תורת חובות הלבבות

תורת חובות הלבבות, המוכר גם בשם חובת הלבבות (במקור, בערבית יהודית: כתאב אל הדאיה אלי פראיץ' אלקלוב), הוא ספר פרי עטו של רבי בחיי בן יוסף אבן פקודה (המכונה בקיצור 'רבינו בחיי'). החיבור, המהווה ניסוח של "תורת המוסר" היהודית, נכתב בשנת 1080 ותורגם לעברית בידי רבי יהודה אבן תיבון בשנת 1161. לספר הייתה השפעה על המוסר היהודי והלא-יהודי. הוא תורגם מחדש לשפות רבות.

רבינו בחיי מדגיש ב"חובות הלבבות" את האתיקה המוסרית שבדת, שאותה ראה כעיקר, בשונה מהרמב"ם, שראה את הבחינה השכלית כעיקר. ספרו נחשב לאחד מספרי האמונה העיקריים ביהדות לצד הכוזרי, מורה נבוכים, אמונות ודעות ואחרים.

כיום, מקובל מאד ללמוד את שער הביטחון כבסיס לאמונה ובטחון שלנו בה'.

מבנה הספר

רבנו בחיי הבדיל בספרו בין "חובות האיברים", כלומר המצוות המעשיות המוטלות על היהודים, לבין "חובות הלב" - חובות ההכרה וההרגשה, שהן מצוות האמונה והדרישות המוסריות. הוא מדגיש שהאחרונות עולות בחשיבותן על הראשונות. הוא מבאר כי חובה על היהודי להאמין בקל ולבטוח בו, לערוך חשבון נפש ולחזור בתשובה, אך מעל לכל, לאהוב את הקדוש ברוך הוא.


הספר מחולק לעשרה "שערים" (פרקים) שכל אחד מהם עוסק באחת מחובות הלב. השער הראשון - שער הייחוד, עוסק באמונה, ואילו השערים האחרים עוסקים בדברי מוסר ומידות שונים פחות פילוסופיים. הספר זכה לשבחים מגדולי האחרונים, אולם רבים הביעו הסתייגות מתוכן השער הראשון, בשל תכניו הפילוסופיים. הגאון מווילנה, ששיבח את הספר, המליץ לתלמידיו ללמוד את ספר הכוזרי במקום השער הראשון.

שערי הספר:

  1. שער הייחוד: על מציאותו ואחדותו של ה'.
  2. שער הבחינה: על הכרת המציאות וידיעת החוכמות בעולם, הבאות מכוח ה'.
  3. שער עבודת האלוקים: על החובה לעבוד את ה', אופי עבודת ה' ודרגות שונות בה.
  4. שער הביטחון: על האמונה והביטחון בה' בכל ענייני העולם.
  5. שער ייחוד המעשה: על הקדשת כל המעשים לה' בלבד והתמודדויות מחשבתיות שונות מול היצר.
  6. שער הכניעה: על הכניעה ומנהגיה מול אנשים ומול הקב"ה.
  7. שער התשובה: על השלבים ההכרחיים לתשובה שלמה.
  8. שער חשבון הנפש: על חובת ההשתדלות והכרת האדם בחסרונותיו.
  9. שער הפרישות: על סוגי הפרישות והתאמתה לאדם.
  10. שער אהבת ה': על הכמיהה אל הקב"ה, דרכים אל אהבת ה' ותיאור אוהבי ה'.

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.