שמואל קלמן מירסקי

שמואל קלמן מירסקי
קובץ:שמואל קלמן מירסקי.jpg

הרב פרופ' שמואל קלמן מירסקי (Samuel Kalman Mirsky; ב' באב תרנ"ט, יולי 1899כ"ו באלול תשכ"ז, אוקטובר 1967) היה רב וחוקר ספרות חז"ל, הגאונים והראשונים, מאנשי הציונות הדתית.

תולדות חייו

נולד בעיירה בלאסור שברוסיה, על גדות הדנייסטר. בגיל חמש עלה עם הוריו ואחותו הגדולה לירושלים, בה התגוררו כבר הורי אמו.

למד בישיבת תורת חיים בעיר העתיקה, ולאחר מכן למד בישיבת עץ חיים. בהמשך למד בבית המדרש לרבנים של "חברת עזרה". שם למד אצל הרבנים בן ציון עוזיאל ובן ציון אברהם קואינקה. לימודי חול למד אצל יוסף יואל ריבלין. בגיל 16 נסמך לרבנות על ידי הרב מתיתיהו מדינצקי (מחבר הספר שו"ת מתת ידו).

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נשאר מירסקי בארץ, בזכות האזרחות האמריקאית של אביו. לקראת סוף המלחמה בעת שארצות הברית נכנסה למלחמה, נאלץ מירסקי להתייצב במשטרה הטורקית, נאסר והוגלה לדמשק. בדמשק הוא נפגש עם דוד ילין, מששב לירושלים, נכנס בהשפעת ילין לבית המדרש העברי למורים ושם עמד בבחינות ההסמכה להיות מורה. על פי בקשת מורו אליעזר מאיר ליפשיץ, נבחן מירסקי בשנית, וקיבל סמיכה לרבנות מהרב יוסף גרשון הורוביץ.

ב-1920 נישא לשולמית, בת יוחנן דוד סלומון בנו של יואל משה סלומון.

משנפתחה על ידי שלוטונות המנדט, תוכנית ללימודי משפט, הצטרף מירסקי למחזור הראשון של הלומדים. בין המורים בקורס היו השופט העליון גד פרומקין וד"ר יעקב ישראל דה האן. בשנת 1924 קיבל את הדיפלומה במשפטים.

ב-1922 היגר אביו לניו יורק עם בני משפחתו, ובשנת 1925, לבקשת המשפחה, הצטרפו אליו מירסקי ומשפחתו. הוא קיבל משרת הוראה בישיבת רבי יצחק אלחנן, במוסד זה ובמוסדות המסונפים אליו, הוא שימש בתפקידי הוראה וניהול עד סוף ימיו, תוך עבודה מחקרית של ההדרת כתבי הגאונים והראשונים. בשנת 1952 הוא יסד את המכון "סורא" בניו יורק ובמקביל בירושלים, לשם הוצאה לאור של כתבי הקדמונים.

במקביל הוא ניהל זמן מה את תלמוד התורה של יהודי חלב ובית הספר שולמית לבנות. באותו זמן הוא קיבל תואר ראשון מאוניברסיטת ניו יורק ואת התארים השני והשלישי מאוניברסיטת קולומביה. עבודת הדוקטורט שלו הייתה בנושא "שאילתות דרב אחאי, מהותו וטיבו, והשוואת כתבי היד של ספר בראשית מן השאילתות, יחד עם תרגום באנגלית של הטקסט".

היה פעיל בתנועת המזרחי בארצות הברית וקנדה, ואף שימש מטעמם ציר בקונגרס הציוני בז'נבה בשנת 1939. שימש כרב קהילת בית הכנסת של קהילת ישראל הצעיר בשכונת בורו פארק בברוקלין.

שימש בתפקידים רבים, בעיקר בארגונים הקשורים לשפה העברית ותרבותה, כן היה נשיא ועד הרבנים של שכונת בורו פארק.

בעיצומה של עבודתו המדעית, חלה מירסקי ונפטר בניו יורק בכ"ו באלול, תשכ"ז (אוקטובר 1967).

משפחתו

אשתו שולמית הייתה בתו של יוחנן דוד סלומון ונכדתו של יואל משה סלומון.
בנו פרופ' דוד מירסקי שימש כדקאן קולג' שטרן של הישיבה יוניברסיטי. חתנו פרופ' מאיר חבצלת ההדיר גם הוא ספרי קדמונים.
בין נכדיו: אהוד חבצלת, סופר יהודי אמריקאי ופרופסור לכתיבה יוצרת באוניברסיטת אורגון; ויהודה מירסקי, פרופסור חבר בחוג למדעי היהדות והמזרח הקרוב ומרכז שוסטרמן לחקר ישראל באוניברסיטת ברנדייס שבמסצ'וסטס.

