פט

בערך זה נעשה שימוש
ברישום מסעי שחמט.
להסבר על רישומים
אלה, ראו כאן.

פט (או כפת) הוא עמדה בשחמט שבה השחקן שתורו לשחק אינו יכול לבצע אף מסע חוקי אך אינו נמצא תחת איום שח. במקרה כזה נקבעת תוצאת תיקו. הפט הוא סיכויו האחרון של שחקן הנמצא בחסרון למלט את עצמו מהפסד, ובכך הוא משמש איום על השחקן העומד לנצח. לפט חשיבות רבה בסיומים.

במהלך המאה ה-19 נקבע כי תוצאתו של משחק המסתיים בפט היא תיקו. לפני כן היו מקובלות מוסכמות שונות בארצות שונות, לעיתים ניצחון לצד שהצליח להגיע לפט, לעיתים הפסד, ולעיתים תיקו. בארצות אחרות נקבע כי השחקן שנמצא בפט מפסיד את תורו, ובמקומות אחרים אסרו על השחקן לשחק מסע שמוביל לפט.

המונח שאול מן הצרפתית pat, ובמקורו מן הלטינית pactum.

דוגמאות לעמדת פט

השחור במסע ואיננו יכול לנוע, בעמדה הימנית המלך השחור לא יכול לנוע לאף ערוגה שכן חלקן מאוימות על ידי המלכה וחלקן מאוימות על ידי הרץ הלבן.

העמדה שמופיעה בדיאגרמה השמאלית התרחשה מספר רב של פעמים במשחקים תחרותיים, וידועים שני מקרים ממשחקי אמנים עמוס ברן-הרי נלסון פילסבורי משנת 1898 וסבלי גריגורייביץ' טרטקובר-ריכרד רטי משנת 1925.

8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח

דוגמאות ממשחקים תחרותיים

בעמדה הראשונה, במשחק בין וישוואנתן אנאנדולדימיר קראמניק שהתקיים במסגרת אליפות העולם בשנת 2007 על השחור להכות את הרגלי ב-ו5 ולגרום לפט, שכן כל מסע אחר יפסיד במשחק.

בעמדה השנייה, במשחק בין ויקטור קורצ'נויאנטולי קרפוב גרם קורצ'נוי במתכוון לפט במסע ה-124 של המשחק החמישי על אליפות העולם בשנת 1978. המשחק היה בעמדת תיקו תאורטי מזה מסעים רבים, שכן גם אם הלבן יזכה ברגלי השחור אין הוא יכול לנצח. אך שני השחקנים לא דיברו זה עם זה ולכן לא הגיעו לתיקו בדרך של הסכמה. קורצ'נוי גם אמר שנהנה להשפיל את קרפוב ולהביא אותו לעמדת פט; זהו המשחק היחיד באליפות עולם שהגיע לעמדת פט.

בעמדה השלישית, במשחק משנת 1946 בין אוסיפ ברנשטייןואסילי סמיסלוב נפל אלוף העולם לעתיד במלכודת של יריבו. בעמדה זו השחור יכול לזכות על ידי הקרבת רגלי ו' ולהפעיל את המלך להגן על רגלי ב'. סמיסלוב לא השקיע מחשבה רבה ושיחק 1...ב2?? והופתע מתגובת הלבן 2. צ:ב2! (לאחר מסע זה, 2...צח2+ 3. מו3! צ:ב2 ופט. המשכים אחרים יאפשרו ללבן להתגונן מפני הכתרת הרגלי).

8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
וישוואנתן אנאנד-ולדימיר קראמניק
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
ויקטור קורצ'נוי-אנטולי קרפוב
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
אוסיפ ברנשטיין -ואסילי סמיסלוב

בעמדה הראשונה רואים את העמדה שהייתה מתפתחת לו השחור היה משחק 2...צח2+ 3. מו3 צ:ב2 פט. במשחק עצמו שיחק סמיסלוב 2...מז4 ולאחר 3. מו1 המשחק הסתיים בתיקו.

