רשימת עיצורים

להלן רשימה של מגוון העיצורים המוכרים על־ידי האלפבית הפונטי הבינלאומי. ישנם כ-125 עיצורים נבדלים זה מזה. כל עיצור הוא בעל בסיס חיתוך ואופן חיתוך ובעיצורים סותמים, חוככים ומחוככים יש הבחנה בין עיצורים קוליים לעיצורים אטומים. בטבלה וברשימות המצויות בערך זה, העיצורים ממויינים לשלוש קטגוריות: בסיס חיתוך, אופן חיתוך וקוליות. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, העיצור השמאלי הוא אטום והימני קולי. במשבצות הלבנות הריקות מצויים עיצורים שאין להם סימן ייחודי משלהם והסימן של כל אחד מהם הוא הסימן של העיצור הקרוב ביותר באופן ההגייה בתוספת סימן דיאקריטי. במשבצות האפורות מצויים שילובים של בסיס חיתוך ואופן חיתוך שבלתי אפשריים להגייה.

טבלת עיצורים רשמית (בתהליכי עריכה) בטבלה מופיעים עיצורים נפוצים, נדירים ואף תאורטײם (שאינם קײמים למעשה באף שפה).

IPA, עיצורים ריאתיים
בסיס חיתוך סדקײם קיצונײם אחורײם בינוניים קדמײם שפתײם
אופן חיתוך סדקי

אפיגלוטי

לועי

ענבלי

וילוני

חכי

מכתשי־חכי

כפוף

בתר־מכתשי

מכתשי

שיני

שפתי־שיני

לשוני־שפתי

דו־שפתי

אפי ɴ ŋ ŋ̊ ɲ ɲ̊ n̠ʲ ɳ ɳ̊ n ɱ m
סותם ʔ ʡ ɢ q ɡ k ɟ c ɖ ʈ d t b p
חוכך שורק ʑ ɕ ʐ ʂ ʒ ʃ z s
חוכך ɦ h ʢ ʜ ʕ ħ ʁ χ ɣ x ʝ ç ɻ̝ ɻ̝̊ ɹ̠̝ ɹ̠̝̊ ð̠ θ̱ ð θ v f β ɸ
מקורב ɰ ɰ̊ j ɻ ɻ̊ ɹ ɹ̥ ʋ ʋ̥
מקיש ʡ̯ ɢ̆ ɽ ɽ̊ ɾ ɾ̥ ѵ ⱱ̟
רוטט я ʀ ɽ͡r r ʙ ʙ̥
חוכך צדי ʟ̝ ʟ̝̊ ʎ̝ ʎ̝̊ ɮ̨ ɮ ɬ
מקורב צדי ʟ̠ ʟ ʟ̥ ʎ ʎ̊ ʎ̟ ʎ̟̊ ɭ ɭ̊ l
מקיש צדי ʟ̆ ʟ̥̆ ʎ̯ ʎ̯̊ ɺ ɺ̊
מחוכך שורק d͡ʑ t͡ɕ ɖ͡ʐ ʈ͡ʂ d͡ʒ t͡ʃ d͡z t͡s
מחוכך ʔ͡h ʡ͡ʢ ʡ͡ʜ ɢ͡ʁ q͡χ g͡ɣ k͡x ɟ͡ʝ c͡ç d̪͡ð t̪͡θ b̪͡v p̪͡f b͡β p͡ɸ
מחוכך צדי ɡ͡ʟ̝ k͡ʟ̝̊ ɟ͡ʎ̝ c͡ʎ̝̊ ɖ͡ɮ̨ ʈ͡ꞎ d͡ɮ t͡ɬ
עיצורים לא-ריאתיים
מפונם ʛ ʛ̥ ɠ ɠ̊ ʄ  ʄ̥ ᶑ̊ ɗ̠ ɗ̠̊ ɗ ɗ̥ ɗ̪ ɗ̪̊ ɓ̪ ɓ̪̊ ɓ̼ ɓ̼̊ ɓ ɓ̥
מסודק ʡʼ ʈʼ t̠ʼ t̪ʼ p͆ʼ p̪ʼ p̼ʼ
שורק מסודק ɕʼ ʂʼ ʃʼ ‏s̪ʼ
חוכך מסודק ħʼ χʼ çʼ ɻ̝̊ʼ ɹ̠̊˔ʼ θ̱ʼ θʼ f͆ʼ ɸ̼ʼ ɸʼ
חוכך צדי מסודק ʟ̝̊ʼ ʎ̝̊ʼ ɬ̢ʼ ɬ̠ʼ ɬʼ ɬ̪ʼ
שורק מחוכך מסודק ʨʼ ʈʂʼ ʧʼ ʦʼ ʼ‏ʦ̪
מחוכך מסודק qχʼ kxʼ cçʼ ʈɻ̝̊ʼ t̠ɹ̠̊˔ʼ tθ̱ʼ t̪θʼ p͆f͆ʼ p̪fʼ p̼ɸ̼ʼ pɸʼ
מחוכך צדי מסודק k͡ʟ̝̊ʼ c͡ʎ̝̊ʼ ʈɬ̢ʼ t̲ɬʼ tɬʼ t̪ɬʼ
מצוץ ǂ ˞ǃ ǃ ǀ ʘ̼ ʘ
מצוץ צדי ǁ ǁ̪

