תולדות עשו

תולדות עשו (אדום) מובאים בספר בראשית (פרק לו).

נשיו

מבנות כנען - 1: עדה (לפעמים נקראת בשמת כי הייתה מקטרת בשמים לעבודה זרה[1]) בת אילון החתי.

2: אהליבמה (לפעמים נקראת יהודית כי הייתה כופרת בעבודה זרה כדי להטעות את יצחק, שיחשוב שהיא בסדר[2]) בת ענה בת צבעון (קשה למה צריך את זה, הרי אם היא בת ענה היא וודאי בת צבעון, כי ענה הוא בנו של צבעון שנאמר "ואלה בני צבעון ואיה וענה"? אלא מלמד שבא צבעון על כלתו אשת ענה ויצאת אהליבמה משניהם והודיעך הכתוב שכולן בני ממזרות היו[3]) החוי .

מישמעאל - בשמת (ולהלן קורא לה מחלת (בראשית כח ט)? אלא מצינו באגדת מדרש ספר שמואל (יז א): ג' מוחלין להן עונותיהם, גר שנתגייר, העולה לגדולה, והנושא אשה. ולכך נקראת מחלת שנמחלו עונותיו כשנשא אשה אחרת שהיא לא מבנות כנען[4]) בת ישמעאל אחות נביות.

נכדיו שנולדו בארץ כנען

בן עדה בת אילון - אליפז.

בן בשמת בת ישמעאל - רעואל.

בני אהליבמה בת ענה - יעוש, יעלם, וקרח (קרח היה ממזר, בן אליפז שבא על אשת אביו אהליבמה אשת עשו, והראיה שהוא מנוי אחר כך עם אלופי אליפז בבראשית טז[5]).

מעבר עשיו לשעיר (אדום)

רכוש יעקב ועשיו היה רב, והם לא יכלו לשבת יחדו כי לא יכלה ארץ כנען לשאת אותם, לא היה מספיק מרעה לבהמות שלהם (כי עיר מגוריהם היא חברון אשר גרו שם אברהם ויצחק, שהרי ארץ כנען יכולה להחזיק כזה וכזה אלף פעמים אבל עשו בראותו כי לא יוכל לעמוד בעירו ובמקומו עזב את כל הארץ לאחיו והלך לו[6])[7].

אז עשיו לקח עשו את נשיו, את בניו, את בנתיו, את כל נפשות ביתו, את מקנהו, את כל בהמתו, ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען והלך אל ארץ שעיר (אדום) מפני יעקב אחיו.

ניניו

בני אליפז - תימן, אומר, צפו, געתם, וקנז. בן אליפז מפילגשו תמנע[8] - עמלק (אבי העם העמלקי).

בני רעואל - נחת, זרח, שמה, ומזה.

הערות שוליים

  1. רש"י פרק לו פסוק ב.
  2. רש"י שם
  3. רש"י שם
  4. רש"י שם פסוק ג
  5. רש"י שם פסוק ה
  6. רמב"ן.
  7. ומדרש אגדה (ב"ר פב יג) מפני יעקב אחיו מפני שטר חוב של גזירת כי גר יהיה זרעך המוטל על זרעו של יצחק אמר אלך לי מכאן אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת ולא בפרעון השטר ומפני הבושה שמכר בכורתו. רש"י שם פסוק ז
  8. להודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים לידבק בזרעו, תמנע זו בת אלופים הייתה שנאמר "ואחות לוטן תמנע ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה מן החורים שישבו בה לפנים" אמרה איני זוכה להנשא לך הלואי ואהיה פילגש. ובדברי הימים מונה אותה בבניו של אליפז מלמד שבא על אשתו של שעיר ויצאה תמנע מביניהם וכשגדלה נעשית פילגשו וזהו ואחות לוטן תמנע ולא מנאה עם בני שעיר שהייתה אחותו מן האם ולא מן האב. רש"י שם פסוק יב
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.