פרשת בחקתי

בחקתי
פסוקים: ויקרא, כ"ו, ג' - כ"ז, ל"ד
מס' פסוקים: 78
תוכן: הברכות והקללות (פרשת התוכחה)
מצוות בפרשה על פי ספר החינוך
עשה (7) לא תעשה (5)
ערכי אדם, היות בהמה ותמורתה שתיהן קודש, ערכי בהמה טמאה, ערכי בתים, ערכי שדות, הקדשת חרמים לכהן או להקדש, מעשר בהמההמרת קרבן לבהמה אחרת, שינוי ייעוד קרבן, מכירת שדה החרם, פדיית שדה החרם, מכירת מעשר בהמה
הפטרה
אשכנזים וספרדים ירמיהו, ט"ז, י"ט - י"ז, י"ד
רוב תימנים יחזקאל, ל"ד, א'-כ"ז
איטלקים ומקצת תימנים יחזקאל, ל"ד, א'-ט"ו

פרשת בחֻקֹתַי היא הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"ו, פסוק ג' ומסתיימת בסוף הספר, פרק כ"ז, פסוק ל"ד. בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחקתי ביחד עם פרשת בהר.

בשבת פרשת בחקתי מסיימים את קריאת התורה של ספר ויקרא בקריאת "חזק חזק ונתחזק".

את פרשת בחקתי יקראו אחרי ל"ג בעומר.

נושאים בפרשה

את עיקר הפרשה תופס פירוט של הברכות והקללות, חלק המכונה גם "פרשת התוכחה". זהו תיאור השכר והעונש שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את מצוות התורה או אם לא ישמרו אותן. הברכות קצרות יחסית, ואילו הקללות מפורטות מאד ומתוארות באופן מדורג ההולך ומחמיר עד העונש החמור ביותר - הגלות, המיועדת לאפשר לארץ ישראל להשלים את שנות השמיטה שלא קוימו כראוי על ידי העם. הקללות מסתיימות בברכה - "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... וזכרתי להם ברית ראשונים".

לדעת הרמב"ן, הקללות האמורות בפרשה זו, מכוונות לתקופת חורבן בית ראשון, וגלות בבל, כאשר הוא מצביע על פסוקים בפרשה, הרומזים למה שהתרחש בפועל בתקופה זו.

בהמשך הפרשה מובאים הלכות בעניין הערכה כספית של נדבה שאדם נודב לבית המקדש, והלכות הנוגעות לפדיון או המרה של קודשים כמו מעשר, הקדש, בכור, מעשר בהמה ושדה שהוקדשה.

הפטרה

האשכנזים והספרדים מפטירים בספר ירמיהו, מפרק ט"ז, פסוק י"ט עד פרק י"ז, פסוק י"ד. הנביא ירמיהו מבטיח ברכה לבוטחים בה' וקללה לשאינם בוטחים בו.

התימנים מפטירים בספר יחזקאל, פרק ל"ד, פסוקים א'-כ"ז. בהפטרה זו מנבא יחזקאל על השיבה מן הגלות.

קישורים חיצוניים

הטקסט:

פרשנות:

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.