עבודתו המחקרית

עבודתו הבולטת הייתה הוצאה מחדש של שאילתות דרב אחאי, שיצאה לאור בחמישה כרכים

 • שאילתות דרב אחאי גאון: עם שני פירושים קדמונים מכ"י ועם חילופי נוסחאות על פי עשרה כ"י של השאילתות / וביאורים והערות ומבוא מאת שמואל קלמן מירסקי. בהוצאת מכון סורא וישיבה אוניברסיטה [ניו יורק] בהשתתפות מוסד הרב קוק תש"ך-תשל"ז.
 • חיבור התשובה: לרבנו מנחם ב"ר שלמה המאירי. יוצא לאור בפעם הראשונה ע"פ הכתב-יד, על ידי הרב אברהם סופר, ועם מבוא על תולדות ר’ מנחם המאירי וספריו והערות, והשואות לכ"י שנכתב בשנת ר"מ והועתק בידי יצחק בולקא -על ידי הרב שמואל ק. מירסקי, ‫ ניו יורק, תלפיות, ישיבה אוניברסיטה, תש"י
 • בין שקיעה לזריחה: השתלשלות הסנהדרין לישיבה בירידתה לבבל, תולדות אישי מעבר בדרך, שובה למקומה, מאת שמואל ק. מירסקי, ירושלים - ניו-יורק "סורא", תשי"א
 • פירוש ר’ יהודה ב"ר בנימין עניו, על הרי"ף מסכת פסחים, יוצא בפעם הראשונה לאור מכ"י הספרייה הלאמית בפריז עם מבוא על המחבר והערות מאת הרב שמואל ק’ מירסקי, ניו יורק, תלפיות וישיבה אוניברסיטה, תשט"ו.
 • פירוש רבי יהונתן הכהן מלוניל על המשנה והרי"ף מסכתות מגילה ומועד קטן, יוצא לאור בפעם הראשונה מכ"י עם מבוא על תולדות המחבר והערות מאת שמואל קלמן מירסקי, ירושלים, מכון סורא, ניו-יורק, ישיבה אוניברסיטה, (תשט"ז).
 • שבלי הלקט השלם, לרבנו צדקיה ב"ר אברהם הרופא, יוצא לאור בפעם הראשונה מכ"י, עם שבילי שבלי הלקט, ביאורים והערות ומבוא מאת שמואל קלמן בה"ר משה צבי מירסקי, ניו יורק, מכון סורא, תשכ"ו
 • מדרש סדר עולם - גוף המדרש עם המבוא וההערות של דוב בר רטנר, סקירה מדעית על טיב המדרש, מהדורותיו השונות ותגובות חכמים על מהדורא זו בשעתה ובתוספת המדרש הקטן עשר גלויות כהשלמה לסדר עולם, מאת שמואל ק. מירסקי, ירושלים, ח. וגשל, תשמ"ח ‬

כתבים נוספים:

 • ארץ וימים: אישים דמויות ומקומות, שמואל ק. מירסקי, ירושלים: סורא, תשי"ג
 • אישים ודמויות בחכמת ישראל: באירופה המזרחית לפני שקיעתה, ערך שמואל ק. מירסקי (ניו-יורק), "עגן" על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תשי"ט
 • מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם, בעריכת שמואל ק. מירסקי, ניו-יורק, עגן, תשט"ז, 1956

ערך את הקובץ "סורא" שיצא כספר שנה ביו השנים תשי"ד ל-תשכ"ד, ואת הרבעון "תלפיות" שיצא בשנים תש"ד-תשכ"ה.

כמו כן חיבר מאמרים רבים שנתפרסמו בכתבי עת שונים.

ספרי יובל וזיכרון

בשנת תשי"ט, בהגיעו לגיל 60, יצא לכבודו ספר יובל: ‫ספר יובל לכבוד שמואל קלמן מירסקי: למלאת שלשים שנה לעבודתו הברוכה בשדה המדע והרבצת התורה באמריקה / בעריכת שמעון ברנשטיין וד"ר גרשון א. חורגין, ניו יורק: ועד היובל, (תשי"ט).

בשנת תשל"א יצא לזכרו ספר זיכרון:

 • ספר זיכרון לשמואל קלמן מירסקי: מחקרים בהלכה ובאגדה, בספרות הדורות ובמחשבת ישראל, עורך גרשון אפפעל, עורכי משנה: חיים ליף, משה עפשטיין, ירושלים, המכון למחקר "סורא", ירושלים וישיבה אוניברסיטה, ניו יורק, תשל"א

לקריאה נוספת

 • שמואל קלמן ‬מירסקי, "מגילת חיי", הדאר מז (תשכ"ח) 5-4, עמ' 31–32. (נדפס שוב בתוך: ספר זיכרון לשמואל קלמן מירסקי (תשל"א), עמ' רעט–רצג.)
 • חיים ליף, "דרכו של הרב ד"ר שמואל ק. מירסקי כסופר וכחוקר", בתוך: ספר זיכרון לשמואל קלמן מירסקי (תשל"א), עמ' רסג–רעח.
 • אליעזר זלמן ברנשטיין, "הרב והמורה", בתוך: ספר זיכרון לשמואל קלמן מירסקי (תשל"א), עמ' שא–שג.
 • Zvulun Ravid, "S.K. Mirsky: in memoriam, 1899-1967", Jewish Book Annual 26 (1969), 64-67.
 • William W. Brickman, "Samuel K. Mirsky’s contribution to Jewish educational historiography", in: Samuel K. Mirsky Memorial Volume (1970), pp. 271-281.

ביבליוגרפיה:

 • טוביה פרשל, "כתבי פרופ’ שמואל ק. מירסקי", בתוך: ‫ספר יובל לכבוד שמואל קלמן מירסקי (תשי"ח), עמ' 539–558.
 • אריה סטריקובסקי, "כתבי שמואל ק. מירסקי ז"ל: רשימה ביבליוגרפית מושלמת ומעודכנת", בתוך: ספר זיכרון לשמואל קלמן מירסקי (תשל"א), עמ' שט–שטז. ‬(עדכון לרשימה שהופיעה בספר היובל לכבודו.)

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.