GAGAN

GAGAN (ראשי תיבות של: GPS Aided Geo Augmented Navigation) היא מערכת אוגמנטציה אזורית מבוססת לוויינים (SBAS) בפיתוח הודו.

היא מערכת המשפרת את פעולת מקלטי GNSS על ידי מתן נקודות ייחוס. דחיפה להפעלת מערכת זו על ידי ה AAI (רשות שדות התעופה ההודית) היא סימן לכך שהודו מצטרפת למשפחה המצומצמת של מדינות המפעילות לוויינים מודרניים לניווט, ביון וניהול תחבורה אווירית מעל המרחב האווירי ההודי.

המערכת כוללת 15 תחנות המשמשות כנקודות ייחוס, 3 תחנות שידור קרקעיות ו-3 מרכזי בקרה. המערכת משפרת את רמת הדיוק הלווייני לכ-3 מטרים.

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.