קשר גודל

ערך זה נמצא בתהליך עבודה מתמשך. הערך פתוח לעריכה.
אתם מוזמנים לבצע עריכה לשונית, מכלולזציה וסגנון לפסקאות שנכתבו, וכמו כן לעזור להרחיב ולהשלים את הערך.
עריכה - שיחה


שגיאות פרמטריות בתבנית:פירוש נוסף

פרמטרים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

קשר גודל (גם קשר אגודל) היא מידה חז"לית ונזכרת בהלכה אחת בלבד.
בהלכות ציצית נאמר בתלמוד[1] "אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן וצריך שירחיק מלוא קשר גודל" כלומר שאין להטיל את חוטי הציצית בשפת הבגד אלא במרחק קשר גודל מהשפה. ונמדד בקו ישר משפת הבגד[2](ולא באלכסון מהקרן שאז המרחק מתקצר[3])[4]. בהלכה זו יש חשיבות לדיוק רב, כיון שאין להרחיק יותר מ־3 אצבעות[5] ששם אינו מקום ה"כנף".

קשר הוא חיבור. ובלשון חז"ל פרקי האצבעות נקראים "קשרי אצבעות". קשר גודל פירושו המרחק מקצה ציפורן (שאינה בולטת מעבר לבשר) עד לפרק של האגודל, לרוב הדיעות[6] הקשר הראשון (שבאמצעו) ויש דיעות[7] עד הקשר השני (מקום החיבור לכף היד) ולפי שיטה זו זהו אותו שיעור של 3 אצבעות וא"כ אין שום טווח לטעות ויש נקודה מצומצמת בה אפשר להטיל את חוטי הציצית[8].

למעשה:

הערות שוליים

  1. מנחות מב ע"א
  2. יש שיטות שרק מצד הרוחב ולהלכה משני הצדדים
  3. הכרעת הב"י
  4. וחשוב שישאר כך תמיד אבל אין פסול בדיעבד אלא בשעת עשית הציצית
  5. שיש אומרים שהם אגודלים (ב"י ועוד) וי"א שאלו אמה קמיצה וזרת ואז השיעור קטן יותר
  6. רש"י
  7. רבינו גרשום ותוספות רי"ד
  8. וכך משמע ברש"י בכורות
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.