פרס רוטשילד

פרס רוטשילד הוא פרס יוקרתי שמעניקה יד הנדיב מאז שנת 1959 מדי שנתיים.

פרס רוטשילד מחולק בתשע דיסציפלינות: הנדסה, חקלאות, מדעי החברה, מדעי החיים, מדעי היהדות, מדעי הכימיה, מדעי הפיזיקה, מדעי הרוח ומתמטיקה. הפרסים מוענקים אחת לשנתיים אך התחומים מחולקים לשתי קבוצות, כך שכל תחום חוזר על עצמו פעם בארבע שנים, עבור עבודת מחקר מקורית ויוצאת דופן.

המועצה המייעצת לפרס מתמנה לתקופה של ארבע שנים ומורכבת מיושב ראש ושמונה חברים. יושבת ראש הפרס היא פרופסור שפי גולדווסר,המכהנת בתפקיד משנת 2015. חברי המועצה הנוספים, נכון לשנת 2017, הם נציגו של הלורד רוטשילד פרופסור מנחם יערי, נציגתו של ראש ממשלת ישראל דוקטור לאה נס, נציג מועצת הנאמנים של מכון ויצמן למדע פרופסור מוטי הייבלום, נציגת נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופסור מרגלית פינקלברג, נציגת שר החינוך פרופסור מרגלית שילה, נציג חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים ברוך מינקה, נציגת הקורטוריון (חבר הנאמנים) של הטכניון פרופסור עדית קידר ונציג חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב פרופסור נגה אלון. היושבי ראש הקודמים היו ד"ר שניאור זלמן אברמוב (1992-1984), והפרופסורים דן פטינקין (1993-1994), מיכאל ברונו (1996-1995), אילן חת (2002-1997), יהודית בירק (2010-2004), ואיתן קולברג (2015-2011).

רשאים להגיש מועמדים לפרס: ראשי האוניברסיטאות בישראל, דיקני הפקולטות של האוניברסיטאות בישראל, ראשי המחלקות והחוגים הרלוונטיים וחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, וכן כל אדם שהוענק לו פרס רוטשילד בעבר, ובלבד שיציע מועמד בתחום שבו הוא קיבל את הפרס. בשנת 2012 עומד גובה הפרס על 50,000 דולר לזוכה.

