צבאות השם

צבאות השם או צבאות ה' הוא שמו של ארגון ילדים שנוסד בי"ט בתשרי תשמ"א (28 בספטמבר 1980) על ידי הרבי מנחם מנדל שניאורסון מחסידות חב"ד[1]. שמו של הארגון לקוח מכינוי לעם ישראל המופיע בספר שמות: "ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים"[2]. קהל היעד של התנועה הם ילדים וילדות יהודים עד גיל בר מצווה ובת מצווה. המוטו של הארגון הוא "אנו רוצים משיח עכשיו".

על פי דברי הרבי, כל ילד וילדה יהודיים, עם לידתם "מגויסים" לצבאות השם, המפקד העליון הוא – הקדוש ברוך הוא וספר הפקודות הוא – התורה[3].

הארגון פעיל במדינות רבות. מרכזים בולטים שלו פועלים בישראל ובארצות הברית.

מלבד הארגונים שפועלים תחת השם 'צבאות השם' באופן רשמי, מקובל בחסידות חב"ד להשתמש בשם 'צבאות השם' (וכן ב"חיילי צבאות השם" וכדומה) בפעילות עם ילדים.

הן הזרם המשיחיסטי בחב"ד והן הזרם המתון בחסידות חב"ד מפעילים בישראל ארגונים שונים בשם צבאות השם.

אופיו ומטרותיו של הארגון

הארגון משתמש במושגים ומונחים שמקורם בעולם הצבאי. כל ילד החבר בארגון קרוי 'חייל', הקב"ה מזוהה כמפקד העליון. ההוראות לילדים החיילים מכונות 'פקודת היום' או פקודת מבצע[3]. משימת 'צבא הילדים' היא זירוז ביאת המשיח. ההתגברות על יצר הרע מדומה ללחימה באויב, והתורה והמצוות מדומים לכלי נשק. המוטו של הארגון, המופיע בסמליל שלו, הוא "אנו רוצים משיח עכשיו" (במקור We want Moshiach now).

בהתוועדות י"א בניסן תשמ"א הכריז הרבי על מבצע לאחד את כל ילדי צבאות ה', בנים לפני בר מצווה ובנות לפני בת מצווה, על ידי כתיבת אות בספר תורה שייכתב ליד הכותל המערבי[4].

סמלו של הארגון אוייר על ידי הצייר מיכל שוורץ והוגה ותוקן על ידי הרבי[5].

פעילות עולמית

ארגון 'צבאות השם העולמי', שמרכזו בניו יורק, מנוהל מאז היווסדו (בעת הכרזת הרבי על הקמת התנועה) על ידי ירחמיאל בנימינסון, ושלום דובער בוימגרטן הוא מנהל התפעול. הארגון פעיל במדינות רבות ברחבי העולם.

התנועה מפעילה מערכת הוצאה לאור (בשם "הח"י", על שמה של הרבנית חיה מושקא שניאורסון, אשתו של הרבי). בנוסף לספרים מוציאה התנועה מספר עיתונים המותאמים לילדים יהודים שאינם משתייכים לקהילה החב"דית. הוותיק מביניהם הוא דו-שבועון בשם "משיח טיימס". הרבי מליובאוויטש התייחס לפרטי העלון, כולל האיורים על גבי דף השער. מאוחר יותר החלה התנועה להוציא גם ירחון בשם "קידס". כיום הוא מופץ בשבע שפות ומופיע גם באיראן[6]. בשנים האחרונות החלה התנועה להדפיס את שבועון "החייל", המיועד לילדי החסידים ומופץ בקהילות חב"ד במדינות דוברות אנגלית.

התנועה מפעילה את "חידון ספר המצוות להרמב"ם", על פי תקנתו של הרבי לילדי ישראל להגות בספר זה באופן יום-יומי. ספר המצוות הודפס במהדורה מותאמת לילדים, ומדי שנה נערך עליו חידון עולמי בקראון הייטס בהשתתפות אלפי ילדים.

בשנת תשס"ד (2004) הקימה התנועה את מוזיאון הילדים היהודי בהשקעה של כ-40 מיליון דולר[7], והוא ממוקם בסמיכות למרכז חב"ד העולמי - 770. במוזיאון מבקרים מאות אלפי ילדים מכל הציבורים בארצות הברית, כולל ילדים לא יהודים.

