פיקדון קצר מועד

פיקָדון קְצר מועדראשי תיבות הכתיב התקני הוא פָּקָ"ם) הוא אפיק השקעה המבטיח תשואה ואת קרן ההשקעה בערכה הנקוב. הפיקדון נקרא "קצר מועד" מכיוון שתקופת ההפקדה בפיקדון מסוג זה אינה עולה על שנה אחת.

מאפייני הפיקדון

ערך מורחב – פיקדון ריבית יומי

מאפייני פיקדון פורטו בהרחבה בערך פיקדון ריבית יומי. פיקדון ריבית יומי, הוא מקרה פרטי של פיקדון קצר מועד, שתקופת ההפקדה שלו היא יום בנקאי אחד. אותם מאפיינים חלים גם על פיקדונות קצרי מועד אחרים, למעט תקופת הפקדה ארוכה יותר מיום אחד.

ראו גם

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.