פרעוני מצרים

ערך זה כולל רשימה של פרעוני מצרים העתיקה, החל מהתקופה השושלתית הקדומה, בשנת 3000 לפנה"ס לערך וכלה בקיצו של בית תלמי, כאשר הפכה מצרים לפרובינציה רומית תחת שלטונו של אוגוסטוס קיסר בשנת 30. עקב הערפל ההיסטורי ששורר בחלק מהתקופות והבעיה שזוהתה בקביעת הכרונולוגיה המצרית והכרונולוגיה של המזרח הקרוב העתיק ייתכנו כפילויות ואי דיוקים בתאריכים הנקובים כאן. בעיקרון התיארוך בטבלאות נעשה לפי הכרונולוגיה הגבוהה.

רשימה חלקית של רשימות פרעונים קדמוניות

מקורות בהם משתמשים כדי לבנות את רשימת הפרעונים כוללות:

הכומר ארכיבד סייס השווה בין הרשימות השונות בספרו The Ancient Empires of the East מ-1984 בנוסף לרשימות שנמצאו אצל הרודוטוס, דיודורוס סיקולוס, ארטוסתנס, ואפילו רשימה מוזרה המשויכת ל"סופרים ערביים".

התקופה הפרוטו-שושלתית

תקופה זו, בשלהי התקופה הקדם שושלתית, היא התקופה בה מצרים התחתונה ומצרים העליונה התחילו להתקדם לקראת שלב של איחוד פוליטי.

מצרים התחתונה

שםתאריכי שלטוןהערות
פו?על פי אבן פלרמו
סקע?על פי אבן פלרמו
ג'או?על פי אבן פלרמו
טיו?על פי אבן פלרמו
ת'ש?על פי אבן פלרמו
סקיו?על פי אבן פלרמו
וואנזרבערך 3050 לפנה"סעל פי אבן פלרמו

מצרים העליונה

שםתאריכי שלטוןהערות
רו?-
סרקת3150 לפנה"סידוע גם כ"מלך העקרב של מצרים"
נערמר (מנס)3050 לפנה"סכובש מצרים התחתונה ומיסד השושלת הראשונה

התקופה הארכאית

ערך מורחב – התקופה השושלתית הקדומה

תקופה זו כוללת את התקופה השושלתית הקדומה, בה שלטו במצרים השושלות הראשונה והשנייה:

השושלת הראשונה

מלכי השושלת הראשונה שלטו במצרים המאוחדת משנת 3050 לפנה"ס ועד ל-2890 לפנה"ס:

שםתאריכי שלטוןהערות
חור אחע3050 לפנה"ס"הורוס הלוחם". יש הרואים בו את מנס, אולם ככל הנראה היה למעשה יורשו
צ'ר57 שנים-
צ'ת-ידוע גם כ ואצ'י, "מלך הנחש"
דן14-20 שניםנקרא גם וּדימוּ
אצ'יב26 שנים-
סמרחת9-18 שנים-
קעבערך 2890-2916 לפנה"סידוע גם ככאע

השושלת השנייה

מלכי השושלת השנייה שלטו במצרים משנת 2890 לפנה"ס ועד ל-2686 לפנה"ס:

שםתאריכי שלטוןהערות
חותפ סח'מויהחל מ-2890- לפנה"ספירוש שמו, "רגיעת שני הכוחות", מרמז על התוהו ששרר בממלכה בתום תקופת השושלת הראשונה
רע נב39 שניםידוע גם כ"נב-רע", שמו קשור לאליל השמש רע
ני נתר23 שנים-
וּנג8 שנים-
סֶנֶצ'20 שנים-
פרי יב סן17 שניםשמו הקודם פרי-נ-מעאת, בתקופתו התפלגה החברה למאמיני האליל סת ולמאמיני האליל הורוס
חעא סח'ם?-
חעא סח'מוי?יש המזהים אותו עם קודמו ברשימה. פירוש שמו: "שני כוחות שווים" מרמז על איחוי הקרע בין מאמיני שני האלילים שקרה בתקופת סבו והשגת שקט פוליטי.

הממלכה הקדומה

"הממלכה הקדומה" הוא השם שניתן לרצף התרבותי הגדול הראשון מבין שלושה אשר נוצר בתחומי עמק הנילוס. בתקופה זו מלכו השושלות השלישית עד השישית. חלק מחוקרי מצרים העתיקה מכלילים בתקופה זו גם את השושלות השביעית והשמינית כהמשך מצומצם לתקופה זו אשר מרכזו היה בממפיס.

בירתה של הממלכה הראשונה הייתה ממפיס, אולם התקופה נודעה בעיקר בשל הפירמידות הרבות אשר נבנו במהלכה.

השושלת השלישית

מלכי השושלת השלישית שלטו במצרים משנת 2686 לפנה"ס ועד ל-2613 לפנה"ס. בקרב החוקרים חלוקות הדעות בדבר מספר הפרעונים בשושלת זו.