הזוכים בפרס לאורך השנים

רשימת זוכי הפרס לפי שנה

שם שנת זכייה תחום
מקס קוררין1959ה'תשי"ט (1959)הנדסה
דן פטינקין1959ה'תשי"ט (1959)מדעי החברה
שמואל אגמון1959ה'תשי"ט (1959)מתמטיקה
אברהם קמרון1960ה'תש"ך (1960)חקלאות
אפרים קציר1960ה'תש"ך (1960)מדעי החיים
גרשם שלום1961ה'תשכ"א (1961)מדעי היהדות
ארנסט דוד ברגמן1961ה'תשכ"א (1961)מדעי הכימיה
יואל רקח1961ה'תשכ"א (1961)מדעי הפיזיקה
יעקב פולוצקי1961ה'תשכ"א (1961)מדעי הרוח
מרכוס ריינר1962ה'תשכ"ב (1962)הנדסה
לואי גוטמן1962ה'תשכ"ב (1962)מדעי החברה
אברהם הלוי פרנקל1962ה'תשכ"ב (1962)מתמטיקה
יצחק ואהל1963ה'תשכ"ג (1963)חקלאות
גאורג האז1963ה'תשכ"ג (1963)מדעי החיים
יגאל ידין1963ה'תשכ"ג (1963)מדעי הרוח
יצחק בער1964ה'תשכ"ד (1964)מדעי היהדות
דוד גינצבורג1964ה'תשכ"ד (1964)מדעי הכימיה
זאב לב1964ה'תשכ"ד (1964)מדעי הפיזיקה
אברהם כוגן1965ה'תשכ"ה (1965)הנדסה
גד טדסקי1965ה'תשכ"ה (1965)מדעי החברה
חיים לייב פקריס1965ה'תשכ"ה (1965)מתמטיקה
אהרון בונדי1966ה'תשכ"ו (1966)חקלאות
יצחק ברנבלום1966ה'תשכ"ו (1966)מדעי החיים
שמואל סמבורסקי1966ה'תשכ"ו (1966)מדעי הרוח
בן ציון דינור1967ה'תשכ"ז (1967)מדעי היהדות
מיכאל סלע1967ה'תשכ"ז (1967)מדעי הכימיה
יובל נאמן1967ה'תשכ"ז (1967)מדעי הפיזיקה
מירון מלמן, שמואל רוכמן, צבי הרברט ריזל1969ה'תשכ"ט (1969)הנדסה
שמואל נח אייזנשטדט1969ה'תשכ"ט (1969)מדעי החברה
אריה ברגר1969ה'תשכ"ט (1969)מדעי החיים
שמשון עמיצור1969ה'תשכ"ט (1969)מתמטיקה
יאיר מונדלק1971ה'תשל"א (1971)חקלאות
זאב בן-חיים1971ה'תשל"א (1971)מדעי היהדות
אהרן קצ'לסקי-קציר1971ה'תשל"א (1971)מדעי הכימיה
יגאל תלמי1971ה'תשל"א (1971)מדעי הפיזיקה
יהושע פראוור1971ה'תשל"א (1971)מדעי הרוח
פרנץ אולנדורף1973ה'תשל"ג (1973)הנדסה
מיכאל ברונו1973ה'תשל"ג (1973)מדעי החברה
מיכאל זהרי1973ה'תשל"ג (1973)מדעי החיים
מיכאל רבין1973ה'תשל"ג (1973)מתמטיקה
שלמה פינס1975ה'תשל"ה (1975)מדעי היהדות
יהושע יורטנר1975ה'תשל"ה (1975)מדעי הכימיה
חיים הררי1975ה'תשל"ה (1975)מדעי הפיזיקה
דוד איילון1975ה'תשל"ה (1975)מדעי הרוח
יהודית בירק1977ה'תשל"ז (1977)חקלאות
רוברטו בקי1977ה'תשל"ז (1977)מדעי החברה
ליאו זקס1977ה'תשל"ז (1977)מדעי החיים
הלל פורסטנברג1977ה'תשל"ז (1977)מתמטיקה
יצחק שטיינברג1979ה'תשל"ט (1979)מדעי הכימיה
צבי ליפקין1979ה'תשל"ט (1979)מדעי הפיזיקה
חיים בלנק1979ה'תשל"ט (1979)מדעי הרוח
סול בודנר1981ה'תשמ"א (1981)הנדסה
גד לובנשטיין1981ה'תשמ"א (1981)חקלאות
יוסף בן-דוד1981ה'תשמ"א (1981)מדעי החברה
הנס לינדנר1981ה'תשמ"א (1981)מדעי החיים
ישעיהו תשבי1981ה'תשמ"א (1981)מדעי היהדות
שהרן שלח1981ה'תשמ"א (1981)מתמטיקה
אפרים אלימלך אורבך1983ה'תשמ"ג (1983)מדעי היהדות
מאיר וילצ'ק1983ה'תשמ"ג (1983)מדעי הכימיה
יקיר אהרונוב1983ה'תשמ"ג (1983)מדעי הפיזיקה
נחמן אביגד1983ה'תשמ"ג (1983)מדעי הרוח
יצחק קידרון1985ה'תשמ"ה (1985)הנדסה
יצחק הרפז1985ה'תשמ"ה (1985)חקלאות
יעקב כ"ץ1985ה'תשמ"ה (1985)מדעי החברה
מיכאל פלדמן1985ה'תשמ"ה (1985)מדעי החיים
רוטשילד גוכברג1985ה'תשמ"ה (1985)מתמטיקה
