תוכנה - מונחים

מונחי בסיס

 • תוכנה: אוסף מאורגן של הוראות ומידע עבור מחשב.
 • תוכנית מחשב: רצף של הוראות בשפת תכנות כלשהי, שנועדו לבצע משימה מסוימת, קטנה או גדולה, במחשב.
 • יישום מחשב: תת-מחלקה של תוכנות מחשב אשר מנצלות את יכולות המחשב לביצוע משימות אותן המשתמש מבקש לבצע.
 • תוכנת מערכת: תוכנת מחשב המיועדת להפעלה ושליטה על חומרת המחשב, ומשמשת כפלטפורמה להרצת יישומי מחשב.
 • תכנות: המלאכה של פיתוח ותחזוקה של תוכנה.
 • מתכנת: אדם העוסק בתכנות.
 • קוד פתוח: (Open Source) - תוכנה אשר קוד המקור שלה גלוי ונגיש בדרך כלל באמצעות האינטרנט. פרויקטים המפותחים בגישה של קוד פתוח מאפשרים לקהילה רחבה של מפתחים ממרחבי האינטרנט זמינות להורדה של הקוד להתבוננות ולמידה ממנו. פרויקטים אלו מפיקים תועלת ממודל הפתיחות כאשר הקהילה תורמת בחזרה לפרויקט שיפורים, תיקונים והרחבות של קוד המקור. פרויקטים מפורסמים אשר פותחו בגישה של קוד פתוח הם לינוקס (Linux) ואפאצ'י (Apache).

שפת תכנות

 • קוד מקור: הוראות הפעלה עבור מחשב הכתובות על פי תחביר של שפת תכנות. הכוונה בדרך כלל לתוצאת עבודתו של מתכנת.
 • שפת מחשב: שפה אשר בה נכתבות הוראות הפעלה סדורות עבור המחשב. שפה זו מעובדת לפעולות על ידי המעבד אשר במרכז המחשב.
 • שפת תכנות: שפה, בעלת אוצר מילים וכללי תחביר משלה, המשמשת למתן הנחיות פעולה למחשב. ראו שפות תכנות.
 • שפה עילית: שפת תכנות שסגנונה קרוב לשפתו של המשתמש בה ובעזרתה אפשר ליצור תוכנת מחשב.
 • שפת סף: שפת תכנות שבה יש התאמה חד-חד ערכית בין הפקודות שכותב המתכנת ובין הפקודות בשפת המכונה, כלומר כל פקודה בשפת סף מתורגמת לפקודה אחת בשפת מכונה.
 • שפת מכונה: הקידוד הבינארי הישיר למתן הוראות פעולה למעבד.
 • תחביר: אוסף הכללים ליצירת רצפי תווים בעלי משמעות לצורך תכנות בשפת תכנות מסוימת.
 • מחולל יישומים: כלי תוכנה אשר בעזרתו ניתן לכתוב תוכנת מחשב. היחס בינה לשפה עילית הוא היחס בין בניה מודולרית מתועשת לבין בניה מסורתית.
 • אסמבלר: תוכנית מחשב המתרגמת תוכנית שנכתבה בשפת אסמבלי לקוד ביצוע במחשב.
 • קישור: חיבור רכיבי תוכנה אחדים לתוכנית בת-ביצוע אחת.
 • bootstrapping: (אתחול) הפעלת תהליך מורכב באמצעות תהליך פשוט יותר מאותו סוג.
 • מפרש: (interpreter) תוכנה הקוראת תוכנית מחשב הכתובה בקוד שפת תכנות ומבצעת אותה שורה אחר שורה, ללא שלב הביניים של ההידור. רוב שפות התסריט (Scripting Languages) וגם גרסאות מסוימות של שפת BASIC הם כאלו.
 • פולימורפיזם: היכולת לטפל בערכים מטיפוסים שונים בעזרת ממשק אחיד.
 • אובייקט: בתכנות אימפרטיבי, אזור בזיכרון המחשב, או במודל הזיכרון של שפת התכנות, שעשוי להכיל ערכים. (הכללה של מושג האובייקט בתכנות-מונחה עצמים, ר' למטה)

שימוש בתוכנה

 • הנדסת תוכנה: היא הפעילות ההנדסית העוסקת בפיתוח יעיל של תוכנה איכותית.
 • אימות תוכנה: תחום במדעי המחשב העוסק בהוכחה שתוכנה מסוימת מבצעת בדיוק את מה שהוגדר במפרט שלה או בעלת תכונות מסוימות.
 • סיבוכיות: ענף של מדעי המחשב שבמסגרתו נבחנים המשאבים הנחוצים לפתרון בעיה נתונה באמצעות מחשב, ומושווית יעילותם של אלגוריתמים שונים לפתרון בעיה זו.
 • מכונה וירטואלית: תוכנה היוצרת סביבה הנחוצה להפעלתה של תוכנה אחרת, מבלי שיהיה צורך במימוש פיזי של סביבה זו.
 • גיור תוכנה: התאמתה לשפה העברית של תוכנה שפותחה למען משתמשים בעולם הרחב, ללא התחשבות מראש בשפה העברית.
 • היסב: התאמת קוד תוכנה מסביבה X לסביבה Y.
 • ממשק משתמש: חלק התוכנה המטפל בדיאלוג שבין המחשב למשתמש.
 • GIGO: עקרון מעולם מדעי המחשב שלפיו תוכנית מחשב או פונקציה המקבלת קלט שגוי, דינה להחזיר פלט שגוי גם הוא.

