ᨔᨒᨆᨀᨗ ᨆᨈᨆ ᨑᨗ ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ
ᨕᨙᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨄᨙᨉᨗ ᨒᨒᨚᨕᨔ ᨕᨗᨐ ᨓᨛᨉᨗ ᨑᨚᨅ ᨀᨘ ᨔᨙᨕᨘᨓᨔᨙᨕᨘᨓ᨞
ᨆᨀᨚᨀᨚᨕᨙ ᨕᨛᨃ 14.136 ᨕᨑᨈᨗᨀᨛᨒᨛ᨞
ᨔᨗᨅᨓ 11.074 ᨄᨄᨀᨙ ᨈᨑᨛᨉᨄᨈᨑ.
ᨔᨗᨕᨆᨕᨔᨛ ᨆᨔᨗᨀᨗ ᨈᨘ ᨀᨚ ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ ᨕᨗᨐ ᨆᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ ᨕᨛᨃ ᨔᨙᨉᨗ ᨑᨏᨂᨈ ᨊᨛᨊᨗᨕ ᨈᨚ ᨄᨉ ᨈᨆ ᨔᨑᨛᨀᨚᨕᨆᨛᨂᨂᨗ ᨕᨗᨐ ᨕᨙᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨄᨙᨉᨗ ᨈᨑᨛᨆᨔᨘ ᨒᨛᨃᨕᨗ ᨕᨗᨑᨒᨛᨊ᨞
ᨆᨊᨛ ᨄᨚᨑᨚᨈᨒ
ᨔᨕᨗᨂᨙ ᨕᨗᨒᨛᨆᨘ ᨔᨚᨔᨗᨕᨒᨔᨛᨍᨑᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗ
ᨅᨗᨈᨑ • ᨅᨗᨕᨚᨒᨚᨁᨗ • ᨀᨗᨆᨗᨕ • ᨄᨗᨔᨗᨀ • ᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗ • ᨁᨙᨕᨚᨆᨙᨈᨛᨑᨗ • ᨆᨈᨛᨆᨈᨗᨀ • ᨔᨕᨗᨂᨙ ᨅᨀᨘ • Statistic ᨕᨋᨚᨄᨚᨒᨚᨁᨗ • ᨕᨙᨀᨚᨊᨚᨆᨗ • ᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗ • ᨄᨗᨒᨛᨔᨄ • ᨔᨛᨍᨑ • ᨄᨚᨒᨗᨈᨗ • ᨄᨛᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨁᨗ • ᨕᨉᨉᨌᨗᨂᨛᨂ • ᨔᨚᨔᨗᨕᨚᨒᨚᨁᨗ
ᨕᨄᨛᨒᨗᨀᨔᨗ ᨈᨙᨊᨚᨒᨚᨁᨗ ᨕᨁᨆᨔᨛᨊᨗᨒᨚᨈᨑᨅᨔ
ᨕᨁᨛᨑᨑᨗ • ᨕᨑᨛᨀᨗᨈᨙ • ᨀᨚᨆᨘᨊᨗᨀᨔᨗ • ᨕᨙᨒᨙᨈᨚᨑᨚᨊᨗ • ᨕᨗᨉᨘᨈᨛᨑᨗ • ᨕᨗᨇᨚᨑᨚᨆᨔᨗ • ᨆᨙᨉᨗ • ᨈᨙᨊᨚᨒᨚᨁᨗ • ᨈᨛᨑᨇᨚᨑᨚᨈᨔᨗ ᨔᨛᨊᨗ • ᨕᨊᨗᨆᨔᨗ • ᨄᨗᨒᨛ • ᨒᨚᨈᨑ • ᨅᨔ • ᨆᨘᨔᨗ • ᨕᨁᨆ • ᨔᨀᨘᨄᨈᨘᨑ
ᨖᨚᨅᨗ ᨕᨙᨋᨙᨂᨙ ᨀᨚᨆᨘᨊᨗᨈᨔ Index
ᨍᨘᨑᨛᨊᨒ • ᨖᨚᨅᨗ • ᨕᨗᨈᨛᨑᨛᨊᨙ • ᨆᨙᨉᨗᨕ • ᨔᨘᨀᨊ • ᨈᨙᨒᨙᨄᨗᨔᨗ • ᨓᨗᨔᨈ ᨉᨄᨛᨈᨑ ᨕᨑᨈᨗᨀᨛᨒᨛ • Index (A - Z) • ᨅᨗᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗ • ᨄᨚᨑᨚᨈᨒ • ᨄᨛᨑᨚᨐᨙ ᨓᨗᨀᨗ • ᨀᨈᨙᨁᨚᨑᨗ • daftar artikel ᨆᨊᨛᨂ ᨅᨔ ᨄᨑᨛᨒᨘ ᨂᨛᨀ • ᨓᨑᨘᨃᨚᨄᨗ
ᨆᨊᨛ ᨍᨆᨊ ᨓᨗᨀᨗᨆᨙᨉᨗᨕ
Wiktionary
ᨀᨆᨘᨔᨘ ᨔᨗᨅᨓ ᨈᨙᨔᨕᨘᨑᨘᨔᨘ
Wikinews
ᨀᨑᨙᨅ ᨒᨒᨚᨕᨔ
Wikiquote
ᨀᨚᨒᨙᨔᨗ ᨕᨉᨕᨉ
Wikibooks
ᨔᨘᨑᨛ ᨕᨗᨐ manual
Wikispecies
ᨉᨗᨑᨙᨈᨚᨑᨗ ᨄᨄᨉᨄᨉ
Wikisource
ᨕᨄᨚᨒᨙ ᨂᨘᨕ
Commons
ᨅᨑᨛᨀᨔ ᨆᨘᨒᨘᨈᨗᨆᨙᨉᨗᨐ ᨄᨛᨙᨑᨕᨗ
Meta-Wiki
ᨀᨚᨑᨚᨉᨗᨊᨔᨗ ᨍᨆᨊ ᨓᨗᨀᨗᨆᨙᨉᨗᨕ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.