שרגא אברמסון1988ה'תשמ"ח (1988)מדעי היהדות
אברהם פצ'ורניק1988ה'תשמ"ח (1988)מדעי הכימיה
יעקב בקנשטיין1988ה'תשמ"ח (1988)מדעי הפיזיקה
מאיר יעקב קיסטר1988ה'תשמ"ח (1988)מדעי הרוח
דן שכטמן1990ה'תש"ן (1990)הנדסה
אילן חת1990ה'תש"ן (1990)חקלאות
ניסן לויתן1990ה'תש"ן (1990)מדעי החברה
אלכסנדר לויצקי1990ה'תש"ן (1990)מדעי החיים
אחי ברנדט1990ה'תש"ן (1990)מתמטיקה
עזרא פליישר1992ה'תשנ"ב (1992)מדעי היהדות
רפאל לוין1992ה'תשנ"ב (1992)מדעי הכימיה
זאב וגר1992ה'תשנ"ב (1992)מדעי הפיזיקה
יהושע בלאו1992ה'תשנ"ב (1992)מדעי הרוח
משה זכאי1994ה'תשנ"ד (1994)הנדסה
יעקב קטן1994ה'תשנ"ד (1994)חקלאות
מנחם יערי1994ה'תשנ"ד (1994)מדעי החברה
שמואל שאלתיאל1994ה'תשנ"ד (1994)מדעי החיים
עדי שמיר1994ה'תשנ"ד (1994)מתמטיקה
משה גיל1996ה'תשנ"ו (1996)מדעי היהדות
אדוארד קוסובר1996ה'תשנ"ו (1996)מדעי הכימיה
יוסף אמרי1996ה'תשנ"ו (1996)מדעי הפיזיקה
יעקב בר (מדען)1998ה'תשנ"ח (1998)הנדסה
יצחק הדר, יונה חן1998ה'תשנ"ח (1998)חקלאות
סרג'יו הרט1998ה'תשנ"ח (1998)מדעי החברה
רות ארנון1998ה'תשנ"ח (1998)מדעי החיים
אהוד הרושובסקי1998ה'תשנ"ח (1998)מתמטיקה
דוד פלוסר2000ה'תש"ס (2000)מדעי היהדות
זאב לוז2000ה'תש"ס (2000)מדעי הכימיה
אמנון אהרוני2000ה'תש"ס (2000)מדעי הפיזיקה
חיים תדמור2000ה'תש"ס (2000)מדעי הרוח
יעקב זיו2002ה'תשס"ב (2002)הנדסה
נחום קידר, חיים רבינוביץ2002ה'תשס"ב (2002)חקלאות
אלחנן הלפמן2002ה'תשס"ב (2002)מדעי החברה
צבי זלינגר2002ה'תשס"ב (2002)מדעי החיים
אלכס לובוצקי2002ה'תשס"ב (2002)מתמטיקה
חיים ביינארט2004ה'תשס"ד (2004)מדעי היהדות
יוסף קלפטר2004ה'תשס"ד (2004)מדעי הכימיה
אשר פרס2004ה'תשס"ד (2004)מדעי הפיזיקה
דוד שולמן2004ה'תשס"ד (2004)מדעי הרוח
גדעון דגן2006ה'תשס"ו (2006)הנדסה
אשר קוריאט2006ה'תשס"ו (2006)מדעי החברה
עדה יונת2006ה'תשס"ו (2006)מדעי החיים
בנימין וייס2006ה'תשס"ו (2006)מתמטיקה
משה בר-אשר2008ה'תשס"ח (2008)מדעי היהדות
איתמר וילנר2008ה'תשס"ח (2008)מדעי הכימיה
מרדכי (מוטי) הייבלום2008ה'תשס"ח (2008)מדעי הפיזיקה
איתן קולברג2008ה'תשס"ח (2008)מדעי הרוח
אריאל רובינשטיין2010ה'תש"ע (2010)מדעי החברה
אברהם למפל2010ה'תש"ע (2010)הנדסה
יורם גרונר2010ה'תש"ע (2010)מדעי החיים
דוד קשדן2010ה'תש"ע (2010)מתמטיקה
שלום אפלבום2010ה'תש"ע (2010)חקלאות
משה אידל2012ה'תשע"ב (2012)מדעי היהדות
מרגלית פינקלברג2012ה'תשע"ב (2012)מדעי הרוח
חיים סידר2012ה'תשע"ב (2012)מדעי החיים
רפאל משולם2012ה'תשע"ב (2012)מדעי הכימיה ומדעי הפיזיקה
גיל קלעי2012ה'תשע"ב (2012)מתמטיקה / מדעי המחשב ובהנדסה
אלי קשת2014ה'תשע"ד (2014)מדעי החיים
אבנר דה שליט2014ה'תשע"ד (2014)מדעי החברה
שלמה הבלין2014ה'תשע"ד (2014)כימיה ופיזיקה
שלמה שמאי2014ה'תשע"ד (2014)מתמטיקה / מדעי המחשב והנדסה
חגי ברגמן2016ה'תשע"ו (2016)מדעי החיים
רשף טנא2016ה'תשע"ו (2016)מדעי הכימיה ומדעי הפיזיקה
נתי ליניאל2016ה'תשע"ו (2016)מתמטיקה / מדעי המחשב והנדסה
יוחנן פרידמן2016ה'תשע"ו (2016)מדעי הרוח
ג'יימס קוגל2016ה'תשע"ו (2016)מדעי היהדות

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.