פנקס הרופאים

"פנקס הרופאים" (מכונה לעיתים גם "רשם הרופאים") הוא מאגר נתונים שבו רשומים כל בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל. המאגר מנוהל מכוח חוק על ידי משרד הבריאות.

עיון בפנקס הרופאים מתאפשר גם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ומאפשר לברר אם אדם המציג עצמו כרופא בישראל, אכן מוכר ככזה על ידי משרד הבריאות ובאתר רשום גם מספר הרישיון של הרופא, עיר מגוריו וממתי האדם מחזיק ברישיון לעסוק ברפואה (תאריך קבלת הרישיון).

רקע אקדמי של הרשומים בפנקס

על פי כלל, רשומים בפנקס הרופאים אך ורק אנשים שהם בעלי תואר דוקטור ברפואה (ממוסד ישראלי או שאינו ישראלי), ושבנוסף לכך גם עברו את בחינות הרישוי לעיסוק ברפואה בישראל לאחר לימודיהם, שניתנים גם הם מטעם משרד הבריאות. אלו בדרך כלל רשאים לעסוק ברפואה בישראל עיסוק קבוע. לעיתים נרשמים בפנקס אנשים שאינם רופאים באופן זמני בלבד העוסקים בתחום בעל השפעה מכרעת על תחומי רפואה שונים, או שתחומם מושפע יפה מתחום זה (כגון ביוכימיה, רוקחות, רב-חובלות ועוד) וזאת לצורך ביצוע פעולה מסוימת המוגדרת בחוק "עיסוק ברפואה".

רופאים מומחים ושאינם

הרופאים הרשומים בפנקס הם בחלקם רופאים שביצעו בהצלחה התמחות באחד או יותר מתחומי ההתמחות המוכרים על ידי משרד הבריאות הישראלי. אחרים הם מי שמוגדרים "רופא כללי" והם משוללי התמחות כזו.

מטרות הפנקס

הפנקס מהווה דוגמה ליישום של חוק חופש המידע. מטרת פנקס הרופאים היא לצמצם את הסיכוי לשרלטנות מסוג התחזות רפואית מחד, ולהגדיל הסיכוי לעיסוק ברפואה על ידי רופאים בלבד, מאידך.

פנקסים דומים

קיימים גם "פנקס רפואי השיניים", ו"פנקס הפסיכולוגים", האוגדים בתוכם רופאי שיניים ופסיכולוגים המותרים לעסוק בתחומם בישראל ובנוסף קיימות רשומות נוספות של המורשים לעסוק במקצועות הרפואה והבריאות ביניהם "פנקס הרוקחים ו"פנקס האחיות".

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.