פרס סוקולוב

פרס סוקולוב
תיאור פרס עיתונות ישראלי

פרס סוקולוב לעיתונות הכתובה והאלקטרונית על-שם נחום סוקולוב, הוא פרס ישראלי בתחום העיתונות, בסך 18,000 ש"ח, המוענק מטעם ומתקציב עיריית תל אביב-יפו לעיתונאים מצטיינים.

הפרס מוענק החל משנת 1956 לעיתונאים בתחום העיתונאות הכתובה, ומשנת 1981 גם לעיתונאים בתחום התקשורת האלקטרונית. בנוסף, משנת 2002 מחולק ביחד עם פרס סוקולוב גם פרס דוש למציירי קריקטורות. פרס סוקולוב נחשב לפרס החשוב ביותר לעיתונאים לאחר פרס ישראל לעיתונות.

הפרס חולק מדי שנתיים או שלוש לשניים עד ארבעה עיתונאים. במהלך השנים תדירות חלוקת הפרס שונתה למדי שנה[1] ולמדי שנתיים[2]. על פי תקנון הפרס, הוא יוענק בסמוך ככל האפשר ליום הולדתו של נחום סוקולוב (ה' בשבט), או ליום פטירתו (י"ב באייר), בטקס פומבי ובהתאם להמלצתה של ועדת שופטים.

מטרות הפרס

  1. לעודד עיתונאים שהצטיינו בעבודתם העיתונאית והטביעו את חותמם על העיתונות הכתובה/התקשורת האלקטרונית.
  2. לציין הישגים בולטים בתחום התחקיר העיתונאי בעיתונות הכתובה/תחקיר כתבות עומק ודוקומנטרי העיתונאי בתקשורת האלקטרונית.

ועדת השופטים

תקנון הפרס קובע כי ראש העירייה ימנה ועדה לבחירת שופטים בת שלושה חברים, שתורכב מאיש אקדמיה, משפטן ונציג ראש העירייה ויביא את הרכבה לאישור מועצת העיר . הוועדה לבחירת שופטים מרכיבה את ועדת השופטים, אשר כוללת שני עיתונאים בכירים, שני אנשי אקדמיה ונציג מטעם העירייה. בדרך כלל הרכב ועדת השופטים לבחירת הזוכים בתחום העיתונות הכתובה אינו זהה להרכב לבחירת הזוכים בתחום התקשורת האלקטרונית.

הפרס

בנוסף לכבוד שבזכייה, מקבל כל זוכה פרס כספי שגובהו מעודכן מעת לעת. ב-2013 עמד גובה הפרס על סך של 18,000 ש"ח לכל אחד מהזוכים.

