פרס הרב קוק לספרות תורנית

פרס הרב קוק לספרות תורנית על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק הוא פרס הניתן בתחום הספרות התורנית על ידי עיריית תל אביב-יפו לזכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל.

הפרס ניתן החל משנת 1943 לעוסקים בתחום ספרות תורנית מקורית כמו פרשנות, חידושים ושאלות ותשובות וספרות מחקר וספרי עזר תורניים, כמו הוצאות מחדש של ספרי ראשונים, ספרי עזר, מחקרים ופילוסופיה דתית. הפרסים ניתנו על ספרים שיצאו ב-2–3 השנים שלפני שנת חלוקת הפרס[1]. מטרת הפרס בחיזוק אלו העוסקים בכתיבת ובחקר ספרות תורנית. סכום הפרס נקבע על מאה לירות לשנה, בשנת 1944 הוכפל ל-200 לירות[2] וב-1945 חולקו פרסים בשווי 400 לירות[3].

בשנת 1956 נבחר פרופ' שאול ליברמן לקבל את הפרס, על מהדורותו לתוספתא, אך בשל המחאה החרדית ארוכת השנים בעקבות עבודתו בבית המדרש לרבנים באמריקה המשתייך לתנועה הקונסרבטיבית, סירב אחד השופטים לחתום על חלוקת הפרסים לכל הזוכים, וחלוקת הפרס בוטלה. בשנת 1957 בקשו לחלק את הפרסים לזוכים מהשנה הקודמת ולאלו שנוספו עליהם, אולם בעקבות סירובו של הרב משולם ראטה לקבל את הפרס יחד עם ליברמן נדחה טקס חלוקת הפרס[4], עד שליברמן הודיע שויתר על הפרס[5].

