תחרות (אקולוגיה)

באקולוגיה, תחרות היא יחס גומלין בין פרטים שצורכים משאבים משותפים כגון מזון, טריטוריה, וכו'. תחרות נערכת בהכרח על משאבים שזמינותם מוגבלת בבית הגידול ביחס לביקוש להם.

ניתן לחלק יחסי תחרות על פי ההתנהגות שעומדת ביסודה:

תחרות ניצול מתקיימת כאשר פרטים מתחרים ביניהם על ניצול משאב משותף, כמו מזון, וללא אינטראקציה ישירה ביניהם. כלומר, הצריכה של המשאב על ידי פרט אחד משאירה פחות מאותו משאב לצריכתו של פרט ב'. במקרה כזה, היכולת התחרותית של פרט נמדדת על ידי קצב הצריכה שלו ועל ידי יכולתו להמשיך להתקיים כאשר המשאב מתמעט בבית הגידול.

תחרות הפרעה מתקיימת כאשר פרטים מתחרים ביניהם על ידי אינטראקציה אגרסיבית. לדוגמה, פרט גדול שמאיים ומגרש פרט קטן יותר מאזור בו המשאב המשותף מצוי בשפע. דוגמה נוספת היא הפרעה כימית בין ראשנים של דו-חיים רבים, בה ראשנים מפרישים למים חומרים המעכבים את גדילתם של ראשנים מתחרים. קניבליזם הוא דוגמה קיצונית של תחרות הפרעה תוך-מינית.

תחרות תוך מינית

תחרות תוך מינית היא תחרות בין פרטים בני אותו המין, באותה אוכלוסייה.

מודל תאורטי לתחרות תוך מינית

מודל בסיסי של הדינמיקה של אוכלוסייה המקיימת תחרות תוך מינית נקרא המודל הלוגיסטי:

המשוואה מבטאת את השינוי בזמן של גודל האוכלוסייה, N. קצב הגדילה המקסימלי של האוכלוסייה נתון על ידי r. כושר הנשיאה של בית הגידול, K, הוא מספר גדול המבטא את המספר המקסימלי של פרטים בהם המשאבים הקיימים יכולים לתמוך. כאשר האוכלוסייה קטנה מאד ביחס לכושר הנשיאה, השבר N/K זניח, והאוכלוסייה גדלה בקצב הקרוב לקצב המקסימלי (שלב זה נקרא שלב הגידול האקספוננציאלי):

כאשר האוכלוסייה מתקרבת לכושר הנשיאה, קצב הגדילה של האוכלוסייה קטן ובהדרגה מתאפס (השלב הלוגיסטי). אם האוכלוסייה חורגת בגודלה מכושר הנשיאה, קצב הגדילה שלה הופך שלילי והאוכלוסייה תצטמק. במודל זה, גודל האוכלוסייה בשיווי משקל יציב הוא, אם כן:

.

תחרות בין-מינית

תחרות בין-מינית היא תחרות בין פרטים ממינים שונים שהאוכלוסיות שלהם מתקיימות באותו בית גידול ויש להן גומחות אקולוגיות חופפות. כלומר, אוכלוסיות שצורכות משאבים משותפים.

התחרות יכולה לכלול אפשרויות של טפילות (למשל חומסנות) או לדחיקה מרבית של המין ואף להריגתו במקרה שהמין השני יפגוש בו.

דחיקה תחרותית מתרחשת כאשר יש חפיפה רבה בין הגומחות האקולוגיות של שני מינים, ואחד המינים תחרותי יותר מהשני, וכתוצאה מתחרות זאת קטנה אוכלוסיית המין החלש עד הכחדתה ודחיקת המין מבית הגידול. דוגמה לדחיקה תחרותית ניתן למצוא בניסויו של גאוס שגידל שני מיני סנדליות הניזונות מאותו סוג מזון. דחיקה תחרותית איטית עשויה לאפשר למין החלש לעבור אדפטציה שתאפשר לו להתקיים במערכת, למשל על ידי שינוי הגומחה האקולוגית שלו כך שהחפיפה שלה עם זאת של המין הדומיננטי תקטן.

מודל תאורטי לתחרות בין-מינית

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.