؤ هين ٚ وأسي خان احمد يک سالگي جي کارکیا بؤ يؤ خۊ پئر ٚ جانشين وکت. تا ۹۷۵ ه.ق بیه‌پيش ؤ ايمه تمؤم ٚ گیلان ٚ مئن حؤکۊمت بؤگۊد.

خان احمد، شاه طهماسپ ٚ فرمان ٚ أمرأ دؤنزه ايمامي مذهب-ه زيدیه جا دؤجین بؤگۊد، ولي وختي کي عۊثمانئن ٚ أمرأ ارتیباط پيدا بؤگۊد ؤ خأس شيروان ؤ لاجؤن ٚ مئن سالدات سِرِئه بيأره تا قزوين-ه بيره، شا طهماسپ ٚ أمرأ اختيلاف پيدا بؤگۊد. اي سال ٚ مئن بؤ گه شا طهماسپ ٚ دستۊر ٚ أمرأ خان احمد-ه بگيتن ؤ زينداني بؤدن.

سال ٚ ۹۸۵ ه.ق مئن گه خؤدا بنده دؤره بؤ، خان احمد زيندان ٚ جي برجه بۊمأ ؤ هندئه حؤکۊمت ئبه برسه. (ادامه...)

 دؤجئه وانويسؤن

جرگه'ن

عۊمۊمي سربسؤن
فرهنگ ؤ هۊنر
جۊغرافي ؤ جيگه'ن
بئداشت ؤ ساقي

   تاريخ ؤ تفاقؤن
رياضي ؤ منطق
طبيعي دؤنشؤن
  مردۊم ؤ زيندگيئن

فلسفه ؤ وير
دين ؤ باورؤن
جامعه ؤ ايجتماعي دؤنشؤن
تکنؤلؤژي ؤ کاردانشؤن

ايمرۊ

ايمرۊ: شمبه، ۱۵۹۴ ديلمي، آولˇ ما ۲۹ (۳ آوريل سال ۲۰۲۱)

Wikipedia:آولˇ ما ۲۹ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

 دؤجئه تاتايي‌ئن

کاسپي زوؤنؤن

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.