זוכי הפרס

זוכי פרס הרב קוק לפי שנים[6]
שנה זוכי הפרס לספרות תורנית מקורית זוכי הפרס לספרות מחקר וספרי עזר תורניים זוכה פרס מיוחד
תש"א - תש"ג (חולקו ב-28 בדצמבר 1943)[7]הרב שלמה גורן, הרב איסר זלמן מלצרהרב אברהם סופר, הרב חיים יהושע קוסובסקיהרב משה אביגדור עמיאל
תש"ג – תש"ד (חולק במאי 1945)[3]הרב שלמה זלמן אוירבך, פרופ' חנוך אלבק, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הרב אברהם חיים פריימןהרב יוסף צבי הלוי, הרב מנחם מנדל כשר, הרב ראובן מרגליות
תש"ד – תש"ה (חולקו ב-1 בספטמבר 1946)[8]הרב ירוחם אשר ורהפטיג על "חדושי ירוחם", הרב חיים יעקב לויןהרב חיים יהושע קוסובסקי
תש"ה – תש"ו (חולק ביוני 1947)[9][10]הרב ראובן גליק על הספר "משפט בני אדם", הרב יהודה גרשוני על הספר "חוקת הפסח"הרב חיים הלר על המהדורה המדעית של ספר המצוות לרמב"םהרב שלמה יוסף זוין
תש"ו – תש"ז (חולק ב-2 בינואר 1949)[11]הרב שמואל יצחק הילמן, הרב משה רוזיןד"ר מרדכי מרגליות, הרב אברהם חיים נאההרב יהודה לייב הכהן מימון
תש"ט - תש"י[12]הרב ראובן כץ על "דגל ראובן", הרב יחזקאל אברמסקי על "חזון יחזקאל", הרב אברהם דוד רוזנטל על "באר מלך"הרב שכנא קולודצקי על הוצאת ספרי מכתב ידהרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג על "תורת האוהל" ומפעל "אוצר הפוסקים"
תש"י – תשי"ארבי אברהם יעקב ניימארקהרב אברהם יוסף וורטהימר, הרב יעקב משה חרל"פ
תשי"ב (חולק בספטמבר 1952)[13]הרב זלמן סורוצקין, הרב ירוחם אשר ורהפטיג על "אמרי ירוחם" (פעם שנייה)הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי, הרב מנחם מנדל כשר (פעם שנייה), הרב איסר זלמן מלצר (פרס כבוד)הרב שלמה יוסף גנחובסקי וי.א. סגל ווייס על הוצאת הש"ס הארצישראלי הראשון, הרב משה יונה צוויג, הרב שלמה יוסף זוין, הרב אלתר הילביץ, הרב קלמן שלזינגר
תשי"ג – תשי"ד (חולק ב-2 בספטמבר 1954)[14])[15]הרב אליעזר ולדינברג על ציץ אליעזר, חלק ג', הרב ישעיהו זאב וינוגרד על הספר "שערי זיו" חלק ב', הרב חיים יצחק קורב על הספר "נתיבות חיים", הרב מרדכי פרום על ספרו "תורת הלוי"ד"ר יחיאל גדליה גומפרץ, הרב יצחק אריאלי, הרב חיים דב שעוועל, ר' יצחק גרשטנקורןהרב יוסף צבי הלוי (פעם שנייה), הרב ראובן מרגליות על "ניצוצי זוהר", הרב יהודה לייב אשלג על הוצאת הזוהר
תשי"ד (חולקו ב-1 בספטמבר 1955)[16]הרב איסר יהודה אונטרמן על ספרו "שבט ביהודה" (פרס כבוד), הרב יעקב בצלאל זולטי, הרב עובדיה יוסףהרב שמחה בונם אורבך, הרב משה דוד גרוס, הרב ישעיהו וולפסברג-אביעד (פרס כבוד), הרב ד"ר זאב כהנא
תשט"ו – תשי"ז (חולק ב-25 בדצמבר 1957)[17]הרב יצחק בן-מנחם על "פרשת המלך", הרב יצחק קוליץ על הספר "מנחת אליהו", הרב משה אריה לייב שפירא על הספר "טבעות זהב"הרב ד"ר אברהם גולדברג על מהדורה מדעית למסכת אהלות, הרב יעקב משולם גינצבורג על ספרו "משפטים לישראל", הרב דב כ"ץ על ספרו "תנועת המוסר"הרב משולם ראטה, הרב יעקב משה טולידאנו
תשי"ח[18]הרב שאול ישראלי על "ארץ חמדה", הרב יצחק פלקסר על "שערי יצחק"הרב שמואל תנחום רובינשטיין על "רמב"ם לעם", ד"ר בן ציון שרשבסקי על "דיני משפחה"
תשי"ט[19]הרב עובדיה הדאיה, הרב בצלאל כהןד"ר יהודה אבן-שמואלהאדמו"ר משה יחיאל אפשטיין
תש"ך[20]הרב אברהם יעקב ניימארק על "אשל אברהם" (פעם שנייה), הרב צבי שפירא על "צביון העמודים"יהודה לייב גירשט על "תחנות בספרות ישראל", הרב פרופ' שמואל מירסקי על מהדורה מדעית לשאילתות דרב אחאהרב צבי פסח פרנק