הפעילות בישראל

בשנים הראשונות לאחר הקמת התנועה על ידי הרבי התבצעה פעילות צבאות ה' בישראל (ארגון כינוסי ילדים, הפקת חומר וכדומה) בצורה לא ממוסדת על ידי גופים שונים, כמו רשת אוהלי יוסף יצחק[8], גם מכירת האותיות בספר התורה של ילדי ישראל התבצעה בתחילה תחת השם צבאות ה'[9].

ניידות חב"ד ו"צבאות ה' בע"מ"

בשנת תשמ"א החלה בצפונה של ישראל פעילות 'צבאות השם' על ידי ארגון ניידות חב"ד בישראל בראשות דוד נחשון[10]. בשנת תשמ"ג, בעקבות פניית מנהלי רשת אהלי יוסף יצחק, החלו בניידות חב"ד לפעול באופן רשמי גם בשאר חלקי מדינת ישראל[11][דרוש מקור]. התנועה הזמינה מנהלי בתי ספר לעודד הצטרפות תלמידים ל"צבאות השם"[12]. בשנת 1989 נרשמה הפעילות כעמותה בשם "תנועת נוער צבאות השם שעל ידי ניידות חב"ד - אה"ק"[13]. התנועה הקימה מועדוני נוער פעילים בערים שונות[דרוש מקור], הנפיקה תעודות חייל נושאי דרגות שונות[דרוש מקור] ובטאונה 'במחנה צבאות השם' פורסם בתפוצה ארצית[דרוש מקור]. מעט אחרי פטירתו של הרבי מליובאוויטש, הופחתה פעילות הארגון ולעמותה ניתן צו פירוק על ידי בית המשפט[13].

בשנת תשס"ו (2006) הקימה התנועה חברה לתועלת הציבור בשם 'צבאות ה' בע"מ'[14] והחלה התעוררות מחודשת של הארגון: חודשה הוצאת העלון השבועי 'במחנה צבאות השם', וכן ההוצאה לאור של מוצרי צבאות השם[15].

הארגון הקים גם מערכת הוצאה לאור של ספרי לימוד, קריאה ומשחקים לילדים, והוא מפיק מגזין וידאו הנשלח מדי חודש לחברי הארגון בשם 'במחנה'.

הארגון מפעיל רשת המאגדת תחתיה עשרות קייטנות ומחנות קיץ ברחבי הארץ וכן מקיים כינוסים לקראת י"א בניסן, שבהם משתתפים אלפי ילדים מדי שנה. בשנת 2017 הקים הארגון את מקהלת הילדים 'מקהלת צבאות ה' בארה"ק'. המקהלה הוציאה סינגלים והופיעה באירועים של חב"ד.

הארגון מזוהה עם הזרם המשיחיסטי בחסידות חב"ד.

במחנה צבאות השם

"תנועת הנוער שעל ידי 'ניידות חב"ד - אה"ק'" מפיקה את העיתון "במחנה צבאות השם". במשך השנים יצא העיתון לאור בתקופות שונות ובפורמטים משתנים.

העיתון החל לצאת לאור בשנת תשמ"ח, כהמשך לדפי המשימות שהופצו בין ילדי התנועה[דרוש מקור]. לאחר פטירת הרבנית חיה מושקא שניאורסון ביקש בעלה, הרבי מליובאוויטש, להקים מוסדות וארגונים על שמה. בארגון "ניידות חב"ד" הוחלט להוציא לאור ירחון לעילוי נשמתה, במסגרת הפעילות של צבאות השם. ההצעה קיבלה את אישורו של הרבי, שאף חיווה את דעתו לעיתים על תוכנו ואף על עיצובו[דרוש מקור].

במהלך השנים[דרושה הבהרה] העיתון הפך מירחון לדו-שבועון. בשנת תשנ"ו הפסיק העיתון לצאת בצורה סדירה. בשנים תשס"ז - תשע"ז (2007 - 2017) יצאה גרסה נוספת (מוקטנת) של עלון בשם זה, שיועדה גם לילדים מרקע שאינו דתי[16].

בשנת ה'תשס"ה (2005) החלה התנועה להוציא לאור עיתון בשם זה, בתוך השבועון "בית משיח" המזוהה עם הזרם המשיחיסטי בחב"ד[דרוש מקור]. בשנת ה'תשע"ז (2017) החל לצאת - במקביל לעיתון המודפס כמדור בבית משיח - גם מגזין כרומו בשם זה. העיתון מחולק למנויים בתוכנית המשפחתית של התנועה[17].