מערכת הפעלה

 • BIOS: (ראשי תיבות Basic Input Output System), מערכת קלט/פלט בסיסית, משמשת לאיתחול מערכות מחשב.
 • API: (ראשי תיבות Application Programming Interface) - פונקציות של תוכנה, לרוב של מערכת ההפעלה עצמה, הפתוחות לשימושן של תוכנות אחרות לשם קבלת שירותיה של מערכת ההפעלה או התוכנה.
 • זמן ריצה: מושג במדעי המחשב תחת הקטגוריה "יעילות", המגדיר את הזמן שתוכנה רצה מתחילת הקוד ועד סוף התוכנית ומסומן באות O. שני קטעי קוד המבצעים אותה משימה בזמן ריצה שונה, הקוד עם זמן הריצה הקצר יותר יוגדר כיעיל יותר וכך גם כטוב יותר עבור המשתמש.

אבטחת מידע

 • וירוס מחשב: תוכנה שחודרת למחשב באופן סמוי ופוגעת בפעולה התקינה של המחשב הנפגע.
 • תולעת מחשב: תוכנה שחודרת למחשב באופן סמוי, מפיצה את עצמה באמצעות תוכנות מסרים מיידיים או באמצעות הדואר האלקטרוני, ופוגעת בפעולה התקינה של המחשב הנפגע.
 • אנטי וירוס: תוכנה לזיהוי ואיתור וירוסים, מחיקתם ותיקון קבצים נגועים בהם.
 • תוכנת ריגול (רוגלה): תוכנה שעוקבת בחשאי אחר הרגלי הגלישה של המשתמש במחשב שבו היא מותקנת, ומעבירה מידע על הרגלים אלה לאתרים ששתלו אותה, או תוכנה שמותקנת על המחשב ללא הרשאה, ולא נותנת למשתמש למחוק אותה (לדוגמה: Cool Web Search ותוכנות ריגול אחרות).
 • חומת אש: תוכנה למניעת חדירה לא מורשית אל המחשב, וקישור לא מורשה אל האינטרנט על ידי תוכנות במחשב, או אנשים במחשבים אחרים.
 • שרת פרוקסי: מחשב המייצג את המשתמש בו, כלומר נותן למשתמש לגלוש דרכו תוך הסתרת זהותו של המשתמש.

מוצרי תוכנה

 • WYSIWYG: (ר"ת What You See Is What You Get), תכונה של תוכנת עריכה (מעבד תמלילים, עורך HTML וכדומה) שבה הדף המוצג על-גבי הצג בזמן עריכת המסמך זהה לזה שיוצג בתוצאה הסופית: דף במדפסת במקרה של מעבד תמלילים, דף בדפדפן במקרה של עורך HTML וכדומה.
 • OCR: (ר"ת Optical Character Recognition), תוכנה המסוגלת לזהות אותיות הנמצאות על-גבי נייר או מסך, על-פי צורתן הגרפית.
 • מעבד תמלילים: תוכנה המשמשת להקלדה, עריכה ועיצוב של מסמכים מודפסים.
 • בינה מלאכותית: ענף של מדעי המחשב העוסק ביכולתם של מחשבים לפעול באופן המציג יכולות השמורות עד כה לבינה האנושית בלבד.
 • מערכת לומדת: מערכת אשר קולטת את אופן יישומם של תהליכים מסוימים ועל פיהם עושה את אותם התהליכים בעתיד. תכונה חשובה של מערכות בינה מלאכותית.
 • מבחן טיורינג: כינוי למבחן שהציע אלן טיורינג בשנת 1950, כמדד אפשרי למידת התבונה של מערכת שאיננה אנושית.
 • ראיה ממוחשבת: ענף של מדעי המחשב העוסק במתן יכולת למחשב להבנה, ניתוח, ועיבוד מידע חזותי מתמונות וסרטי וידאו.

תכנות מונחה עצמים

תפיסה בפיתוח תוכנה, שהמרכיב הבסיסי בה הוא האובייקט - מופע (מימוש) של מחלקה (class). מכל מחלקה ניתן לבנות אובייקטים כרצוננו. מחלקה כוללת משתנים ופעולות אפשריות על המשתנים. הרעיון הוא שכל פעולה על משתני המחלקה תעשה רק על ידי הפעולות המוגדרות בתוך המחלקה. בכך מושגת שמירה על המשתנים והקלה בתהליך בדיקות התוכנה. מכל מחלקה ניתן לבנות בהורשה מחלקות אחרות, שלהן יתווספו משתנים ופעולות מעבר למה שמוגדר במחלקה המורישה. כל מחלקה כוללת גם בנאי (constructor) הבונה אובייקט חדש של המחלקה, ומפרק (destructor) אשר מפרק את האובייקט ומשחרר את הזיכרון שהיה בשימוש האובייקט.

 • כימוס: מנגנון שמאפשר יצירת יחידת תוכנה בעלת ממשק מוגדר לשאר חלקי התוכנה.
 • ירושה : דרך לבסס יחס "סוג-של" (is-a) בין עצמים, המסייע במידול של תחומים בדרך דומה לזאת המוגדרת באופן "טבעי" על ידי העוסקים בהם.
 • פולימורפיזם: תכונה המאפשר לטפל בערכים מטיפוסים שונים בעזרת ממשק אחיד.
 • מחלקה (תכנות): מבנה המגדיר טיפוס נתונים - אוסף של משתנים ופונקציות הפועלות על משתנים אלה, וכן מנגנון ליצירת אובייקטים השייכים למחלקה.
 • אובייקט (מדעי המחשב): מופע ספציפי של מחלקה.
 • בנאי: פונקציה המאתחלת את השדות של אובייקט עם היווצרו.

מונחים נוספים

ראו גם

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.