שםתאריכי שלטוןהערות
סאנח'ת2686-2668 לפנה"סנקרא גם נכרופס או נב-כא
ג'וסר2668-2649 לפנה"סבנו של חעא סח'מוי. בנה את הפירמידה הראשונה, על פי מנתון מלך 29 שנים. בחלק מהמקורות היה המלך הראשון בשושלת השלישית
סחמחת2649-2643 לפנה"ס-
חעבה2643-2637 לפנה"ס-
חוני (פרעה)2637-2613 לפנה"סקרוי גם חוּ

השושלת הרביעית

ערך מורחב – השושלת הרביעית

בין שליטי השושלת הרביעית אשר שלטו במצרים בין השנים 2613 ל-2498 לפנה"ס נמנים גם הבונים של שלוש הפירמידות הגדולות בגיזה: יש הטוענים שבתקופה זו מלך פרעה הידוע בשם היווני ת'מפת'יס.[דרושה הבהרה]

שםתאריכי שלטוןהערות
סנפרו2613-2589 לפנה"סראשון בוני הפירמידות הגדולות. קיבל את זכות המלוכה מאשתו חתפ-חרס שהייתה בתו של חוני
ח'ופו2589-2566 לפנה"סידוע גם בכינויו היווני חפוס
ג'דפר2566-2558 לפנה"סיש הגורסים כי פרעה זה לא היה קיים
חאפרו2558-2532 לפנה"סידוע גם בכינויו היווני חפרן
--יש הטוענים שבתקופה זו מלך פרעה הידוע בשם היווני ביכריס
מנכאורע2532-2503 לפנה"סידוע גם בכינויו היווני מיקרינוס. (שבר ספינקס הנושא את שמו התגלה בתל חצור[1])
שפסס כאף2503-2498 לפנה"ס-

השושלת החמישית

מלכי השושלת החמישית שלטו במצרים משנת 2498 לפנה"ס ועד ל-2345 לפנה"ס. בעקבות עליה בתקופה זו בכוחו של אליל השמש רע מאון (הליופוליס), נכלל שמו במרבית משמות הפרעונים של השושלת:

שםתאריכי שלטוןהערות
אוסר כאף2498-2491 לפנה"ס-
סחו רע2487-2477 לפנה"ס-
נפריר כא רע2477-2467 לפנה"סידוע גם בכינוי קאקאי
שפסס כא רע2467-2460 לפנה"סידוע גם בכינוי איסי
נפרף רע2460-2453 לפנה"ס-
נ-אוסר2453-2422 לפנה"ס-
מנכאו ח'ר2422-2414 לפנה"ס-
צ'ד כא רע2414-2375 לפנה"סידוע גם כאססי
אוּנַס2375-2345 לפנה"ס-

השושלת השישית

מלכי השושלת השישית שלטו במצרים משנת 2345 לפנה"ס ועד ל-2181 לפנה"ס:

שםתאריכי שלטוןהערות
טטי2345-2333 לפנה"ס-
אוסר כא רע2333-2332 לפנה"ס-
פפי הראשון2332-2283 לפנה"סידוע גם בכינוי מרי רע
מר נ רע2283-2278 לפנה"ס-
פפי השני2278-2184 לפנה"סידוע גם בכינוי נפר כא רע

תקופת הביניים הראשונה

תקופת הביניים הראשונה הוא השם שניתן לתקופה שבין הממלכה הקדומה לממלכה התיכונה. לאחר מותו של פפי השני הלכה ממלכת הפרעונים והתמוטטה: איחוד הממלכות קרס וברחבי הממלכה קמו שליטים מקומיים. בסביבות שנת 2160 לפנה"ס ניסו פרעוני שושלת חדשה לאחד את מצרים התחתונה וזאת בזמן ששושלת מקבילה מאחדת את מצרים העליונה. בין השושלות פרצו עימותים חריפים אשר נמשכו כמאה שנים ובסופם הובסו פרעוני הממלכה העליונה בידי מנתו חותפ הראשון אשר נחשב למיסד הממלכה התיכונה. כתוצאה מפילוג היסטורי זה, התקשו החוקרים להסכים באשר לשאלה מי היה השליט המצרי באותה התקופה, בעיקר בקרב השושלות ה-7 וה-8.

מפאת ריבוי הגרסאות בנוגע לפרעונים בתקופה זו לא ניתן להציג תמונה אחידה בחלק זה של הרשימה. סברה אחת מני רבות מונה בתקופה זו את המלכים הבאים:

השושלת השביעית והשמינית

המידע לגבי השלטון בתקופה זו אינו ברור. על פי מנתון, היסטוריון מצרי מהמאה השלישית לפנה"ס, בזמן השושלת השביעית מלכו במצרים 70 מלכים, כל אחד מהם מלך יום אחד בלבד - ידיעה שמהימנותה מוטלת בספק. על פי מנתון בשושלת השמינית מלכו 27 מלכים במרכזם היה בעיר ממפיס ממצרים התחתונה. מלכים אלה שלטו 146 שנים. מקור אחר מתקופה זו המצטט את מנתון מציין שבתקופה זו מלכו 5 מלכים ושתקופת שלטונם ארכה 100 שנים. בסקארה ששימשה כנקרופוליס של ממפיס נמצאה פירמידה של המלך איבי מהשושלת השמינית. מלכי השושלת השמינית טענו שהם צאצאים של מלכי השושלת השישית. אחת העדויות החשובות מתקופה זו הוא פפירוס ליידן המספר על התמרדויות של גדודים זרים, אי סדר פנימי ופלישות של שבטים (יש המזהים פפירוס זה כמספר על עשרת המכות, מכונה גם פפירוס איפואר).

