קבוצה חסומה

בטופולוגיה, תת-קבוצה של מרחב מטרי היא קבוצה חסומה אם כל הנקודות שלה נמצאות במרחק הקטן מקבוע ממשי R כלשהו מנקודה כלשהי במרחב; כלומר, הקבוצה מוכלת בכדור. תנאי שקול לזה - הקבוצה חסומה אם המרחק בין כל שתי נקודות בה אינו עולה על קבוע מסוים. באופן דומה מגדירים מרחב חסום כמרחב מטרי שהוא קבוצה חסומה.

למשל בישר הממשי קבוצה חסומה היא קבוצה המוכלת בקטע סופי. במילים אחרות, זו קבוצה שיש מספר שגדול מכל איבריה ומספר שקטן מכל איבריה.

באופן גס, אפשר לחשוב על קבוצה חסומה כקבוצה 'קטנה'. מדדים עדינים יותר לגודל הם קומפקטיות והדרישה שקבוצה תהיה חסומה כליל. כל קבוצה קומפקטית היא חסומה כליל, וכל קבוצה חסומה כליל היא חסומה. לפי משפט היינה-בורל, במרחב אוקלידי , כל קבוצה סגורה וחסומה היא קומפקטית.

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.