תשכ"א[21]הרב אליהו שולזינגר על "יד אליהו"הרב שכנא קולודצקי (פעם שנייה) על הוצאת ספרא דבי רבהרב יחזקאל אברמסקי
תשכ"ב (חולק באוקטובר 1962)[22]הרב משה חברוני על "משאת משה"הרב ניסן אורנשטיין על אנציקלופדיה לתוארי כבוד בישראל, הרב משה סבר על "מכלול המאמרים והפתגמים"
תשכ"ג[23]הרב אליעזר פלצינסקי על "שלום יהודה"הרב ד"ר אשר זיו, הרב ניסן מאיר זק"ש על הוצאת תוספות הרי"דהרב ירוחם אשר ורהפטיג על "אושר ירוחם"
תשכ"ד[24]הרב יעקב בצלאל זולטי (פעם שנייה)הרב יוסף קפאחהרב אהרון יעקובוביץ’ והרב משה שליטא על "אוצר הפוסקים"
תשכ"ה[25]הרב אהרון אברהם פרייס,הרב יהושע נויבירט על שמירת שבת כהלכתההרב שמואל קיפניס
תשכ"ו[26]הרב ברוך דב פוברסקי על "בד קודש"הרב ישראל סחרוב על "אוצר תהילות ישראל"מדרש בני ציון
תשכ"ז[27]הרב משה הרשלרר' פנחס קהתי על משניות קהתיהרב כתריאל פישל טכורש
תשכ"ח[28]הרב יצחק יעקב וייסהרב אברהם יוסף וורטהימר (פעם שנייה)הרב עזרא עטיה
תשכ"ט – תש"ל[29]הרב דב מאיר קרויזר על "דבר המלך", הרב נחמיה רוזנסקי על "משנת נחמיה"ד"ר שילם ורהפטיג על "דיני עבודה במשפט העברי", הרב יעקב הלוי ליפשיץהרב מרדכי אילן, הרב ישראל כץ
תשל"א[30]הרב אברהם שדמיד"ר דניאל גולדשמידט על מחזור לימים נוראיםהרב יהושע מנחם אהרנברג על ספר השו"ת שלו "דבר יהושע"
תשל"ב[31]הרב גרשון אריאליהרב ד"ר אשר זיוהרב אהרון יצחק זסלבסקי
תשל"גהרב שמעון משה דיסקין, הרב שמואל ברוך ורנר (פרס כבוד)הרב פרופ' עזרא ציון מלמד
תשל"זהרב שמואל אהרון יודלביץ, הרב מרדכי פוגלמן (פרס כבוד), הרב דב רוזנטלפרופ' אשר וייזר, מכון הלכה ברורה ובירור הלכה (פרס כבוד), מכון ירושלים
תשמ"דהרב יצחק לוין, מכון הרב פרנק (פרס כבוד), הרב יצחק ידידיה פרנקלהרב יעקב גליס, הרב לוי יצחק הלפרין (פרס כבוד), עמוס חכם, יהודה קילהרב חיים דוד הלוי
תשמ"ה[32]הרב שלמה גורן (פעם שנייה) על "משיב מלחמה"הרב אליהו דב פינס על "מקור חיים", הרב יהודה קופרמן על הוצאת המשך חכמה, הרב מאיר יהושע קצנלבוגן על "פסקים וכתבים"הרב יוסף עמר על תלמוד בבלי מנוקד
תשמ"ו[33]הרב יוסף קפאח על פירושו למשנה תורה, ד"ר זרח ורהפטיג על "זריחת השני"הרב חיים שלמה רוזנטל על "דרכי משה השלם", ד"ר יצחק רפאל על "משנת הלוי"ד"ר שילם ורהפטיג (פעם שנייה) על "דיני מתווך במשפט העברי"
תשמ"חמפעל האנציקלופדיה התלמודית, הרב שלמה פישרהרב עזריאל הילדסהיימר, הרב בנימין רפאל כהן
תשמ"טהרב נאור אריה אוירבך, מפעל רש"י השלםפרופ' שרגא אברהמסון, פרופ' אליאב שוחטמן, הרב משה צבי נריה (פרס כבוד)
תש"ןהרב מנחם יהודה הלוי אושפיזאי, הרב יהודה לייב בוגץ'פרופ' יהודה רצהבי, ד"ר אברהם שטינברג
תשנ"אהרב אפרים נחום בורודיאנסקי (פרס כבוד)פרופ' חיים זלמן דימיטרובסקי
תשנ"גהרב שילה רפאל
תשנ"דהרב ישראל מאיר לאו, הרב יצחק קופמןהרב דוד מצגר
תשנ"זהרב יהודה גרשוני (פעם שנייה), הרב נריה גוטלפרופ' יעקב שפיגל
תשנ"טהרב יצחק בורודיאנסקי, הרב יוסף כהן, הרב צבי קנולהרב מרדכי קצנלבוגן, הרב נחום אליעזר רבינוביץ', פרופ' נחום רקובר (פרס כבוד)
תשס"אהרב יעקב אריאל, הרב אברהם יצחק הלוי כלאבפרופ' שולמית אליצור, הרב בנימין אפרתי, ד"ר יוסף דנה
תשס"דהרב מרדכי שמואל אשכנזי, הרב בן-ציון נשר, הרב משה פינטו, הרב צבי קפלןהרב ד"ר יצחק אלפסי, פרופ' מרדכי ברויאר, יהודה עציון
תשס"חהרב נפתלי בר-אילן, הרב אברהם דב לויןהרב יעקב דוד אילן, הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן
תשע"ג הרב אהרון ליכטנשטיין, הרב מרדכי הלפרין פרופ' שמחה עמנואל, הרב יצחק שילת
תשע"ו הרב מרדכי גרינברג

