רבי שמואל שניאורסון

רבי שמואל שניאורסון
אדמו"ר המהר"ש
לידה ב' באייר ה'תקצ"ד
פטירה י"ג בתשרי ה'תרמ"ג
חסידות חב"ד ליובאוויטש
מקום קבורה לובביץ'
הקודם רבי מנחם מנדל שניאורסון
הבא בנו שלום דובער שניאורסון
תחילת כהונה י"ג בניסן ה'תרכ"ו
סיום כהונה י"ג בתשרי ה'תרמ"ג
מספר בשושלת הרביעי
בת זוג שטערנה בת חיים שניאור זלמן שניאורסון, רבקה - נכדתו של דובער שניאורי
אב רבי מנחם מנדל שניאורסון
אם חיה מושקא
צאצאים רבי שלום דובער שניאורסון

שניאור זלמן אהרן
אברהם סנדר
מנחם מענדל
דבורה לאה
חיה מושקא

חתימה

רבי שמואל שניאורסון (ב' באייר ה'תקצ"ד - י"ג בתשרי ה'תרמ"ג), מכונה "האדמו"ר מהר"ש". היה האדמו"ר הרביעי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד-ליובאוויטש (בדורו התקיימו ענפים נוספים של החסידות מלבד ליובאוויטש, כגון חסידות קאפוסט), בראשה עמד משנת ה'תרכ"ו ועד לפטירתו בשנת ה'תרמ"ג.

קורות חייו

נעוריו

מהר"ש נולד בב' באייר ה'תקצ"ד בעיירה לובביץ' שברוסיה, בן שביעי והצעיר ביותר, לרבי מנחם מנדל שניאורסון (הצמח צדק), האדמו"ר השלישי של חב"ד. אמו הייתה חיה מושקא, בתו של אדמו"ר האמצעי רבי דובער שניאורי שהיה קודמו של הצמח צדק.

בילדותו התפרסם כגאון, כשנשאל אביו על גאונותו - ענה כי אין זה פלא על תפארת שבתפארת[1]. בגיל עשר הוא הוצא מהחיידר בעקבות גאונותו ולמד מפי אביו[דרוש מקור], ובגיל 13 ידע בעל פה את ששת סדרי משנה, ואת ספר התניא[דרוש מקור].

בח' בסיוון ה'תר"ח התחתן עם בת אחיו רבי חיים שניאור זלמן. כעבור כמה חודשים נתאלמן. לאחר זמן בשנת תר"ט, התחתן עם רבקה בת דודתו, נכדת אדמו"ר האמצעי.

עוד מצעירותו סבל ממחלות ובהוראת הרופאים עסק במלאכת כפיים בעיקר בנגרות ובכתיבת סת"ם[2], ולכל אחד מבני אף הוריש מגילת אסתר שכתב.

הנהגתו

לקראת פטירת אביו הצמח צדק, החל המהר"ש להגיד מאמרי חסידות ברבים. לאחר פטירתו של הצמח צדק בי"ג בניסן תרכ"ו הוקם בית דין שדן בצוואתו של הצמח צדק, והוחלט שהמהר"ש יקבל את הנהגת החסידות בעקבות רמזים שונים שנתן אביו בהם רמז שרצונו שהוא יקבל את הנשיאות. שאר אחיו נסעו לעיירות נפרדות והקימו חצר משלהם.

המהר"ש טבע את המושג "לכתחילה אריבער" שהפך למושג יסוד בחב"ד, שפירושו הוא, שרוב העולם סבר שיש ללכת בדרך הרגילה ואם יש מכשולים לדלג עליהם, אולם המהר"ש סובר שיש מלכתחילה ללכת בדרך של דילוג:

די וועלט זאגט אז מיא קאן ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך האלט אז מיא דארף לכתחילה אריבער, מיא דארף לכתחילה נעמען מיט שטארקייט, ניט נתפעל ווערן פאר קיין זאך, און דורך פיהרן דאס וואס מיא דארף, און אז מי נעמט זיך העלפט דער אייבערשטער.

