תוכנית מתאר ארצית

במסגרת הסדרתם של תכנון ובנייה בישראל, תוכנית מתאר ארציתראשי תיבות: תמ"א) היא תוכנית החלה על כל שטח מדינת ישראל והיא משפיעה גם על התכנון המחוזי והמקומי, ועל נושאים בעלי חשיבות ציבורית כמו עקרונות בינוי ושימוש בחופים, דרכי תחבורה ועוד נושאים שיש להם חשיבות כלל ארצית. תוכנית המתאר הארצית משמשת גם את הוועדות המחוזיות והמקומיות ומנחה אותן בעבודתן. ככלל, תוכנית המתאר הארצית קובעת מפרטים תכנוניים ברמה עקרונית וכללית. מטרתן של תוכניות, תוכנית מתאר מחוזית, תוכנית מתאר מקומית ותוכנית מפורטת היא למלא אחר הדרישות הכתובות בתוכנית המתאר הארצית ולהוסיף תכנון ספציפי, מפורט ומדויק על התכנון הכללי יותר של תוכנית המתאר הארצית.

הוראות תוכנית מתאר ארצית על־פי חוק התכנון והבנייה הם:

 • יעוד הקרקע ושימושה תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.
 • אזורי תעשייה ושיטחי הפקת מחצבים.
 • התוויית רשת הדרכים הראשיות, קווי מסילות ברזל, קווי אספקה ארציים, נמלים, עורקי אספקת המים הארציים, אגמי אגירה, תחנות כוח, רשת החשמל, שדות תעופה ודרכיי הגישה האווירית אליהם.
 • שטחי נופש, יעוד קרקע ושימור קרקע.
 • שמירה על עתיקות, מקומות קדושים, ערכי נוף.
 • תחזית השינויים באוכולוסיה, גודלם הצפוי של יישובים ומיקומם של יישובים חדשים סוגיהם וגודלם.

תוכניות מתאר ארציות נידונות על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ומאושרת על ידי ממשלת ישראל. גם לתוכניות הנידונות על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות יש מעמד של תוכניות מתאר ארציות, וגם הן מאושרות על ידי הממשלה.

תוכנית המתאר הארצית הראשונה

תוכנית המתאר הארצית הראשונה של מדינת ישראל יצאה בשנת 1951 ונקראה תוכנית שרון. בראש הצוות שהכין את התוכנית עמד האדריכל אריה שרון. העקרונות עליהם התבססה התוכנית היו פיזור האוכלוסייה בנגב והגליל ויצירת רשת היררכית של יישובים, עיירות וערים. תוכנית שרון נגנזה ולא בוצעה מעולם עד להקמתם של מינהל מקרקעי ישראל ושל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה במשרד הפנים[דרוש מקור]. תוכנית המתאר הראשונה של מדינת ישראל שבוצעה לאחר מכן הייתה תמ"א 3 שיצאה בשנת 1976 ותפקידה היה סלילת כבישים ודרכי גישה.