והרב שלמה דיכובסקי

פרופ' זהר עמר

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. חלוקת פרסים של עירית ת"א, דבר, 8 באוגוסט 1948
 2. פרסי תל אביב - אלף לירה, דבר, 5 באפריל 1944
 3. 1 2 חלוקת פרס הרב קוק, דבר, 16 במאי 1945
 4. תככים סביב פרס הרב קוק, דבר, 19 בספטמבר 1957
 5. שאול ליברמן והתנועה האורתודוקסית, הרהורים, 26 בינואר 2006. הבלוג מתייחס לספר של Marc Shapiro
 6. רשימת הזוכים באתר עיריית תל אביב-יפו
 7. חלוקת הפרסים ע"ש הרב קוק, דבר, 29 בדצמבר 1943
 8. חולק הפרס ע"ש הרב קוק, דבר, 3 בספטמבר 1946
 9. חדשות מארץ ישראל, הפרדס, תשרי תש"ח, עמ' 9, באתר HebrewBooks
 10. חלוקת פרס הרב קוק, דבר, 27 ביוני 1947
 11. חולק פרס הרב קוק, דבר, 3 בינואר 1949
 12. חלוקת פרסי הרב קוק ז"ל, הפרדס, שבט תש"י, עמ' 41, באתר HebrewBooks
 13. חולק פרס הרב קוק, דבר, 25 בספטמבר 1952
 14. פרס הרב קוק יחולק הערב, מעריב (עיתון), 2 בספטמבר 1954
 15. חולקו פרסי הרב קוק, דבר, 3 בספטמבר 1954
 16. פרסי הרב קוק יחולקו היום, מעריב (עיתון), 1 בספטמבר 1955
 17. חולק פרס הרב קוק לספרות תורנית, דבר, 26 בדצמבר 1957
 18. ארבעת חתני פרס הרב קוק, מעריב (עיתון), 15 בדצמבר 1958
 19. חולק פרס הרב קוק, דבר, 1 בינואר 1960
 20. חולק פרס הרב קוק, דבר, 30 באוגוסט 1960
 21. פרס הרב קוק יחולק בשבוע הבא, דבר, 18 בספטמבר 1961
 22. בת"א הוענקו פרסי הרב קוק, דבר, 4 באוקטובר 1962
 23. רב בן 90 זכה בפרס הרב קוק, דבר, 18 בדצמבר 1963
 24. 20 שנה לקיום פרס הרב קוק, דבר, 29 בדצמבר 1964
 25. פרס הרב קוק יוענק ל-2 רבנים, דבר, 17 בספטמבר 1965
  הוענק פרס הרב קוק, דבר, 23 בספטמבר 1965
 26. "פרס הרב קוק" יוענק לרבנים פוברסקי וסחרוב, דבר, 26 בספטמבר 1966
 27. הוענק "פרס הרב קוק", דבר, 14 בספטמבר 1967
 28. יהושע ביצור, אלוף גורן מתח ביקורת על מתן פרס קוק לרב היושב בחוץ לארץ, מעריב (עיתון), 17 ביולי 1969
 29. פרסי הרב קוק יחולקו הערב, מעריב (עיתון), 30 בדצמבר 1970
 30. חתני פרס קוק של עירית ת"א, דבר, 17 בספטמבר 1971
 31. מחר חלוקת פרס הרב קוק, דבר, 6 במרץ 1973
 32. הגר"ש גורן חתן פרס הרב קוק מטעם עיריית תל אביב, ברקאי, קובץ ג', סתיו תשמ"ו, עמוד 279
 33. פרס הרב קוק של עיריית תל אביב לשנת תשמ"ו הוענק לרבנים וחוקרים, ברקאי, קובץ ד', אביב תשמ"ז, באתר HebrewBooks
  יצחק בן חורין, ד"ר יצחק רפאל וד"ר זרח ורהפטיג - חתני פרס הרב קוק תשמ"ו, מעריב (עיתון), 15 בספטמבר 1986
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.