עיצורים מצוצים נוספים
מצוצים ʘ͡qʼ ʘ͡q ʘ̃ˀ ʘ̃
Co-articulated consonants
Continuants w ʍ ɥ ɧ
Occlusives ɡ͡b k͡p ŋ͡m ŋ̊͡m̊

מיון עיצורים לפי בסיס החיתוך

עיצורים סדקיים

עיצורים סדקיים

עיצורים קיצוניים

עיצורים אפיגלוטיים

עיצורים לועיים

עיצורים אחוריים

עיצורים ענבליים

עיצורים וילוניים

עיצורים חכיים

עיצורים מכתשיים-חכיים

עיצורים קדמיים

עיצורים כפופים

עיצורים בתר-מכתשיים

עיצורים מכתשיים

עיצורים שיניים

עיצורים שפתיים

עיצורים בידנטיים

עיצורים שיניים-שפתיים

עיצורים שיניים-שפתיים הם עיצורים המופקים בבסיס החיתוך הנוצר במפגש בין השפה העליונה לבין השיניים התחתונות.

 • עיצור שיני-שפתי, אפי /ɱ͆/
 • עיצור שיני-שפתי, אפי, אטום /ɱ̥͆/
 • עיצור שיני-שפתי, סותם, קולי /b͆/
 • עיצור שיני-שפתי, סותם, אטום /p͆/
 • עיצור שיני-שפתי, חוכך, קולי /v͆/
 • עיצור שיני-שפתי, חוכך, אטום /f͆/
 • עיצור שיני-שפתי, רוטט /ʙ͆/
 • עיצור שיני-שפתי, רוטט, אטום /ʙ̥͆/
 • עיצור שיני-שפתי, מחוכך, קולי /b͆v͆/
 • עיצור שיני-שפתי, מחוכך, אטום /p͆f͆/

עיצורים שפתיים־שיניים

עיצורים שפתיים-שיניים הם עיצורים המופקים בבסיס החיתוך הנוצר במפגש בין השפה התחתונה לבין השיניים העליונות.

 • עיצור שפתי-שיני, אפי [ɱ]
 • עיצור שפתי-שיני, אפי, אטום /ɱ̊/
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, קולי [v] - בעברית ב רפה
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, אטום [f] - בעברית פ רפה
 • עיצור שפתי-שיני, מקורב [ʋ]
 • עיצור שפתי-שיני, מקיש []
 • עיצור שפתי-שיני, מחוכך, קולי /b̪v/
 • עיצור שפתי-שיני, מחוכך, אטום /p̪f/
 • עיצור שפתי-שיני, מפונם /ɓ̪/
 • עיצור שפתי-שיני, מפונם, אטום /ɓ̪̊/
 • עיצור שפתי-שיני, מסודק /p̪ʼ/
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, מסודק /fʼ/

עיצורים שפתיים-לשוניים

עיצורים שפתיים-לשוניים הנם עיצורים המופקים בבסיס החיתוך הנוצר במפגש בין קצה הלשון והשפה העליונה. עיצורים אלו נדירים מאוד, וקיימים בכמה שפות אוקיאניות.

 • עיצור שפתי-לשוני, אפי /m̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, אפי, אטום /m̺̊/
 • עיצור שפתי-לשוני, סותם, קולי /b̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, סותם, אטום /p̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, חוכך, קולי /β̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, חוכך, אטום /ɸ̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, רוטט /ʙ̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, רוטט, אטום /ʙ̺̊/
 • עיצור שפתי-לשוני, מחוכך, קולי /b̺β̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, מחוכך, אטום /p̺ɸ̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, מצוץ /ʘ̺/

עיצורים דו-שפתיים

עיצורים דו שפתיים הם עיצורים המופקים בבסיס החיתוך הנוצר במפגש בין שתי השפות.