תוכניות המתאר הארציות

 • תמ"א 1 – בהכנה. תוכנית ארצית משולבת שנועדה לאחד את מרבית תוכניות המתאר הארציות. המועצה הארצית לתכנון ובנייה הורתה על הקמתה ב-3 בינואר 2013[1].
 • תמ"א 3 – תוכנית מתאר ארצית לדרכים. התוותה את רשת הדרכים בישראל, תוך הבחנה בין דרך מהירה, דרך פרברית מהירה, דרך ראשית, דרך אזורית, ודרך מקומית. אושרה בהחלטת ממשלה 902 ב-1 באוגוסט 1976, ומאז עברה מעל 100 שינויים.
 • תמ"א 4 – תוכנית מתאר ארצית חלקית לנמל התעופה לוד (בן-גוריון), העוסקת בהרחבת שדה התעופה וקביעת מגבלות בניה מתחת למסלולי טיסה. אושרה בהחלטת ממשלה 550 ב-20 באפריל 1969.
 • תמ"א 5 – תוכנית מתאר ארצית חלקית לדרך מהירה מתל אביב לשדה התעופה לוד. אושרה בהחלטת ממשלה 214 ב-15 בדצמבר 1968.
 • תמ"א 6 – תחזית התמורות בחלוקת האוכלוסייה במדינה, כולל יעד של הגדלת האוכלוסייה בגליל ובנגב. נחתמה ב-1975.
 • תמ"א 7 – תוכנית מתאר ארצית למוסדות, העוסקת בהקצאות קרקע לבתי חולים, מוסדות השכלה גבוהה, בתי ספר חקלאיים וימים, ואצטדיונים, עבור אכלוסיה צפויה של 4-5 מיליון נפש. נחתמה על ידי שר הפנים ב-29 ביוני 1975. התוכנית בוטלה ב-1996.
 • תמ"א 8 – תוכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע, ושמורות נוף. אושרה בהחלטת ממשלה 693 ב-21 ביוני 1981. כוללת נספח עם רשימת הגנים והשמורות לפי מחוזות.
 • תמ"א 9 - תוכנית מתאר ארצית לאתרי התיישבות.
 • תמ"א 10 – תוכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כוח ורשת חשמל, חלק ראשון: אתר "השרון". אושרה בהחלטת ממשלה 488 ב-18 בפברואר 1973.
 • תמ"א 11 – תוכנית מתאר ארצית לאיגום, להחדרה, ולניצול מים עיליים, המפרטת 13 מפעלים במחוזות השונים. אושרה בהחלטת ממשלה 438 ב-26 בפברואר 1984.
 • תמ"א 12 – תוכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופש. אושרה בהחלטת ממשלה 1214 ב-9 בינואר 1983.
 • תמ"א 13 – תוכנית מתאר ארצית חלקית לחופים, העוסקת במרחב הכנרת וחופיה. נחתמה על ידי שר הפנים ב-11 בנובמבר 1981.
 • תמ"א 14 – תוכנית מתאר ארצית חלקית לאתרי כריה וחציבה לחומרי גלם לבניה ולסלילה. כוללת מיפוי אתרים במחוז הצפון. אושרה בהחלטת ממשלה 3615 ב-9 באפריל 1998.
 • תמ"א 15 – תוכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה. אושרה בהחלטת ממשלה 1597 ב-4 במאי 2000.
 • תמ"א 16 – תוכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה. אושרה בהחלטת ממשלה 255 ב-2 במרץ 1989.
 • תמ"א 17 – תוכנית מתאר ארצית למרכזי תעשייה מטרידה ומזיקה. אושרה בממשלה בשנת 1976.
 • תמ"א 18 – תוכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק. אושרה בהחלטת ממשלה 985 ב-22 באוגוסט 1976.
 • תמ"א 19 – תוכנית מתאר ארצית לבתי עלמין. אושרה בהחלטת ממשלה 872 ב-17 בדצמבר 1987.
 • תמ"א 21 – תוכנית מתאר ארצית לאתרי מלחמת העצמאות. כוללת נספח ובו רשימה של 119 אתרים ופרוט רמת הטיפול הרצויה לכל אחד. אושרה בהחלטת ממשלה 1980 ב-14 בנובמבר 1982.
 • תמ"א 22 – תוכנית מתאר ארצית ליער וליעור. כוללת נספח ובו רשימת היערות. אושרה על ידי ועדת השרים לענייני פנים ושירותים ב-1 בנובמבר 1995.