זוכים

זוכי פרס סוקולוב לפי שנים
שנה שם הזוכה הערות
1956[3]דוד זכאיעל ספרו "קצרות"
יוסף ימבורעל מאמריו ופליטוניו מזמן עלייתו לארץ ישראל
בן-ציון כ"ץפרס כבוד בזכות היותו לוחם לאמת ולצדק ובזכות היותו "אבי אבות ה`סקופים` בעיתונות העברית"
עזריאל קרליבךפרס זיכרון, על יומן הדרכים "הודו"
אפרים תלמיעל רשימותיו מחיי הארץ וממהלך הפיתוח של אזורי השממה, שחלק מהן כונס בספרו " מדן ועד אילת"
1958[4]יהודה גוטהלףעל מאמריו שתרמו לתחום הפובלציסטיקה הישראלית וליעודי המדינה
יוסף הפטמןפרס זיכרון
אריה נבוןעל כך שהכניס את הקריקטורה הפוליטית-אומנותית כמדור קבוע לעיתונות הישראלית
אפרים קישוןעל טורו במעריב בו פיסם את רשימותיו ההומוריסטיות המצטיינות בתכנן החריף,
בשנינותן ובלשון העברית הגמישה והחיננית
עזרא ריבליסעל רשימותיו בעל המשמר המתארות את חיי הנגב
1960[5]דוד לאזרעורך החלק הספרותי במעריב, על פעילותו העיתונאית בישראל ובתפוצות
אורי קיסריפיליטוניסטן ומבקר קולנוע ותיאטרון
חיים שוררעורך עיתון דבר
משה שרתעל עבודתו העיתונאית במשך שנים רבות וספרו "משוט באסיה"
1962[6]רפאל בשןעל יצירת סגנון ונוסח עיתונאי מיוחד כפי שבא לידי ביטוי בסדרת רשימותיו "ראיון השבוע" עם אישים בחדשות
הרצל ברגרפרס כבוד למפעל חיים על עבודתו הפובליציסטית
חיים גוריעל כתיבת יומן משפט אייכמן
1965[7]מיכאל בר-זוהרעל ספרו "גשר על הים התיכון"
יצחק גרינבויםפרס כבוד על פעילותו העיתונאית הענפה
ק. שבתאי (שבתאי קשב קלוגמן)על מאמריו ורשימותיו הפובלציסטיות בעיתון דבר
1967[8]רות בונדיעל רפורטז'ות רשימות ופיליטונים
הרצל רוזנבלוםבתחום הפובליציסטיקה
1969חיים חפרעבור המקאמות שלו בידיעות אחרונות
אייזיק רמבהפרס על מפעל חיים כעורך עיתונים ופובלציסט, הוענק לאחר מותו
1972חנה זמרעל מכלול מפעלה העיתונאי
ברוך נאדלהישגו האישי העיתונאי בהגנת זכויותיו של הצרכן הישראלי
יעקב רביעל תרומתו המיוחדת בהקניית התרבות היהודית והשפה לקוראי על המשמר
1975ישעיהו אברך-
מארק גפןעל "יומן מלחמת יום הכיפורים"
שלום רוזנפלד-
זאב שיףעיתונות כתובה
1978[9]אריה דיסנצ'יקעל מפעל חייו
חביב כנעןמבצע עיתונאי שניהל להבאתו לדין של רוצח משפחתו בשואה, פטר מנטן
1981[10]מיכאל אסףעיתונות כתובה, פרס כבוד על מפעל חיים
נחום ברנעעיתונות כתובה
יעקב פרקש (זאב)עיתונות כתובה
1984חיים איזקעיתונות כתובה
יעקב ארז, אבי בטלהיים,
אברהם תירוש
עיתונות כתובה, פרס משותף על תחקיר בנושא מלחמת לבנון הראשונה
1985איתן אלמוגתקשורת אלקטרונית -תחקיר/3 שעות/ 30 שנה לעסק הביש ולפרשת לבון.
יוסי גודארדתקשורת אלקטרונית
זיו יונתןתקשורת אלקטרונית
אהוד יעריתקשורת כתובה, על סיקור המלחמה בלבנון
צוותי הטלוויזיה הישראלית,
גלי צה"ל וקול ישראל
תקשורת אלקטרונית, פרס כבוד על סיקור מלחמת לבנון הראשונה
1988גדעון גרייףתקשורת אלקטרונית, על משדר הרדיו "סאלוניקי-אושוויץ"
עדנה פארתקשורת אלקטרונית, פרס כבוד על מפעל חיים
אבשלום קורתקשורת אלקטרונית
דני רובינשטייןעיתונות כתובה
נחמיה שטרסלרעיתונות כתובה, תחקיר פרשת מניות הבנקים
