קבוע הגזים

ערכים של R ביחידות שונות

קבוע הגזים הוא קבוע פיזיקלי המסומל לרוב באות R. גודלו נקבע אמפירית על ידי מדידות. ערכו של R ביחידות MKS הוא .

משוואת הגז האידאלי

קבוע הגזים מופיע במשוואת המצב הפשוטה של גז אידאלי, המשוואה מתארת יחס ישר הקיים בין לחץ הגז לבין הטמפרטורה שלו, ויחס הפוך בין הלחץ לנפח. הקבוע R הוא מקדם היחס במשוואה זו.

משוואת המצב הפשוטה של גז אידאלי נראית כך:

כאשר הוא הלחץ, הטמפרטורה, הנפח, ו מספר המולים של הגז.

מהמשוואה מתחייב כי שיהיו ל R יחידות של אנרגיה למול למעלה.

היחס לקבועים פיזיקליים אחרים

קבוע בולצמן kB הוא היחס בין קבוע הגזים R לבין קבוע אבוגדרו, כלומר

,

הוא המקבילה של R בסקאלה אטומית. לדוגמה, אם האנרגיה הקינטית של מול גז הוא אז האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולה בודדת בגז תהיה

בעזרת משוואה זו נוכל לרשום את המשוואה:

כאשר הוא המספר המדויק של המולקולות.

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.