פרחי כהונה

פרח כהונה הוא כינוי תנאי לכהן צעיר שעובד בבית המקדש. לפי התלמוד ניתן הכינוי לכהנים שהגיעו לגיל מצוות ומתחילים לעבוד בבית המקדש (כעין טירונות), להבדיל מהכינוי "רובה" שניתן לכהנים שלא הגיעו עדיין לגיל מצוות[1].

משמעות הכינוי

המשנה לא מסבירה את משמעות הכינוי, מסתבר שמשמעות המילה היא מלשון אפרוח[2], שכן בספרות חז"ל מקבילה הכינוי "פרחי כהונה" ל"בני כהונה"[3], ובמובן זה השתרש הכינוי בשפה כמו פרחי טיס "פרחי מקהלה" ועוד'. פרשני המשנה נתנו למילה זו מספר משמעויות שונות:

תפקידים

פרחי הכהונה עבדו במקדש יחד עם הכהנים הבוגרים, מלבד העבודות השוטפות נמנו בספרות התנאית מספר תפקידים מיוחדים שנעשו על ידי פרחי הכהונה בלבד:

הערות שוליים

  1. כך לפי הפרשנות המסורתית בגמרא (תלמוד בבלי, מסכת תמיד, דף כז עמוד א), לדעת רבי מנחם המאירי גם הרובים הגיעו לגיל מצוות, וההבדל בכינויים נעוץ בין שעת עבודה בבית המקדש (שאז מכונים הנערים "פרחים") לשלא בשעת עבודה (אז מכונים "רובים").
  2. וכן כתב רד"ק, ב"ספר השרשים", ערך פרח.
  3. לדוגמה: מדרש תנחומא (בובר), אחרי, יג: "אנו פרחי כהונה גדולה".
  4. כך פירש רבי עובדיה מברטנורא.
  5. הון עשיר לרבי עמנואל חי ריקי, תמיד פרק א משנה א.
  6. תפארת ישראל לרבי ישראל ליפשיץ, סוכה פרק ה משנה ב, יכין ט.
  7. תפארת ישראל, סוכה פרק ה משנה ב, יכין ט; תמיד פרק א משנה א, יכין יא.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.