תזמון (מסדי נתונים)

בתחום מסדי הנתונים, תזמון הוא רשימה של פעולות (לרוב כתיבה, קריאה, ביטול והתחייבות) של תנועות שונות, כאשר הסדר בין הפעולות הוא סדר בזמן.

דוגמה לתזמון:

בדוגמה זו, התזמון D מורכב מהתנועות T3, T2, T1. התזמון מתאר אלו פעולות התנועות עושות על בסיס הנתונים כאשר:

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle R(X) } מסמן קריאה (Read) של אובייקט X.
עיבוד הנוסחה נכשל (שגיאת המרה. השרת ("https://en.wikipedia.org/api/rest_") השיב: "Cannot get mml. Server problem."): {\displaystyle W(X)} מסמן כתיבה (Write) לאובייקט X.
מסמן שהתנועה התחייבה (Commit).
עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Abort } מסמן שהתנועה התבטלה (Abort).

כלומר התזמון מתאר את רצף הפעולות הבא: T1 קורא וכותבת לאובייקט X, ואז T2 קוראת וכותבת לאובייקט Y, ולבסוף T3 קוראת וכותבת לאובייקט Z ואז מתבטלת. זוהי דוגמה לתזמון סדרתי כי התנועות מתבצעות אחת אחר השנייה. מקובל לסמן תזמון סדרתי זה כך: T1:T2:T3.

הצורך בתזמון

הצורך בתזמון נכון נובע ממצבים בהם מתבצעות במקביל תנועות (טרנסאקציות) על בסיס נתונים. במצב כזה, היעדר תזמון ראוי עשוי להביא לתוצאות לא רצויות. נניח לדוגמה שבאתר אינטרנט מוצע למכירה מספר מוגבל של כרטיסים להופעה. בכל פעם שלקוח מבקש לקנות כרטיס, פונה המערכת לבסיס הנתונים, בודקת אם עדיין קיימים כרטיסים פנויים, ואם אכן קיימים כאלה - רושמת את הקנייה. נניח שהביקוש לכרטיסים גדול מאוד, ובו זמנית מוגשות בקשות קנייה רבות. אם תעבוד המערכת על בסיס "כל הקודם זוכה", ייתכן מצב בו לקוח יבקש לקנות כרטיס, המערכת תבדוק ותראה שאכן קיים הכרטיס המבוקש, אך בחלון הזמן שבין הקריאה לכתיבה - הכרטיס יירכש על ידי לקוח אחר. שני לקוחות יירכשו את אותו הכרטיס - מצב בלתי רצוי בעליל.

תזמון זה (בצורה מופשטת, בה בקשה אחת מסומנת על ידי T1, הבקשה האחרת על ידי T2, ופעולות הקריאה והכתיבה כפי שצוינו לעיל) עשוי להיראות כך:

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle D' = \begin{bmatrix} T1 & T2 \\ & R(X) \\ R(X) & \\ W(X) & \\ & W(X) \\ \end{bmatrix}}

סוגים של תזמונים

תזמון סדרתי (בר-סידור)

תזמון הוא סדרתי אם התנועות בו מתבצעות אחת אחרי השנייה, כמו התזמון D הנראה למעלה.

תזמון שווה-סדרתי (בר-סידור)

תזמון הוא שווה-סדרתי אם הוא שקול לתזמון סדרתי.

בתזמון E, סדר הפעולות שונה מתזמון D, אך הם שקולים כיוון ששניהם ישאירו את בסיס הנתונים באותו מצב בסוף פעולתם.

תזמון מאפשר התאוששות

תזמון מאפשר התאוששות אם תנועותיו מתחייבות רק לאחר שכל התנועות שאת השינויים שהם קראו התחייבו.

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle F = \begin{bmatrix} T1 & T2 \\ R(A) & \\ W(A) & \\ & R(A) \\ & W(A) \\ Com. & \\ & Com.\\ &\end{bmatrix} F2 = \begin{bmatrix} T1 & T2 \\ R(A) & \\ W(A) & \\ & R(A) \\ & W(A) \\ Abort & \\ & Abort \\ &\end{bmatrix}}

שני התזמונים מאפשרים התאוששות. F מאפשר התאוששות כיוון ש-T1 מתחייבת לפני T2, מה שהופך את הקריאה של T2 נכונה. ורק אז T2 מתחייבת. ב-F2, אם T1 מתבטלת, אז T2 חייבת להתבטל גם כיוון שהקריאה של A לא נכונה. בשני המקרים משאירים את בסיס הנתונים במצב עקבי.

תזמון לא מאפשר התאוששות

אם תנועה T1 מתבטלת, ותנועה T2 מתחייבת, אך T2 סמכה על T1 אז מדובר בתזמון שלא מאפשר התאוששות.