 • עיצור דו-שפתי, אפי [m] - בעברית מ
 • עיצור דו-שפתי, אפי, אטום /m̥/
 • עיצור דו-שפתי, סותם, קולי [b] - בעברית ב דגושה
 • עיצור דו-שפתי, סותם, אטום [p] - בעברית פ דגושה
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, קולי [β] - ביוונית β (ביתא)
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, אטום [ɸ]
 • עיצור דו-שפתי, מקורב נזיל [β̞]
 • עיצור דו-שפתי, רוטט [ʙ]
 • עיצור דו-שפתי, רוטט, אטום /ʙ̊/
 • עיצור דו-שפתי, מחוכך, קולי /bβ/
 • עיצור דו-שפתי, מחוכך, אטום /pɸ/
 • עיצור דו-שפתי, מפונם [ɓ]
 • עיצור דו-שפתי, מפונם, אטום /ɓ̥/
 • עיצור דו-שפתי, מסודק []
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, מסודק /ɸʼ/
 • עיצור דו-שפתי, מצוץ [ʘ]

מיון עיצורים לפי אופן החיתוך

עיצורים אפיים

עיצורים סותמים

עיצורים חוככים

עיצורים חוככים צדיים

עיצורים מקורבים

עיצורים מקורבים צדיים

עיצורים מקישים

עיצורים מקישים צדיים

 • עיצור וילוני, מקיש צדי /ʟ̆/
 • עיצור חכי, מקיש צדי /ʎ̯/
 • עיצור כפוף, מקיש צדי /ɺ̠/
 • עיצור מכתשי, מקיש צדי /ɺ/

עיצורים רוטטים

עיצורים וילוניים-שפתיים

 • עיצור וילוני-שפתי, סותם, אטום /k͡p/
 • עיצור וילוני-שפתי, סותם, קולי /ɡ͡b/
 • עיצור וילוני-שפתי, אפי /ŋ͡m/
 • עיצור וילוני-שפתי, אפי, אטום /ŋ̊͡m̊/
 • עיצור וילוני-שפתי, מפונם /ɠ͡ɓ/
 • עיצור וילוני-שפתי, מפונם, אטום /ɠ̊͡ɓ̊/

עיצורים מחוככים

עיצורים שורקים
עיצורים צדיים
מחוככים נוספים
 • עיצור אפיגלוטי, מחוכך, אטום /ʡʜ/
 • עיצור ענבלי, מחוכך, קולי /ɢʁ/
 • עיצור ענבלי, מחוכך, אטום /qχ/ - בקברדינית Кхъ
 • עיצור וילוני, מחוכך, קולי /ɡɣ/
 • עיצור וילוני, מחוכך, אטום /kx/
 • עיצור חכי, מחוכך, קולי /ɟʝ/
 • עיצור חכי, מחוכך, אטום /cç/
 • עיצור שיני, מחוכך, קולי /d̪ð/
 • עיצור שיני, מחוכך, אטום /t̪θ/
 • עיצור שפתי-שיני, מחוכך, קולי /b̪v/
 • עיצור שפתי-שיני, מחוכך, אטום /p̪f/

עיצורים צדיים

עיצורים חוככים צדיים

עיצורים מקורבים צדיים

עיצורים מקישים צדיים

 • עיצור וילוני, מקיש צדי [ʟ̆]
 • עיצור חכי, מקיש צדי [ʎ̯]
 • עיצור כפוף, מקיש צדי [ɺ̠]
 • עיצור מכתשי, מקיש צדי [ɺ]

עיצורים מחוככים צדיים

עיצורים מסודקים צדיים

עיצורים מצוצים צדיים

 • עיצור מכתשי, מצוץ צדי [ǁ]
 • עיצור שיני, מצוץ צדי [ǁ̪]


עיצורים סותמים לא ריאתיים

עיצורים מפונמים

 • עיצור ענבלי, מפונם [ʛ]
 • עיצור וילוני, מפונם [ɠ]
 • עיצור חכי, מפונם [ʄ]
 • עיצור מכתשי, מפונם [ɗ]
 • עיצור שיני, מפונם [ɗ̪]
 • עיצור דו-שפתי, מפונם [ɓ]

עיצורים מסודקים

עיצורים סותמים
עיצורים חוככים
עיצורים מחוככים
 • עיצור ענבלי, מחוכך, מסודק [qχʼ]
 • עיצור וילוני, מחוכך, מסודק [kxʼ]
 • עיצור מכתשי-חכי, מחוכך, מסודק [t͡ɕʼ]
 • עיצור כפוף, מחוכך, מסודק [ʈʂʼ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך, מסודק [t͡ʃʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך, מסודק [t͡sʼ]
 • עיצור שיני, מחוכך, מסודק [t̪θʼ]
 • עיצור וילוני, מחוכך צדי, מסודק [kʟ̝̊ʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, מסודק [tɬʼ]