 • נטריקר
 • מנכר
 • נפרקר השני
 • נפרקר השלישי
 • ג'דקר השני
 • נפרקר הרביעי
 • מרנהור
 • מנקמין הראשון
 • ניקר
 • נפרקר החמישי
 • נפרקהור
 • נפרקר השישי
 • נפרקמין השני
 • איבי הראשון
 • נפרקאור
 • נפרקאוהור
 • נפרירקר השני

עוד מלכים שאינם ידועים

 • וואדג'קר
 • סקמקר
 • איטי
 • אימחוטפ
 • איסו
 • איתנו

השושלות התשיעית והעשירית

על פי מנתון היו בשושלות אלה 19 מלכים. השושלת התשיעית כללה שליטים מ"בית אכטואס". מלכים אלה ידועים משלושה מונומנטים שנשאו את שמם. החשוב בהם הוא אכטואס הראשון שאיחד תחת שלטונות את מחוזות מצרים העליונה עד יב שבאזור אסואן. מלך זה הפך את העיר הרקליאופוליס שבמצרים התחתונה לעיר בירה. העיר המשיכה לשמש כעיר בירה גם בתקופת השושלת העשירית. בתקופת שלטונם התחזקה משפחת לוחמים במצרים העליונה ששלטה בתבאי שנשאו את השמות "אַנתֶפ" ו"מֶנת-חותֶפּ". משפחה זו הייתה מרכז ההנגדות לשלטון הרקליאופוליס.

 • נפרקר השביעי
 • שלושה מלכים ששמם אַכטואֶס (שם אלטרנטיבי חֶטי)
 • מרי-חטור
 • מריקר

השושלת ה-11

מקורם של מלכי השושלת ה-11 במצרים העליונה והם שלטו החל משנת 2134 לפנה"ס ועד לשנת 1991 לפנה"ס:

שםתאריכי שלטוןהערות
אנתפ הראשון2134-2117 לפנה"ס-
אנתפ השני2117-2069 לפנה"ס-
אנתפ השלישי2069-2060 לפנה"ס-
מנתוחותפ הראשון2060-2010 לפנה"סידוע גם בכינוי נב-ח'תפ-רע. כבש את כל מצרים והקים את הממלכה התיכונה
מנתוחותפ השני 2010-1998 לפנה"סידוע גם בכינוי סנחקה-רע
מנתוחותפ השלישי1998-1991 לפנה"סידוע גם בכינוי נב-טאוי-רע

הממלכה התיכונה

תקופת הממלכה התיכונה היא התקופה שבין תקופת הביניים הראשונה לבין תקופת הביניים השנייה. בנוסף לשושלת ה-12 אשר מהווה את עיקר תקופת הממלכה התיכונה ישנם חוקרים המונים גם את השושלות ה-11, 13 ו-14 כחלק מתקופה זו.

השושלת ה-12

תקופת השושלת ה-12 הייתה תור זהב במצרים העתיקה. פרעוני השושלת שלטו בממלכה משנת 1991 לפנה"ס ועד 1782 לפנה"ס:

שםשנות חייםהערות
אמנמחת הראשון1991-1962 לפנה"ס-
סנוסרת הראשון1971-1926 לפנה"ס-
אמנמחת השני1929-1895 לפנה"ס-
סנוסרת השני1897-1878 לפנה"ס-
סנוסרת השלישי1878-1841 לפנה"ס-
אמנמחת השלישי1842-1797 לפנה"ס-
אמנמחת הרביעי1798-1786 לפנה"ס-
סובקנפררע1785-1782 לפנה"ס- בתו של אמנמחת השלישי

תקופת הביניים השנייה

תקופת הביניים השנייה היא תקופה המפרידה בין תקופות הממלכה התיכונה והחדשה. תקופה זו החלה עם תחילתה של השושלת ה-13 שהייתה שושלת חלשה ונמשכה עם כיבוש מצרים בידי החיקסוס אשר היוו בשלטונם את השושלות ה-15 וה-16.

השושלת ה-13 הייתה חלשה בצורה ניכרת ביחס לקודמתה, ונכשלה בהחלת השלטון הממלכתי על חלקים רבים בממלכה. חולשה זו נוצלה בידי השליטים המקומיים באזור כמואיס שבדלתא להקמת השושלת ה-14 כשושלת נבדלת מזו של שאר מצרים. צעד זה הוא הסנונית המבשרת את בואה של תקופת הביניים השנייה. כאשר כבשו החיקסוס את ממפיס, הכריזו פרעוני מצרים בתבי על הקמת השושלת ה-17, שושלת אשר הדפה לבסוף את החיקסוס ממצרים חזרה לאסיה.

