רב דימי

רב דימי היה אמורא בדור השלישי והרביעי לאמוראי בבל.

בעל ספר יוחסין השלם ואחריו סדר הדורות קובעים כי רב דימי זה הוא רב דימי בר יוסף, ומשערים כי ייתכן שהוא אחיו של רב יצחק בר יוסף תלמידו של רבי יוחנן, אך הרב אהרן הימן קובע כי מדובר בטעות, ומנמק בכך שרב דימי בר יוסף היה תלמיד של רב ושמואל, בניגוד לרב דימי השני שהיה תלמיד של רב נחמן שהיה עונה לו על שאלותיו - לפעמים - בצחוק "לכי תיכול עלה כורא דמלחא" (אענה לך על שאלה זו כאשר תאכל כור של מלח)[1]. את המובא במסכת חולין[2] כי אמירה זו נאמרה על ידי רב נחמן לרב דימי בר יוסף הוא מתקן ומביא כי הנוסחא המדויקת שבדקדוקי סופרים אינה גורסת רב דימי "בר יוסף". מצד שני, נראה כי גם רב דימי זה היה באותו דור, שהרי נראה כי הוא למד אצל רבי יוחנן[3]. אם כי הרב היימן סובר שהיה ככל הנראה מצעירי תלמידיו של רבי יוחנן, שהרי נראה כי היה תלמידו של רבי ירמיה - תלמידו של רבי זירא תלמיד רבי יוחנן[4].

רב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, ומסר משמועותיו של רבי יוחנן כאשר בא לבבל[5]. מסר גם משמועותיו של זעירי[6]. הוא היה חבר של אביי שדיבר אליו בלשון נוכח כחבר[7]. בתלמוד הירושלמי הוא מכונה "רב אבדימי נחותא"[8].

האר"י מביא כי הוא היה גלגול מנשמתו של חזקיה והשלים את שנותיו[9].

מתורתו

  • כי אתא רב דימי אמר: כל המבקר את החולה - גורם לו שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה - גורם לו שימות.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף קיב עמוד א.
  2. תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף יב עמוד א.
  3. תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף כב עמוד א.
  4. יומא סג ב, פסחים ס ב, שבת קמה ב.
  5. עירובין פז א קא ב.
  6. תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף נ עמוד א.
  7. תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף יב עמוד א.
  8. רבי זאב וולף רבינוביץ, שערי תורת בבל, ירושלים תשכ"א (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד); הלפרין, אטלס.
  9. מובא בסדר הדורות בערכו.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.