1993איתי אנגלתקשורת אלקטרונית, ציון לשבח על סיקור מלחמת בוסניה
דב בר-נירעיתונות כתובה, פרס כבוד למפעל חיים
דודו דייןתקשורת אלקטרונית, סדרת הרדיו "עושים מדינה"
יהודית לוץתקשורת אלקטרונית, פרס כבוד למפעל חיים
שלמה נקדימוןעיתונות כתובה, על ספרו "תמוז בלהבות"
חנה קיםעיתונות כתובה, ציון לשבח (על "מוסף לחץ" לענייני חברה וכלכלה)
גדעון רמזתקשורת אלקטרונית
שלמה ניצן, יאיר גרבוז,
דני קרמן, תרצה אייזנברג
עיתונות כתובה, פרס משותף על כתיבה ב"דבר אחר"
1998מיכאל הנדלזלץעיתונות כתובה, ציון לשבח
משה ז"קעיתונות כתובה, מפעל חיים
רפיק חלביתקשורת אלקטרונית
יוסף לפידתקשורת אלקטרונית, תוכנית הרדיו "השבוע שלי"
כרמלה מנשהתקשורת אלקטרונית, תחקירים (מחדלים במערכת הביטחון)
משה נגביתקשורת אלקטרונית
סבר פלוצקרעיתונות כתובה
דורון רוזנבלוםעיתונות כתובה
2000מרדכי גילתעיתונות כתובה
נתן זהביתקשורת אלקטרונית
דב יודקובסקיעיתונות כתובה, מפעל חיים
יחיאל לימור ורפי מןעיתונות כתובה, ציון לשבח (על כתיבת הספר "’עיתונאות - איסוף מידע, כתיבה ועריכה")
עמוס כרמליתקשורת אלקטרונית
מיכל ניבתקשורת אלקטרונית, פרס הוקרה וזיכרון
עינת פישבייןעיתונות כתובה, תחקירים (נושאים חברתיים)
2002מרדכי נאורעיתונות כתובה, מפעל חיים
ענת טלשיר וצדוק יחזקאליעיתונות כתובה, על תחקיר נפגעי נחל קישון
רזי ברקאיתקשורת אלקטרונית, הישגים מקצועיים ברדיו
נקדימון רוגלתקשורת אלקטרונית, פרס מיוחד על חיבור מסמך נקדי
עודד שחרתקשורת אלקטרונית, הישגים ככתב וכפרשן
2004אורי אבנריעיתונות כתובה, מפעל חיים
דניאל בן סימוןעיתונות כתובה
עמנואל הלפריןתקשורת אלקטרונית, מפעל חיים
חנוך מרמריעיתונות כתובה
רוביק רוזנטלעיתונות כתובה, מפעל חיים
מיקי רוזנטלתקשורת אלקטרונית, תחקירים
מולי שפיראתקשורת אלקטרונית, מפעל חיים
2005יעקב אחימאירתקשורת אלקטרונית, מפעל חיים
בן שניתקשורת אלקטרונית, תחקיר (שנה לילדי רמדיה)
גדעון עשתעיתונות כתובה, מפעל חיים
גיא לשםעיתונות כתובה, תחקירים (עוולות ושחיתויות ציבוריות)
2006עוזי בנזימןעיתונות כתובה, מפעל חיים
רותי סיניעיתונות כתובה, תחקירים (נושאים חברתיים)
ניסים משעלתקשורת אלקטרונית, מפעל חיים
איתי לנדסברגתקשורת אלקטרונית, תחקיר (פצועי מלחמת לבנון השנייה)
2007[11]שלומי אלדרתקשורת אלקטרונית, סיקור הנעשה ברצועת עזה
ירון לונדוןתקשורת אלקטרונית, מפעל חיים
אורי קלייןעיתונות כתובה, מפעל חיים (בתחום ביקורת הקולנוע)
רן רזניקעיתונות כתובה, תחקיר (פרשות שחיתות רפואית)
2008אריה גולןתקשורת אלקטרונית, מפעל חיים: על המשדר הוותיק "הבוקר הזה" ברשת ב' של קול ישראל
ירון דקלתקשורת אלקטרונית, על הצטיינותו כשליח רשות השידור בארצות הברית
אורי אליצורעיתונות כתובה, מפעל חיים
2009דוד ויצטוםתקשורת אלקטרונית, "על ייצוג השידור הציבורי במיטבו,
על קשת הסיקור הרחבה של אירועים בעולם ועל סגנון השידור שלו המשלב עומק, ידע ושיח תרבותי"
עמרי אסנהייםתקשורת אלקטרונית, על תחקיר הניסוי הסודי של חיסון האנתרקס בחיילי צה"ל
ששודר במסגרת התוכנית "עובדה"
צבי בראלתקשורת כתובה, מפעל חיים