השושלת ה-13

בשל חולשתה של השושלת ה-13 קשה ליצור רשימה מדויקת של השליטים בה. איגרות שנמצאו מהתקופה מרמזות שרבים ממלכי השושלת נשאו שמות בעלי זיקה לפרעוני השושלת ה-12 וזאת כדי לנסות ולחזק את מעמדם החלש בקרב העם. שם נוסף שהיה נפוץ בקרב מלכי השושלת ה-13 היה סובחוטפ שמשמעותו: "האליל סובח מרוצה". שם זה מציין את החשיבות שהייתה לאליל סובח (אליל תנין) בתקופה זו. פרעוני השושלת ה-13 מלכו במצרים משנת 1876 לפנה"ס ועד לשנת 1650 לפנה"ס לערך:

 • אמנ מ חאת - סבכ חתפנרצח. ראה סיפור סנהת
 • אמנ מ חאת - סנבפ
 • סקמר-קוטבי
 • אמנמאט החמישי
 • סהטפיבר הראשון
 • יופני
 • אמנמאט השישי
 • סמנקר
 • סהטפיבר השני
 • סוודג'קר
 • נדג'מיבר
 • סובחוטפ הראשון
 • רניסנב
 • חור הראשון
 • אמנמאט השביעי
 • סובחוטפ השני
 • קנדג'ר
 • אימירה-משה
 • אנטף הרביעי
 • סת'
 • סובחוטפ השלישי
 • נפרחוטפ הראשון
 • סיהטור
 • סובחוטפ הרביעי
 • סובחוטפ החמישי
 • אייב
 • אי הראשון
 • איני הראשון
 • סוודג'טו
 • אינב
 • חורי
 • סובחוטפ השישי
 • דדומס הראשון
 • איבי השני
 • חור השני
 • סנבמיו
 • סחנר הראשון
 • מרחפר
 • מרירקר

השושלת ה-14

השושלת ה-14 הוקמה בעיר כמואיס שבשפף נהר הנילוס. שליטיה שלטו בצפון מצרים במקביל לשליטי השושלת ה-13, בין השנים 1785-1633 לפנה"ס:

 • נחסי
 • חטיר
 • נבפאור
 • סנבר
 • מרירדג'פר
 • סוודג'קר
 • הריבר
 • סנחיבר
 • קנפרטמר
 • נפרירבר
 • אנקר

השושלות ה-15 ה-16 ו-ה-17

בתקופת שלטונם של שושלות אלה מצרים הייתה מחולקת לשני אזורי שליטה נפרדים: מצרים העליונה (הדרומית) שמרכזה היה בתבאי, ומצרים התחתונה (הצפונית). השושלות שלטו במקביל.

השושלת ה-15

השושלת ה-15, הייתה שושלת החיקסוס הראשונה. אנשים ממוצא שמי שהגיעו מאזור הסהר הפורה (ככל הנראה מכנען). הם הקימו ממשל באזור מצרים התחתונה, ומרכזם היה בעיר אווריס. על פי רשימת המלכים מטורינו היו בשושלת 6 מלכים. אין ביטחון בשמות וסדר המלכים. מלכי השושלת מלכו במאה ה-17 וה-16 לפנה"ס

 • סליטיס
 • בנון
 • אפכנן
 • אפופיס
 • ח'מודי

השושלת ה-16

שושלת מקומית ששלטה במצרים העליונה ומרכזה היה בתבאי, במקביל לשלטון השושלת ה-15 במצרים התחתונה. תקופת מלוכתם מוערכת ב-50 עד 100 שנים.

 • ענת-הר
 • אסר-אנט
 • סמקן
 • זקט
 • וואסה
 • קר
 • פפי השלישי
 • בבנק'
 • נבמאאטר
 • ניקר השני
 • אהוטפר
 • אנטריר
 • נובנק'ר
 • נובוסר
 • קאוסר
 • קמור (פרעה)
 • יעקב-הר (ידוע גם במקורות שונים כ"יעקב-בעל")
 • יקבאם
 • יואם
 • אמ'ו

השושלת ה-17

מסמכים שנמצאו במצרים מתארים המשכיות בין פרעוני השושלת ה-13 לאלו של השושלת ה-17. מכאן ניתן להסיק כי בחלקים של מצרים אשר לא נכבשו בידי החיקסוס המשיך להתקיים שלטון הפרעונים. גם בשושלת זו נמצאות גרסאות רבות של השליטים בה ועל רובם המידע דל מאוד. סופה של השושלת הגיע עם גירושם של החיקסוס והקמת הממלכה החדשה בשנת 1580 לפנה"ס. השושלת שלטה במצרים העליונה ומרכזה היה בתבאי. כאן מובאים מספר מלכים מתקופה זו:

 • אנתפ החמישי
 • רע חוטפ
 • סובכ מזף
 • ג'הוטי
 • אמנ טו חוטפ השביעי
 • נביראו השני
 • סמננר
 • סוסרנר
 • סובכ מזף השני
 • אנתפ השישי
 • אנתפ השביעי
 • טאו הראשון
 • טאו השני
 • כא מוס

הממלכה החדשה (האימפריה המצרית)

הממלכה החדשה היא התקופה בה שלטו במצרים השושלות ה-18, 19 וה-20. הייתה זו התקופה בה ראתה מצרים את ההתפשטות הטריטוריאלית הגדולה ביותר בתולדותיה והממלכה השתרעה מנוביה בדרום ועד לסוריה בצפון, שם נלחמו צבאות המצרים בצבאות החיתים. מבין הפרעונים החשובים בתקופה זו ניתן לציין את תחותמס השלישי גדול הכובשים בעת העתיקה, את אחנתון (אמנחותפ הרביעי) אשר יסד דת מונותאיסטית סביב האליל אתן ואת הפרעה רעמסס השני אשר הצטיין בכיבושיו בתחומי ארץ ישראל וסביבותיה.