צעירי אגודת חב"ד

עם הכרזת הרבי בשנת תשמ"א על הקמת "צבאות השם" עסקו בצעירי אגודת חב"ד (צא"ח) בפעילות עם ילדים, בהוצאה לאור של חומר ובכינוסי ילדים בתאריכים שעליהם הורה הרבי[18]. סניפי צא"ח בישראל הפעילו מועדוני "צבאות השם" בערים שונות, ומרכז צא"ח הפיק חומרי עזר לפעילות, וכן פעל על מנת לעודד ילדים להירשם למועדונים אלו[19].

בשנת תשמ"ח הוחלט בצא"ח להקים מחלקה לפעולות צבאות השם, ובראשה הועמד הרב נפתלי רוט[20]. המחלקה קיימה פעילות במשך מספר שנים, הפיקה פרסומים[21] וערכה כינוסים שנתיים שבהם נבחנו אלפי ילדים על ספר המצוות של הרמב"ם, על פי תקנתו של הרבי מלובביץ' שילדי ישראל ילמדו בספר זה[22]. גם מבצע 'מצה לתלמיד' של צא"ח התנהל באותן שנים תחת מחלקה זו[23].

בשנת תשמ"ט פסק בית דין רבני חב"ד בישראל שפעילות צבאות השם (כמו כל פעילות של הפצת היהדות על ידי חב"ד), חייבת להיות כפופה למרכז הפעילות של צא"ח[24]. עם זאת, בשנת תש"ן כתב הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בית הדין, שלרב דוד נחשון מותר לפעול במסגרת צבאות השם ובפעולות נוספות באופן עצמאי[25].

הפנסאים - צבאות השם

בשנת תשע"א החלה לפעול עם ילדי כפר חב"ד תוכנית בשם 'פנסאים' תחת הסיסמה: "מאירים את העולם על ידי לימוד התורה"[26], ובשנת תשע"ב הורחבה הפעילות לכל רחבי הארץ[27]. שמו של הארגון לקוח מדברי הרבי בעת התוועדות בי"ג בתמוז תשכ"ב, בה אמר שכל חסיד הוא פנסאי (נושא פנס) שתפקידו להאיר את העולם. בשנת תשע"ד (2014) אוחד הארגון עם עמותת 'בת מלך' ששינתה את שמה ל'ארגון נוער חב"ד: בת מלך, הפנסאים - צבאות ה', מועדון המעשים הטובים (ע"ר)'[28]. הפעילות מוכרת כתנועת נוער, ומתוקצבת על ידי משרד החינוך (בסכום של כ-2.5 מיליון ש"ח בשנת 2017).

משרדי הארגון ממוקמים סמוך למרכז חב"ד העולמי - 770 בבניין משרד השלוחים, ובישראל בכפר חב"ד סמוך לבניין צעירי אגודת חב"ד. בשנת תשע"ו חנך הארגון מבנה קבע במרכז כפר חב"ד[29]. בראש הארגון עומד הרב שמעון רבינוביץ, בראש הוועדה החינוכית של הארגון עומד המשפיע הרב זלמן גופין[30]. הארגון פועל בשיתוף עם ארגון צבאות השם העולמי שבניו יורק, צעירי חב"ד ומשרד השלוחים.

הארגון מפעיל כ-30 סניפים בישראל שבהם פעילים כאלפיים ילדים. הילדים מקבלים לביתם מגזין וידאו דו-חודשי ועלון שבועי[31]. הארגון גם מארגן כנסים, טיולים[32] (כולל נסיעות קבוצתיות לניו יורק, לביקור בחצר הרבי[33]) ושבתות עבור הילדים החברים בו. הארגון גם מוציא לאור ספרים ומוצרים נוספים.

הארגון מפעיל מדי שנה, רשת מחנות קיץ ברחבי הארץ, המונה עשרות קייטנות ומחנות קיץ, בשם "גן ישראל ארץ הקודש", וכן מקיים כינוסים לכבוד יום הולדתו של הרבי, בהם משתתפים אלפי ילדים מדי שנה[34].

הארגון מזוהה עם הזרם המתון בחב"ד.