יוסי מלמןתקשורת כתובה, על כתיבה מעמיקה בתחום הביון והאטום
2011יגאל סרנהתקשורת כתובה, "על כתיבתו האיכותית, המצטיינת בעבודת שטח לאורך שנים, ברב-גוניות וברמת רגישות גבוהה"
ורדי כהנאתקשורת כתובה, "אחדים מתצלומיה הפכו לאבני דרך של הצילום העיתונאי בישראל"
חיים ריבליןתקשורת אלקטרונית, "תחקיריו הרגישים והמעמיקים עוסקים בקבוצות שקופות בחברה הישראלית, קבוצות המקופחות ומנוצלות בשוק העבודה; תחקיריו גרמו בכמה מקרים לשינוי במציאות החברתית הקשה במדינת ישראל"
רביב דרוקרתקשורת אלקטרונית, "על מכלול עבודותיו, שבהן ערך בעומק ובאומץ תחקירים שחשפו פגמים מדאיגים ושחיתויות בפוליטיקה הישראלית על כל גווניה"
2013גל גבאיתקשורת אלקטרונית, " על תחקיריה, שחשפו עוולות חברתיות הנוגעות לאוכלוסיות מוחלשות"
ברוך קראתקשורת אלקטרונית, "על פעילותו רבת השנים בעריכת תחקירים אמיצים ומחוללי שינוי בנושאי שלטון החוק"
גיא רולניקתקשורת כתובה, "על הקמת "דה-מרקר" ועל הפיכת העיתונות הכלכלית לגורם משמעותי בשיח הכלכלי חברתי"
שאול אמסטרדמסקיתקשורת כתובה, "על כך שהעלה לסדר היום את שאלת הפנסיה במדינה באמצעות תחקיריו המעמיקים והמקיפים"
2015 עמוס הראלתקשורת כתובה
גידי וייץתקשורת כתובה
אילנה דייןתקשורת אלקטרונית, "על שורה של תחקירים יסודיים ופורצי דרך בתוכנית עובדה, על תרומתה החלוצית בתחום התחקיר הטלוויזיוני, יצירת שפה תחקירית חדשה והיותה מופת לדור שלם של עיתונאים חוקרים"
קרן נויבךתקשורת אלקטרונית, "על עבודה עיתונאית ברדיו, בפרט בתוכניתה סדר יום, שעוסקת בנושאים כלכליים וחברתיים מנקודת מבט ביקורתית. בעבודתה העיתונאית מעוררת נויבך דיון ציבורי מעמיק בנושאים אלה"
2017 יואל מרקוסתקשורת כתובה, מפעל חיים: "מגדולי הפובליציסטים בעיתונות העברית לדורותיה, שהצליח במהלך עשרות שנות עבודה, בעיקר בעיתון הארץ, לבסס רקורד של כתיבה דעתנית, משפיעה, עצמאית ואמיצה, תוך שהוא כובש לעצמו גישה חסרת תקדים למקבלי ההחלטות, אבל מצליח בו בזמן לשמור על מרחק עיתונאי ראוי"
רונן ברגמןתקשורת כתובה "על שורה של חשיפות עיתונאיות חשובות ואמיצות החל מהנעשה במכון הפתולוגי ועד לראיון הבלעדי עם תת-אלוף (מיל') יצחק יעקב ז"ל דרך שערוריית החיסונים המסוכנים נגד אבעבועות שחורות, חשיפת קלטות הקשר של מלחמת יום הכיפורים והשיחות האחרונות עם ראש המוסד לשעבר מאיר דגן"
נדב אילתקשורת אלקטרונית "על הישגים בולטים בתחום כתבות העומק בתקשורת האלקטרונית. על סדרת כתבות בולטות בשנתיים האחרונות בנושאים הקשורים בהשפעות הגלובליזציה, וביניהן סדרת הכתבות אודות גל הפליטים באירופה במסגרתן גם ליווה משפחות סוריות לאורך מסען. במסגרת כתבות אלה חידש איל את אופן סיקור חדשות החוץ בכך שיצא מהאולפן לשטח"
איתי אנגלתקשורת אלקטרונית "על הצטיינות בעבודה עיתונאית והטבעת חותם על התקשורת האלקטרונית, על ההנגשה לצופה הישראלי של אזורי לחימה וסכסוכים בוערים ומרוחקים תוך מידה לא מבוטלת של סיכון אישי. בכשלושים שנות עבודה היטיב איתי אנגל להבליט את הפן האנושי של מלחמות, קורבנות וסבל"

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.