השושלת ה-18

פרעוני השושלת ה-18 שלטו במצרים מ -1580 לפנה"ס ועד ל-1320 לפנה"ס:

שםתמונהשנות השלטוןהערות
יעחמס הראשון1546-1580 לפנה"סידוע גם בכינוי נב-פחתי-רע. גרש את החיקסוס ואיחד את מצרים מחדש
תחת שלטון נא אמון התחיל את מסעות הכיבושים לכנען
אמנחותפ הראשון 1526-1546 לפנה"ס-כבש ביחד עם יורשו את כנען ומשם המשיכו לכבוש את מיתני.
תחותמס הראשון 1512-1525 לפנה"ס- הרחיב את גבולות מצרים בדרום, וצרף את נוביה
לאימפריה המצרית, הגיע במסעותיו עד נהר הפרת.
תחותמס השני 1504-1512 לפנה"ס-
חתשפסות1482-1503 לפנה"סמלכה אשר נשאה בתואר "מלכת מצרים"
תחותמס השלישי 1450-1490 לפנה"ס-
אמנחותפ השני 1425-1450 לפנה"ס-
תחותמס הרביעי 1417-1425 לפנה"ס-
אמנחותפ השלישי 1379-1417 לפנה"ס-
אחנאתון (אמנחותפ הרביעי) 1362-1379 לפנה"סשינה את שמו מאמנחותפ הרביעי לאחר הרפורמה בדת שהנהיג. לפי מספר
תאוריות בתקופתו התרחשה יציאת מצרים.
סמנח כא רע1361-1364 לפנה"סישנה תאוריה הגורסת כי סמנח כא רע
היא בתו של אחנאתון והאשה שיועדה לתות ענח אמון
תות ענח אמון 1352-1361 לפנה"ס- החזיר את עיר הבירה לתבאי, ואת האל הראשי אמון
איי 1348-1352 לפנה"סהיה יועצו הפוליטי של הפרעה תות ענח אמון וירש ממנו
את המלוכה הוא חשוד בהריגת תות ענח אמון
חורם ח'ב 1320-1348 לפנה"ס- היה שר הצבא של תות ענח אמון חשוד ברציחתו

השושלת ה-19

השושלת ה-19 החלה בהמלכתו של רעמסס הראשון, אשר היה מפקד צבאי, בידי חורם ח'ב. מלכי השושלת שלטו במצרים משנת 1293 לפנה"ס ועד 1185 לפנה"ס:

שםתמונהשנות השלטוןהערות
רעמסס הראשון 1318-1320 לפנה"סהומלך על ידי חורם ח'ב ומלך יחד עם בנו סתי בשל גילו המופלג
סתי הראשון 1304-1318 לפנה"ס- יצא למסעות כיבוש בארץ כנען
רעמסס השני 1237-1304 לפנה"סיש הטוענים כי בתקופתו החלה יציאת מצרים
מרנפתח 1223-1236 לפנה"סהראשון לתאר בכתביו את "ישראל" בתעודה שאינה עברית.
אמנ מסס -השתלט על השלטון בכח. שלטונו נחשב כלא חוקי
סי פתח הראשון-שלט שלטון לא חוקי בממלכה
סתי השני 1210-1216 לפנה"סהחזיר את המלוכה לבני השושלת
סי פתח השני1200-1210 לפנה"סשליט אחרון בשושלת ה-19

שלטון סורי קצר

 • שליט ירסו - סורי אשר המליך עצמו למלך במצרים בתקופת האנרכיה של סוף תקופת שלטון השושלת ה-19. הוא עלה לגדולה בתקופת מלכותו של סתי השני. כפה על כל מצריים מס כבד. שליט זה מוזכר בפפירוס האריס א.

השושלת ה-20

פרעוני השושלת ה-20 שלטו במצרים משנת 1200 לפנה"ס ועד לשנת 1085 לפנה"ס:

שםשנות שלטוןהערות
סת נ אחת'1198-1200 לפנה"ס-הרג את המורדים במצרים, וטהר

את כס המלכות

רעמסס השלישי1166-1198 לפנה"ס- על פי תיאוריו במקדש במדינת האבו לחם בגויי הים, נצחם והפכם לנתיני מצרים
רעמסס הרביעי1160-1166 לפנה"ס- בנו החמישי של רעמסס השלישי ויורשו
רעמסס החמישי1156-1160 לפנה"ס- בנו של רעמסס הרביעי
רעמסס השישי1148-1156 לפנה"ס- בנו של רעמסס השלישי
רעמסס השביעי1148-1156 לפנה"ס- בנו של רעמסס השישי
רעמסס השמיני1141-1148 לפנה"ס- בנו של רעמסס השלישי
רעמסס התשיעי1123-1141 לפנה"ס- נכדו של רעמסס השלישי מבנו Mentuherkhepeshef
רעמסס העשירי1114-1123 לפנה"ס-
רעמסס האחד עשר1114-1085 לפנה"ס-

תקופת ביניים שלישית

השושלת ה-21

בזמן כהונתו של רעמסס האחד עשר נחלש מאד כוחה של השושלת ה-20, ובעקבות כך הכריז על הכהן הגדול מנוא אמון, חרי-חור, כפרעה. אירוע זה הביא לחלוקתה של מצרים בקרב השושלת החדשה שצמחה בדרום מצרים ובירתה נא אמון (תבאי), לבין יורשי השושלת הקודמת בצפון המדינה שבירתם הייתה טאניס. כיום ניתן לבנות רשימה של שליטיהם הראשונים של השושלות המקבילות, אולם סופן קשה למעקב וזאת בשל חוסר תיעוד שנבע מתוהו ובוהו שלטוני במדינה. הממלכה מתחלקת לצפון ולדרום.