תרגום חופשי - העולם (רוב האנשים) סבור: שכשאין אפשרות ללכת מתחת (להסתדר עם המכשולים) צריכים לעבור מלמעלה (מדלגים עליהם), ואני סובר שמלכתחילה צריכים לעבור מלמעלה, לכתחילה צריכים לפעול בחוזקה, לא להתפעל מאף דבר, ולבצע מה שצריכים לבצע, וכאשר מתחילים כך, עוזר הקדוש ברוך הוא.

ליקוטי דיבורים חלק ה' עמ' 1270

נפטר בגיל ארבעים ושמונה, בי"ג תשרי שנת ה'תרמ"ג, לאחר שבועות ארוכים של מחלה סופנית. הובא למנוחות בבית העלמין של לובביץ' סמוך לאביו הצמח צדק. את הנהגת התנועה קיבל בנו הרבי שלום דובער שניאורסון.

פעילות ציבורית

המהר"ש פעל רבות בעסקנות ציבורית, בשנת תר"ח החל לפעול לראשונה בעסקנות ציבורית כאשר נסע לויטבסק לאסיפה כללית של עסקנים, בשנת תרט"ו הוכנס רשמית לעסקנות הציבורית ע"י אביו הצמח צדק[3].

בשנת תרי"ז נסע המהר"ש למסע בין עיירות שונות כדי לפעול למען יהודי רוסיה, באותו העת הוא בקשר עם רבה של העיר בילינץ, שעזר לו רבות.בשנת תר"כ נעצר אותו רב ע"י השלטונות, בעקבות כך התחיל לפעול המהר"ש בחשאי[3].

בשנת תרי"ח הצליח לבטל את גזירת הגירוש שהייתה על היהודים ברוסיה[3].

בשנת תרכ"ח נסע לצרפת, שם נפגש עם עסקנים שונים. בשנת תרכ"ט הקים ועד שהיה אחראי להגן על יהודי פטרבורג. בשנת תרמ"א גם פעל להשקטת הפרעות של סופות בנגב[3].

חיבוריו

 • ספר המאמרים - תורת שמואל - סדרה בת כעשרים וחמשה כרכים, של 'מאמרי חסידות' שאמר במשך שנות נשיאותו, מסודרים על פי סדר השנים.
 • אגרות קודש - כרך אחד של מכתביו.
 • דרושי חתונה
 • תורת שמואל - ספר השיחות. שיחות וסיפורים שסיפר מלוקטים מכתבי נכדו רבי יוסף יצחק שניאורסון.
 • זאת חנוכת המזבח

צאצאיו

 • רבי שניאור זלמן אהרן ('הרז"א'). חתן דודו רבי ישראל נח שניאורסון מניעז'ין.
 • רבי שלום דובער ממלא מקום אביו.
 • אברהם סנדר. נפטר בגיל 8.
 • דבורה לאה אשת הרב משה אריה לייב גינזבורג
 • חיה מושקא אשת הרב משה הורנשטיין.
 • רבי מנחם מנדל חתן הרב עקיבא קורניצר מקראקא נכד ה"חתם סופר" ובזיווג שני חתנו של הרב נחום דובער מאוורוטש (בן דודו רבי יוסף יצחק שניאורסון מאוורוטש).

שושלת אדמו"רי חב"ד ליובאוויטש

מקרא:

 • עץ זה מתמקד באדמו"רי חב"ד ליובאוויטש בלבד[hebrew 1] לעץ משפחת שניאורסון[4], לעץ המלא של כל אדמורי חב"ד וכן למקורות והסברים ראה עץ שושלת חב"ד
 • דורות האדמו"רים:      דור ראשון      דור שני      דור שלישי      דור רביעי      דור חמישי      דור שישי      דור שביעי
 • לכל אדמו"ר נרשם בסוגריים השנים בהם שימש כאדמו"ר
 • לכל אדמו"ר נרשם 'אדמו"ר' ושם התואר באם ישנו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי
שניאור זלמן מלאדי
(תקל"ג-תקע"ג)
אדמו"ר הזקן
בעל התניא