עיצורים משופתתים

עיצורים מקורבים
עיצורים סותמים
 • עיצור סדקי משופתת, סותם, אטום [ʔʷ]
 • עיצור לועי משופתת, סותם [Qʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, סותם, קולי [ɢʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, סותם, אטום [qʷ]
 • עיצור וילוני משופתת, סותם, קולי [gʷ]
 • עיצור וילוני משופתת, סותם, אטום [kʷ]
 • עיצור מכתשי משופתת, סותם, קולי [dʷ]
 • עיצור מכתשי משופתת, סותם, אטום [tʷ]
 • עיצור דו-שפתי משופתת, סותם, קולי [bʷ]
 • עיצור דו-שפתי משופתת, סותם, אטום [pʷ]
עיצורים חוככים
 • עיצור סדקי משופתת, חוכך, אטום [hʷ]
 • עיצור לועי משופתת, חוכך, קולי [ʕʷ]
 • עיצור לועי משופתת, חוכך, אטום [ħʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, חוכך, קולי [ʁʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, חוכך, אטום [χʷ]
 • עיצור וילוני משופתת, חוכך, קולי [ɣʷ]
 • עיצור וילוני משופתת, חוכך, אטום [xʷ]
 • עיצור מכתשי־חכי משופתת, חוכך, קולי [ʑʷ]
 • עיצור מכתשי־חכי משופתת, חוכך, אטום [ɕʷ]
 • עיצור כפוף משופתת, חוכך, קולי [ʐʷ]
 • עיצור כפוף משופתת, חוכך, אטום [ʂʷ]
 • עיצור בתר־מכתשי משופתת, חוכך, קולי [ʒʷ]
 • עיצור בתר־מכתשי משופתת, חוכך, אטום [ʃʷ]
 • עיצור מכתשי משופתת, חוכך, קולי [zʷ]
 • עיצור מכתשי משופתת, חוכך, אטום [sʷ]
 • עיצור שיני משופתת, חוכך, קולי [ðʷ]
 • עיצור שיני משופתת, חוכך, אטום [θʷ]
 • עיצור שפתי־שיני משופתת, חוכך, קולי [vʷ]
 • עיצור שפתי־שיני משופתת, חוכך, אטום [fʷ]
 • עיצור דו־שפתי משופתת, חוכך, קולי [βʷ]
 • עיצור דו־שפתי משופתת, חוכך, אטום [ɸʷ]
עיצורים מחוככים
 • עיצור לועי משופתת, מחוכך, אטום [Qħʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, מחוכך, קולי [ɢʁʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, מחוכך, אטום [qχʷ]
 • עיצור וילוני משופתת, מחוכך, אטום [kxʷ]
 • עיצור בתר־מכתשי משופתת, מחוכך, קולי [d͡ʒʷ]
 • עיצור בתר־מכתשי משופתת, מחוכך, אטום [t͡ʃʷ]
 • עיצור מכתשי משופתת, מחוכך, קולי [d͡zʷ]
 • עיצור מכתשי משופתת, מחוכך, אטום [t͡sʷ]

עיצורים מלועלעים

עיצורים מוולנים

 • עיצור מכתשי מוולן, מקורב צדי [ɫ]
 • עיצור מכתשי מוולן, מקיש [ɾˠ]

עיצורים מחונככים

 • עיצור מכתשי מחונכך, סותם, קולי [dʲ]

עיצורים מצוצים

 • עיצור חכי, מצוץ [ǂ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מצוץ [!]
 • עיצור מכתשי, מצוץ צדי [ǁ]
 • עיצור שיני, מצוץ [ǀ]
 • עיצור דו-שפתי, מצוץ [ʘ]

מיון העיצורים לפי קוליות

המיון הבא הוא רק לגבי אופני החיתוך בהם קיימת הבחנה בין קולי לאטום.

עיצורים קוליים

עיצורים אטומים

ראו גם


צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי חיתוך אופני חיתוך
סדקיים - אפיגלוטיים - לועיים

ענבליים - וילוניים - חכיים
מכתשיים־חכיים - כפופים - בתר־מכתשיים - מכתשיים - שיניים
שיניים־שפתיים - שפתיים־שיניים - לשוניים־שפתיים - דו־שפתיים

ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים - מקישים - רוטטים - צדיים - מחוככים
לא־ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
גובה תנועות מיקום התנועות
סגורות - כמעט־סגורות - חצי־סגורות - אמצעיות - חצי־פתוחות - כמעט־פתוחות - פתוחות אחוריות - כמעט־אחוריות - מרכזיות - כמעט־קדמיות - קדמיות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומי - פורמנט
אלפבית פונטי בינלאומי
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.