השושלת שמלכה בטאניס

 • נס בא נב צ'ד
 • אמנמניסו
 • פאוסנס הראשון
 • אמנופ
 • אוסוחור
 • סיאמון
 • פאוסנס השני

שושלת חרי-חור בנוא מון

 • חרי-חור
 • פיאנק (יש הטוענים שהיה רק כוהן גדול ולא שליט בפועל בממלכה)
 • פינצ'ם הראשון
 • מחסרתא
 • מנ חפ רע
 • סמנדס השני
 • פינצ'ם השני
 • פסוסנס השלישי (כיום יש הסכמה לגבי היותו למעשה פאוסנס השני).

השושלת ה-22

רוב מלכי השושלת ה-22 היו למעשה מלכים ממוצא לובי שהשתלטו בהדרגה על הממלכה

שםשנות שלטוןהערות
ששנוק הראשון935-914 לפנה"סמוכר בתנ"ך כ"שישק", אצלו מצא ירבעם בן נבט מקלט מפני עונש המוות שהטיל עליו שלמה
אוסורכון הראשון914-874 לפנה"ס-
תקלות הראשון874-860 לפנה"ס-
אוסורכון השני860-837 לפנה"ס-
ששנוק השני837 לפנה"סגם הוא ידוע כ"שישק"
תקלות השני837-813 לפנה"ס-
ששנוק השלישי822-770 לפנה"ס-
פאמי--
ששנוק הרביעי--
אוסורכון הרביעי--

השושלת ה-23

כבר בסוף תקופת השושלת ה-22 החל השלטון המרכזי בממלכה מתפורר. מצב זה נוצל על ידי שליטי העיר בובסטיס שבצפון להקמת שושלת מקבילה לשושלת ה-22, השושלת ה-23. פילוג זה התווסף על הפילוג הקיים בין הצפון לדרום מתקופת השושלת ה-21 ולמעשה בתקופה זו היו במצרים מלכים כמספר משפחות האצולה.

ברשימה המובאת כאן מצוינים השליטים המתייחסים למלכי השושלת ה-22:

 • פדיבאסטט
 • שושנק הרביעי
 • אוסורכון השלישי
 • תקלות השלישי
 • רודאמון
 • איופוט

השושלת ה-24

השושלת ה-24 הייתה שושלת קצרה בת שני פרעונים בלבד אשר התקיימה בשנים 727-715 לפנה"ס במצרים התחתונה:

שםשנות שלטוןהערות
תפנ אח'ת727-720 לפנה"ס-
בוכחוריס720-715 לפנה"סמוכר גם בשמו המצרי: ואח-כא-רע

השושלת ה-25

ערך מורחב – השושלת ה-25 של מצרים

במקביל לשושלת ה-24 שמלכה בצפון המדינה, התקיימה בדרום השושלת ה-25, שושלת של מלכים אשר פלשו לאזור מנוביה. תקופה זו הייתה משופעת במלחמות פנים ארציות כמו גם באיום מתמיד מצפון של ממלכת אשור. ואמנם, סופה של השושלת הגיע מאשור אשר כבשה את האזור כולו והבריחה את שליטי השושלת חזרה לנוב. זהו למעשה סוף תקופת שלטון המצרים במצרים ותחילת שלטון הזרים במדינה.

שםשנות שלטוןהערות
פ-ענח'י751-716 לפנה"סמוכר גם בשם פיי
שא בא כא716-702 לפנה"ס-
שא בא תא כא702-690 לפנה"ס-
תהרקה690-664 לפנה"סמוזכר בספר מלכים בשם תרהקה
תנות אמון664-656 לפנה"ס-

התקופה המאוחרת

השושלת ה-26

שליטי השושלת ה-26 היו אלו אשר גירשו את האשורים בעזרת צבאות של שכירי חרב יוונים. מלכי שושלת זו היו בעלי מעורבות גבוהה במתרחש באזור המזרח התיכון כולו באותה התקופה.