מייסד חסידות חב"ד
 
הרבנית
סטערנא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית
שיינא
 
רבי
דובער שניאורי
(תקע"ג-תקפ"ח)
אדמו"ר האמצעי
 
 
 
הרבנית
דבורה לאה
אלטשולר
 
רבי
שלום שכנא
אלטשולר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית דבורה לאה
טברסקי [hebrew 2]
 
 
 
 
 
הרבנית
חיה שרה אלכסנדר
 
הרבנית
חיה מושקא
שניאורסון
 
רבי מנחם
מנדל שניאורסון
(תקפ"ח-תרכ"ו)
אדמו"ר הצמח צדק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית
חנה שניאורסון
 
רבי
יוסף יצחק
שניאורסון
מאוורוטש[hebrew 3]
 
הרבנית
רבקה
שניאורסון
אשתו השניה
 
רבי
שמואל שניאורסון
(תרכ"ו-תרמ"ג)
אדמו"ר המהר"ש
 
 
רבי
ישראל נח
שניאורסון
 
רבי
ברוך שלום
שניאורסון
 
רבי חיים
שניאור זלמן
שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי לוי יצחק שניאורסון
 
 
הרבנית סטערנה
אשתו הראשונה [hebrew 4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית
שטערנא שרה
שניאורסון
 
רבי
שלום דובער
שניאורסון

(תרמ"ג-תר"פ)
אדמו"ר הרש"ב
 
רבי
אברהם
שניאורסון
 
 
 
רבי
ברוך שניאור
שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי
יוסף יצחק
שניאורסון

(תר"פ-תש"י)
אדמו"ר הריי"צ
 
הרבנית
נחמה דינה
שניאורסון
 
הרבנית
חנה
שניאורסון
 
רבי
לוי יצחק
שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית
חיה מושקא
שניאורסון

 
רבי
מנחם מנדל
שניאורסון

(תש"י-תשנ"ד)
אדמו"ר הרבי מלוּבָּבִיץ'
 
 1. כאשר אדמו"רי חב"ד ליובאוויטש, הם נכדים של בעל התניא בדרכים נוספת - הוכנסו בעץ הדרכים הנוספות בהם הם מיוחסים אליו
 2. בעלה רבי יעקב ישראל טברסקי. לשאר צאציהם ראה עץ משפחת טברסקי - ענף צ'רקס שניאורסון
 3. לשאר צאציהם ראה עץ משפחת טברסקי - ענף צ'רקס
 4. נפטרה שלושה חודשים לאחר נישואיהם

לקריאה נוספת

 • קובץ ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש, בעריכת הרב מנחם מנדל שניאורסון, קה"ת, תש"ו, ברוקלין נ.י.
 • ספר התולדות, כרך עשירי רבי שמואל אדמו"ר מהר"ש, (מתוך דבריהם וכתביהם של אדמו"רי חב"ד מליובאוויטש), גליצנשטיין, כפר חב"ד, הוצאת קה"ת.
 • פרק שישי של תולדות רבותינו נשיאינו לוי יצחק הולצמן, כסלו תשע"ד, הוצאת ספרים קה"ת, כפר חב"ד (קיצור וליקוט מתוך ספר התולדות).
 • רבותינו נשיאינו חלק רביעי - תולדות אדמו"ר המהר"ש.
 • שלשלת היחס (בהוצאת קה"ת, כפר חב"ד, תשע"א - עם השלמות ציונים והערות - עמוד לא).
 • לכתחילה אריבער - משיחותיו ואגרותיו של הרבי מליובאוויטש על פתגמו של אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש "לכתחילה אריבער". בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט, תש"ס.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. משום שנולד ביום השבעה עשר מימי ספירת העומר המקביל למידת "תפארת שבתפארת"
 2. אברהם חנוך גליצנשטיין, ספר התולדות - אדמו"ר מוהר"ש, ניו יורק, תשמ"ו, עמ' 44.
 3. 1 2 3 4 שושלת היחס
תקופת חייו של רבי שמואל שניאורסון על ציר הזמן

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.