Wolkom by Wikipedy
De frije ensyklopedy dêr't eltsenien syn witten op hokfoar mêd dan ek diele kin mei oaren.
Tiisdei, 30 maart 2021

45.455 siden yn it Frysk

Sykje ynformaasje Mienskip Oerlisside

Side fan de wike

De opstanning fan Jezus of de ferrizenis fan Jezus is yn it kristlike leauwe it barren dat Jezus op de tredde dei neidat er krusige waard, as earste fan de deaden ferriisde, en dat er fan dat stuit ôf ferhearlike waard as de Heare Jezus. Yn de kristlike teology wurde de dea en de opstanning fan Jezus fan krúsjaal belang achte, en dy foarfallen foarmje dan ek it fûnemint fan it kristlike leauwen, dat fierd wurdt mei Peaske. Foar kristenen betsjut syn opstanning dat hja nei harren dea wer ferrize sille by it weromkommen fan Jezus op de ierde. Neffens kristlike tradysje soarge de ferrizenis fan it lichem foar it wer ta libben bringen fan in transformearre lichem fan 'e geast, sa't beskreaun stiet yn de kanonike evangeeljes en de brieven fan Paulus. It leauwen yn dy transformaasje foarmet de boarne fan it kristendom.

Guon moderne teologen sjogge it ferskinen fan Jezus nei de opstanning as fisjonêre ferskinings dy't in ympuls joegen oan it leauwen yn de ferhearliking fan Jezus en it ferfetsjen fan it sindingswurk fan Jezus syn folgelingen.

Lês fierder

Wisten jo dat...

Hjoed, 30 maart, yn de skiednis

Temasiden

Topsiden
Nijsgjirrige siden

  • Kategoryen
  • Listen

Ynfo
  • Besikers kinne mei de Temasiden sjen hokker siden wy fan beskate tema's hawwe. Mei de Kwissipedy kinne besikers op in boartlike wize yn 'e kunde komme mei de ynhâld fan de Wikipedy.
  • Sjoernalisten dy't wat witte wolle oer de Wikipedy kinne sjen by Parse.
  • Nije skriuwers kinne altyd Meidwaan, mar dêrfoar binne wol wat lytse Regels. Begjinnende skriuwers kinne better earst sjen hoe't hja Ienfâldich begjinne kinne.

Plaatsje fan de wike
De wimpelsturtkolibry (Trochilus polytmus) op 'e wjuk.

Projekten
Commons
Samling fan mediatriemmen
Wikiboeken
De frije stúdzjebibleteek
Wikiboarne
De frije boarnebibleteek
Wikiwurdboek
It frije wurdboek
Alle siden fan de Wikipedy falle ûnder de GNU Iepen Dokumintaasje Lisinsje.
De ynhâld is iepenbier en mei ûnder de lisinsjebetingsten frij ferspraat wurde.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.