שםשנות שלטוןהערות
נכו הראשון671-664 לפנה"סשליט בובה של האשורים, נהרג בידי תנות אמון
פסאמתיכוס הראשון664-610 לפנה"סמגרש האשורים ממצרים. נקרא גם ואח-יב-רע
נכו השני610-595 לפנה"סהביס את צבא יהודה בראשות יאשיהו במגידו
פסמתיכוס השני595-589 לפנה"ס-
אפריס589-570 לפנה"סמופיע בספר ירמיהו כ"ח'פרע"
יעחמס השני570-526 לפנה"סמוכר גם בכינוי היווני "אמסיס". היה מפקד בצבא שניצל את חולשת הפרעה המכהן ועלה לשלטון במקומו
פסמתיכוס השלישי526-525 לפנה"סאחרון מלכי השושלת שנכנע לצבאותיו של כורש

התקופה הפרסית

השושלת ה-27

בשנת 525 לפנה"ס נכבשה מצרים בידי הפרסים והממלכה סופחה לשטח פרס עד לשנת 404 לפנה"ס. בתקופה זו ראו המלכים הפרסים בעצמם כפרעוני מצרים בני השושלת ה-27:

שםשנות שלטוןהערות
כנבוזי השני525–522 לפנה"סמושל מצרים הראשון מטעם הפרסים
דריווש הראשון521–486 לפנה"ס-
כסרכסס486–466 לפנה"ס-
ארתחששתא הראשון465–424 לפנה"ס-
דריווש השני424–404 לפנה"ס-

השושלת ה-28

לשושלת ה-28 היה פרעה אחד: אמירתאיוס, אשר מרד בשליטים הפרסיים וחידש את השלטון המצרי במדינה

השושלת ה-29

שושלת ששליטיה היו ממוצא מצרי, אך הסתמכו רבות על עזרת היוונים במלחמתם נגד הפרסים

שםשנות שלטוןהערות
נפריתס הראשון398-393 לפנה"ס-
פסמותיס393 לפנה"ס-
אכוריס393-380 לפנה"ס-
נפריתס השני380 לפנה"ס-

השושלת ה-30

ידועה גם כשושלת האחרונה של הפרעונים המצרים. בתקופה זו הפנו המצרים עורף ליוונים ובתגובה חברו האחרונים לפרס במלחמתה מול מצרים:

שםשנות שלטוןהערות
נכתנבו הראשון380-362 לפנה"ס-
טאוס362-360 לפנה"ס-
נכתנבו השני360-343 לפנה"סויתר על כיסאו בעקבות פלישת הפרסים השנייה

השושלת ה-31

השלטון הפרסי החדש במצרים מעמיד את פרעוני השושלת ה-31:

שםשנות שלטוןהערות
ארתחשסתא השלישי343-338 לפנה"ס-
ארתחשסתא הרביעי (ארסס)338-336 לפנה"סשליט מצרים התחתונה בלבד
חבש338-335 לפנה"סנסיך נובי שהנהיג מרד מוצלח בפרסים שהביאו למלכות קצרה במצרים העליונה
דריווש השלישי336-332 לפנה"סהשיב את שליטת הפרסים במצרים העליונה

אחרי כיבוש מצרים בידי אלכסנדר הגדול

יש המונים את המלכים המקדונים אשר הביסו את פרס כחלק ממלכי השושלת ה-31:

שםשנות שלטוןהערות
אלכסנדר מוקדון "הגדול"332-323 לפנה"סכובש פרס ומצרים
פיליפוס ארכידאוס323-317 לפנה"סאחיו למחצה של אלכסנדר הגדול
אלכסנדר הרביעי317-309 לפנה"סבנו של אלכסנדר הגדול

השושלת התלמאית

ערך מורחב – בית תלמי

אחרי מות אלכסנדר הגדול, תלמי, אחד הקצינים הבכירים של אלכסנדר, נטל את השלטון במצרים והתחיל את השושלת התלמאית. זוהי שושלת השלטון האחרונה של מצרים, לפני הפיכתה לפרובינציה רומית. ברשימה זו נכללות גם נשותיהם של המלכים.

תקופה זו מתאפיינת בשלטון משותף של מס' מלכים. לעיתים מספר אחיו יחדיו, לעיתים עם אחד ההורים. השלטון המשותף לא היה רציף, והשותפויות השתנו בהתאם לצרכים הפוליטיים.