 • תמ"א 23 – תוכנית מתאר ארצית למסילות ברזל. עוסקת בהתווית רשת מסילות ברזל ושריון עתודות קרקע לצורך זה. אושרה בהחלטת ממשלה 1675 ב-15 ביוני 1986.
 • תמ"א 24 – תוכנית מתאר ארצית לבתי סוהר, כוללת הקמת שישה בתי סוהר חדשים ותקנות בדבר התנאים הפיזיים. אושרה בהחלטת ממשלה 430 ב-7 במרץ 1982.
 • תמ"א 25 – תוכנית מתאר ארצית לתעלת הימים.
 • תמ"א 27 – תוכנית מתאר ארצית למלט.
 • תמ"א 28 – תוכנית מתאר ארצית לתחנת ממסר לשידורי רדיו של תאגידי השידור של ממשלת ארצות הברית "קול אמריקה" (שלב א' - דרכים).
 • תמ"א 29 – תוכנית מתאר ארצית לאתרי הנצחה למחוזות ירושלים וחיפה. נערכה בפברואר 1995.
 • תמ"א 30 – תוכנית מתאר ארצית לדרום מפרץ חיפה. אושרה ב-2008.
 • תמ"א 31 – תוכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, פיתוח, ולקליטת עליה. אושרה בהחלטת ממשלה 674 ב-17 בינואר 1993. נוסח התוכנית שונה ב-1998.
 • תמ"א 32 – תוכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ (גז פחמימני מעובה). אושרה בהחלטת ממשלה 1964 ב-13 ביולי 2000.
 • תמ"א 33 – תוכנית מתאר ארצית להקמת אתרים לדיור מיידי וזמני. נועדה לתת פתרונות למצוקת דיור שנבעה מגלי עליה ב-1991. פג תוקפה של התוכנית ב-1996.
 • תמ"א 34 – תוכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב). אושרה בהחלטת ממשלה 409 ב-19 במרץ 2003.
 • תמ"א 35 – תוכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח, ולשימור. זוהי תוכנית כללית ארוכת טווח העוסקת במגוון נושאים ונועדה לתת הכוונה בנושאי פיתוח מול שימור טבע, פיזור אכלוסיה, תחבורה, ועוד. אושרה בהחלטת ממשלה 4467 ב-27 בנובמבר 2005.
 • תמ"א 36 – תוכנית מתאר ארצית לתקשורת, חלק א': מתקני שידור קטנים וזעירים. הכוונה למשדרי תקשורת אלחוטית (סלולרית). אושרה בהחלטת ממשלה 1759 ב-2 במאי 2002.
 • תמ"א 37 – תוכנית מתאר ארצית לגז טבעי. אושרה בהחלטת ממשלה 2933 ב-28 בפברואר 2001.
 • תמ"א 38 – תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. אושרה בהחלטת ממשלה 3537 ב-14 באפריל 2005.
 • תמ"א 39 – תוכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון. אושרה בהחלטת ממשלה 4466 ב-28 בנובמבר 2005.
 • תמ"א 40 – בהכנה. תוכנית מתאר ארצית למיגון ולפיתוח המרחב התת-קרקעי. עריכתה התבקשה ב-3 ביולי 2007.
 • תמ"א 41 – בהכנה. תוכנית אב ותוכנית מתאר ארצית לתשתיות אנרגיה. עריכתה התבקשה ב-30 ביולי 2007.
 • תמ"א 42 – בהכנה. תוכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה יבשתית. עריכתה התבקשה ב-3 ביולי 2007.
 • תמ"א 43 – בהכנה. תוכנית מתאר ארצית לתשתיות ומתקנים ביטחוניים. נדונה ב-13 במאי 2008.
 • תמ"א 44 – בהכנה. פיתוח עירוני חדש בצפון הארץ לאוכלוסייה הלא יהודית. עריכתה התבקשה ב-12 במאי 2009.
 • תמ"א 45 - תוכנית לשינוי וביטול סעיפי הגמישות בתוכניות מתאר ארציות
 • תמ"א 46 – בהכנה. תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להקמת מרכז שהייה למסתננים מגבול מצרים. עריכתה התבקשה ב-10 בפברואר 2011.
 • תמ"א 47 – בהכנה. תוכנית מתאר ארצית לתשתיות העל תומכות מתחמי הדיור בשטחי מחנות צה"ל המתפנים ובמחנות הקולטים.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.