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle G = \begin{bmatrix} T1 & T2 \\ R(A) & \\ W(A) & \\ & R(A) \\ & W(A) \\ & Com. \\ Abort & \\ &\end{bmatrix}}

תזמון המונע גלגול לאחור בשרשרת

תזמון שבו אם תנועה מתבטלת לא צריך לבטל תנועות אחרות הוא תזמון המונע גלגול לאחור בשרשרת. תזמונים מסוג זה הם תמיד ניתנים להתאוששות.

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle F = \begin{bmatrix} T1 & T2 \\ R(A) & \\ W(A) & \\ & R(A) \\ & W(A) \\ Com. & \\ & Com.\\ &\end{bmatrix} F2 = \begin{bmatrix} T1 & T2 \\ R(A) & \\ W(A) & \\ & R(A) \\ & W(A) \\ Abort & \\ & Abort \\ &\end{bmatrix}}

בדוגמה לעיל, למרות שF2 הוא תזמון מאפשר התאוששות, הוא לא מונע גלגול לאחור בשרשרת.

לעומת זאת, F3 הוא תזמון המונע גלגול לאחור בשרשרת.

עיבוד הנוסחה נכשל (שגיאת המרה. השרת ("https://en.wikipedia.org/api/rest_") השיב: "Cannot get mml. Server problem."): {\displaystyle F3={\begin{bmatrix}T1&T2\\&R(A)\\R(A)&\\W(A)&\\&W(A)\\Abort&\\&Commit\\&\end{bmatrix}}}

שווה-סדרתיות בקונפליקט

קונפליקטים

שתי פעולות או יותר נמצאות בקונפליקט אם:

 1. הפעולות שייכות לתנועות שונות
 2. לפחות אחת מהפעולות היא פעולת כתיבה
 3. הפעולות ניגשות לאותו אובייקט

לדוגמה: בסדרת הפעולות הבאה יש קונפליקט:

 • T1:R(X), T2:W(X), T1:W(X)

ובאלה אין:

 • T1:R(X), T2:R(X), T3:R(X)
 • T1:R(X), T2:W(Y), T3:R(X)

שקילות בקונפליקט

שני תזמונים נקראים שקולים בקונפליקט אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. בשני התזמונים יש את אותן תנועות.
 2. הסדר של כל הזוגות של פעולות שבקונפליקט זהה.

תזמון שווה סדרתי בקונפליקט

תזמון נקרא שווה סדרתי בקונפליקט אם הוא שקול בקונפליקט לתזמון סדרתי.

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle G = \begin{bmatrix} T1 & T2 \\ R(A) & \\ & R(A) \\ W(B) & \\ Com. & \\ & W(A) \\ & Com. \\ &\end{bmatrix}}

התזמון G שווה סדרתי בקונפליקט, כיוון שהוא שקול בקונפליקט ל-T1:T2

שווה-סדרתיות במבט

שקילות במבט

שני תזמונים S1 ו-S2 נקראים שקולים במבט אם התנאים הבאים מתקיימים:

 1. אם התנועה עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle T_i} ב-S1 קוראת לראשונה את אובייקט X, אז גם עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle T_i} ב-S2 תעשה זאת.
 2. אם התנועה עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle T_i} ב-S1 קוראת את הערך באובייקט X שנכתב על ידי התנועה עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle T_j} , אז גם עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle T_i} ב-S2 תעשה זאת.
 3. אם התנועה עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle T_i} ב-S1 כותבת אחרונה לאובייקט X, אז גם עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle T_i} ב-S2 תעשה זאת.

תזמון שווה סדרתי במבט

תזמון נקרא שווה סדרתי במבט אם הוא שקול במבט לתזמון סדרתי.

מן ההגדרה ניתן להוכיח בקלות שכל תזמון שווה סדרתי בקונפליקט הוא שווה סדרתי במבט. עם זאת, ההפך אינו תמיד נכון.

התזמון G בדוגמה הקודמת הוא שווה סדרתי במבט וגם שווה סדרתי בקונפליקט. עם זאת, קיימים תזמונים שווה סדרתיים במבט שאינם שווה סדרתיים בקונפליקט, בתזמונים אלה יש תנועות המבצעות כתיבה עיוורת, דהיינו - כתיבה לאובייקט מבלי לקרוא אותו קודם.

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle H = \begin{bmatrix} T1 & T2 & T3 \\ R(A) & & \\ & W(A) & \\ & Com. & \\ W(A) & & \\ Com. & & \\ & & W(A) \\ & & Com. \\ & & \end{bmatrix}}

התזמון H הוא שווה סדרתי במבט אך לא שווה סדרתי בקונפליקט.

מאחר שהבדיקה האם תזמון הוא שווה סדרתי במבט היא NP-שלמה, שווה סדרתיות במבט אין כמעט שימושים מעשיים.

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.