לקריאה נוספת

 • שלמה ברמן, ילדי חב"ד מוכיחים לעולם כולו: זרעו בחיים!, כפר חב"ד כ"ט סיוון תשע"ד
 • מנחם מענדל ברונפמן, חייל בשירות קבע, סקירה על ארגון צבאות השם העולמי, כפר חב"ד חג הפסח תשע"ז

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. קטע וידאו משיחת היסוד של צבאות ה'.
 2. ספר שמות, פרק י"ב, פסוק מ"א
 3. 1 2 מרדכי מנשה לאופר, "צבאות השם" – שלושים שנה לצבא הילדים, 'התקשרות' גיליון 847, באתר צא"ח
 4. קריאה לאחדות ישראל על ידי ספר תורה לילדי ישראל אתר בית חב"ד
 5. מתי הוקם "צבאות השם" ומי צייר את הלוגו? COL, ב' אדר א' תשע"ו.
 6. ראו כפר חב"ד חג הפסח תשע"ז, ראיון עם הרב בנימינסון
 7. אודות מקורות המימון של המוזיאון (באנגלית): NY Times article. Carnegie Corporation Article(הקישור אינו פעיל, 11 בינואר 2018)
 8. כפ"ח גיליון 13, גיליון 46.
 9. שבועון כפר חב"ד גיליון 19.
 10. ראו לדוגמה מסמך שהפיק הארגון בשנת תשמ"א צד א', צד ב'. ראו גם מכתבי הרבי מליובאוויטש לרב נחשון העוסקים בצבאות ה' משנת תשמ"א
 11. זלמן צרפתי, כך הקים הרבי את ארגון צבאות השם באה"ק, שבועון בית משיח, צוטט באתר חב"ד אינפו
 12. רשום ילדי בית ספרכם לארגון הנוער הארצי "צבאות השם", מכתב מסיון ה'תשמ"ח
 13. 1 2 תנועת נוער צבאות השם שעל יד ניידות חב"ד - אה"ק - באתר גיידסטאר ישראל
 14. צבאות ה' בע"מ (חל"צ) - באתר גיידסטאר ישראל
 15. דוגמאות לפעילויות חדשות של הארגון עלון שבועי 1 החל מתשס"ז, מבצעי לימוד ארציים החל מתש"ע, עזרים למדריכי הפעילויות של התנועה תשע"ב, מגזין וידאו חודשי לילדים 1 תשע"ב, משחקים 1 2(הקישור אינו פעיל, 8.09.2018)
 16. מקור, באתר חב"ד אינפו.
 17. להורדה: המגזין החדש של חיילי צבאות ה' באתר חב"ד אינפו
 18. ספר צעירי אגודת חב"ד עמוד 67.
 19. דוגמה: מודעה, לילדי ישראל, מעריב (עיתון), 20 בנובמבר 1980
  אהוד בן עזר, צה"ל, ילדים והמצביא העליון, דבר, 8 בפברואר 1982
 20. ראו ספר צעירי אגודת חב"ד שם, וראו גם כפר חב"ד גיליון 409 עמוד 43.
 21. לאחר קריאתו של הרב שניאורסון בקיץ תשנ"א להוסיף בלימוד ענייני משיח וגאולה, הפיקה המחלקה חוברת לימוד בנושא.
 22. ידיעות על הכינוסים: משנת תשמ"ח: כפר חב"ד גיליון 319 בעמוד האחורי, וידאו ממעמד הסיום - בדקה 8:10 ניתן לראות סמל צבאות השם בולט על הבמה. מקהלת צבאות שרה במעמד; תש"נ: כפר חב"ד גיליון 407, הזמנה לכינוס. ועוד.
 23. ראו כפ"ח גיליון 425 עמוד 1 לפני האחרון.
 24. פסק הדין של בית דין רבני חב"ד.
 25. מכתבו של הרב ירוסלבסקי.
 26. איך בין א לאמטערעשניק ● לדמותו של פנסאי כתבה באתר שטורעם
 27. 'הפנסאים' משיק תנועת הנוער הארצית בערב יוקרתי, באתר שטורעם.
 28. ארגון נוער חב"ד: בת מלך, הפנסאים - צבאות ה', מועדון המעשים הטובים - באתר גיידסטאר ישראל.
 29. באירוע מיוחד נחנך 'מרכז צבאות השם' של ארגון הילדים הרשמי של חב"ד - "צבאות השם" shturem.net
 30. 'הפנסאים' - מתאחדים לע"נ הרב רייטשיק שטורעם.נט
 31. עלוני הפנסאים באתר col
 32. הארגון שלא מפסיק להפתיע: ילדי 'הפנסאים' בטיול יומיים ■ גלריית ענק - שטורעם.נט כל חב"ד יודעת, www.shturem.net
 33. טיסה 0013 באוויר: יומן מסע, פרק ראשון, באתר "חב"ד און ליין, כ"ה בטבת תשע"ח
 34. הפארבריינגען המרכזי לחיילי צבאות השם, באתר חב"ד און ליין.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.