שםשנות שלטוןהערות
תלמי הראשון סוטר305–285 לפנה"סמייסד השושלת התלמיית
ברניקי הראשונה305–285 לפנה"סאשתו של תלמי הראשון
תלמי השני פילדלפוס288-246 לפנה"סבנם של תלמי הראשון וברניקי הראשונה
ארסינואי הראשונה284-274 לפנה"סבתו של ליסימכוס ואשתו הראשונה של תלמי השני
ארסינואי השנייה277-270 לפנה"סבתו של תלמי הראשון וברניקי הראשונה ואשתו השנייה של תלמי השני
תלמי השלישי אאוארגטר246-222 לפנה"ס-
ברניקי השנייה243-222 לפנה"סאשתו של תלמי השלישי
תלמי הרביעי פילופטור222-204 לפנה"ס-
ארסינואי השלישית220-204 לפנה"סאשתו של תלמי הרביעי
תלמי החמישי אפיפנס204-180 לפנה"ס-
קלאופטרה הראשונה193-176 לפנה"סאשתו של תלמי החמישי ועוצרת בשם בנה הקטין תלמי השישי
תלמי השמיני אאורגרטס השני171-163 לפנה"סמונה על ידי אנטיוכוס אפיפנס לשלוט יחד עם תלמי השישי וקלאופטרה השנייה
תלמי השישי פילומטור180-145 לפנה"ס- מלך בתקופות שונות ביחד עם קלאופטרה השנייה ותלמי השמיני
קלאופטרה השנייה163-127 לפנה"סהתחתנה עם תלמי השישי ושלטה יחד אתו, בחלק מהזמן שלט אתם גם תלמי השמיני. לאחר מות תלמי השישי נישאה לתלמי השמיני והובילה נגדו מרד שהציבה כשליטה יחידה בממלכה
תלמי השביעי נאוס פילופטור145-144 לפנה"סשלט תחת אימו קלאופטרה השנייה
תלמי השמיני אאורגרטס השני145-131 לפנה"סעלה לשלטון בשנית
קלאופטרה השלישית142-131 לפנה"סאשתו השנייה של תלמי השמיני
תלמי ממפיטיס131 לפנה"סהוכרז כמלך על ידי קלאופטרה השנייה אך נרצח במהרה על ידי תלמי השמיני
תלמי השמיני אאורגרטס השני127-116 לפנה"סעלה לשלטון בשלישית
קלאופטרה השלישית127-107 לפנה"סשבה לשלטון עם בעלה תלמי השמיני
תלמי התשיעי סוטיר השני116-110 לפנה"ס-
קלאופטרה הרביעית116-115 לפנה"סשלטה לזמן קצר עם בעלה תלמי התשיעי אך הודחה על ידי אימו
תלמי העשירי אלכסנדר הראשון110-109 לפנה"ס-
תלמי התשיעי סוטיר השני109-107 לפנה"סעלה לשלטון בשנית
תלמי העשירי אלכסנדר הראשון107-88 לפנה"סעלה לשלטון בשנית
תלמי התשיעי סוטיר השני88-81 לפנה"סעלה לשלטון בשלישית
ברניקי השלישית81-80 לפנה"סהוכרחה להנשא לתלמי האחד עשר ונרצחה על ידו לאחר 19 ימים
תלמי האחד עשר80 לפנה"סבנו של תלמי העשירי, נרצח על ידי המון זועם לאחר שרצח את אשתו
תלמי השנים עשר80-58 לפנה"סבנו של תלמי התשיעי
קלאופטרה החמישית?-57 לפנה"סאשתו של תלמי השנים עשר ואמה של ברניקי הרביעית
קלאופטרה השישית?-58 לפנה"סבתו של תלמי השנים עשר
ברניקי הרביעית58-55 לפנה"ס-
תלמי השנים עשר55-51 לפנה"סעלה לשלטון בשנית. מלך בשנותיו האחרונות יחד עם ביתו קלאופטרה השביעית
קלאופטרה השביעית51-30 לפנה"סנקראת בפשטות קלאופטרה. מלכה יחד עם אביה תלמי ה-12, אחיה תלמי ה-13, בעלה ואחיה תלמי ה-14 ובנה תלמי ה-15
תלמי השלושה עשר51-47 לפנה"סאחיה של קלאופטרה השביעית
תלמי הארבעה עשר47-44 לפנה"סאחיה ובעלה של קלאופטרה השביעית
תלמי החמישה עשר44-30 לפנה"סבנה של קלאופטרה השביעית

עץ משפחה שושלת בית תלמי

ברניקי הראשונה
 
תלמי הראשון, סוטר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארסינואי הראשונה
 
תלמי השני, פילדלפוס
 
ארסינואי השנייה
 
ליסימכוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי השלישי, אורגטס
 
ברניקי השנייה
 
תלמי הבן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי הרביעי, פילופטור
 
ארסינואי השלישית
 
אנטיוכוס השלישי
 
 
 
 
 
 
 
תלמי החמישי, אפיפנס
 
 
 
קלאופטרה הראשונה, אפיפנס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי השישי, פילומטור
 
קלאופטרה השנייה, פילומטורה סוטרה
 
תלמי השמיני, אורגטס השני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קלאופטרה השלישית, פילומטור סוטרה
 
תלמי השביעי, נאוס פילופטור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי העשירי, אלכסנדר הראשון
 
קלאופטרה סלנה
 
‏‏תלמי התשיעי, פילומטור סוטר השני
 
קלאופטרה הרביעית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי האחד עשר, אלכסנדר השני
 
ברניקי השלישית, פילופטור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קלאופטרה החמישית[2]
 
 
 
 
תלמי השנים עשר, נאוס דיוניסוס[3]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי הארבעה עשר
 
קלאופטרה השביעית, תיאה פילופטור
 
תלמי השלושה עשר, תאוס פילופטור
 
קלאופטרה השישית[2]
 
ברניקי הרביעית
 
ארסינואי הרביעית
 
 
 
 
 
 
מרקוס אנטוניוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוליוס קיסר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי פילדלפוס
 
קלאופטרה סלנה השנייה
 
אלכסנדר הליוס
 
תלמי החמישה עשר, קיסריון

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערות שוליים

 1. פסל ספינקס ייחודי התגלה בחפירות תל חצור, אלי אשכנזי, הארץ חושפי הספינקס בחצור: "מישהו ניתץ אותו" דליה מזורי, מעריב, 9 ביולי 2013
 2. 1 2 ייתכן שמדובר באותה אישה
 3. אימו היתה, כנראה, פילגשו של תלמי התשיעי
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.