במשחק בין אוסיפ ברנשטיין לואסילי סמיסלוב הפט הושג עקב משגה של השחור. במשחק בין מילאן מטולוביץ' וניקולאי מינב הפט אירע לאחר תכנון: המשחק נמשך מהעמדה האמצעית באופן הבא:

1. צג6 מז5 2. מח3 מח5 3. ו4 בתקווה שהשחור ישחק 3...צא3+? והלבן יזכה אך השחור שיחק 3...צ:א6! אם הלבן משחק 4. צ:א6 מגיעים לעמדת הדיאגרמה השמאלית, פט. הלבן שיחק 4. צג5+ ולאחר מספר מסעים הוסכם על תיקו.

8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
אוסיפ ברנשטיין -ואסילי סמיסלוב
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
מילאן מטולוביץ'-ניקולאי מינב
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
מילאן מטולוביץ'-ניקולאי מינב

בעמדה הימנית אנו רואים את העמדה מהמשחק בין אליהו ויליאמס לדניאל הארוויץ משנת 1846, לאחר המסע ה-72 של הלבן מא1.

בעמדה זו לשחור יתרון של פרש ורגלי בסיום, יתרון שאמור להיות מכריע, אך שחור לא הצליח למצוא דרך לניצחון משום איומי הפט שהלבן העמיד בפניו.

המשחק נמשך:

72...צא8
73. צג1+ מה3 (אין אפשרות לשחק פג2+)
74. צג4 צא4
75. צג1 מד2
76. צג4 מד3 (על 76...פג2+ 77. צ:ג2+! מ:ג2 ופט).
77. צג3+! מד4 (77...מ:ג3 פט)
78. צג1 צא3
79. צד1+ מג5 (אם 79...צד3 80. צ:ד3+! ולשחור אין מספיק כלים כדי לזכות לאחר 80...פ:ד3 81. מ:א2)
80. צג1+ מב5
81. צג7 פד5
82. צג2 פג3
83. צב2+ מג4
84. צב3! ראה דיאגרמה אמצעית.

בעמדה זו השחקנים הסכימו לתיקו משום שלאחר 84...מ:ב3 או 84...צ:ב3 פט ואם 84...צא8 85. צ:ג3+! מ:ג3 פט.

בעזרת כלי ניתוח מודרניים ניתן להיווכח כי העמדה ההתחלתית ניתנת לזכייה בתוך 15 מסעים, וגם לאחר המסעים ששוחקו ניתן עדיין לזכות עד לשגיאה 82...פג3. המסע הזוכה הוא 82...פב4 לדוגמה:

83. צג8 צה3 84. צב8+ מג5 85. צג8+ מד5 86. צד8+ מג6 87. צא8 צה1+ 88. מב2 מג5 89. מג3 א1=מה וזוכה.

העמדה השמאלית לקוחה מתוך המשחק בין לארי אוונס לשמואל רשבסקי משנת 1963 (העמדה היא לפני המסע ה-47 של הלבן). הדיאגרמה ממחישה כי ניתן להשיג פט גם כאשר יש יותר כלים על הלוח, אם כי במציאות התחרותית אלו מקרים נדירים שמתרחשים בעיקר כאשר הצד עם היתרון החומרי לא שם לב לאפשרות של פט, בדרך כלל הנלווית להקרבת כלים לא צפויה על מנת לכפות את הפט. כלי שמוקרב במטרה להשיג פט נקרא לעיתים "מתאבד".

8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
אליהו ויליאמס-דניאל הארוויץ
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
אליהו ויליאמס-דניאל הארוויץ
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
לארי אבנס-שמואל רשבסקי

אחת הדוגמאות המפורסמות של כלי מתאבד היא המשחק בין לארי אבנס לשמואל רשבסקי שכונה "הונאת המאה"[1] אבנס הקריב את מלכתו במסע ה-49 והמשיך בהקרבת הצריח במסע ה-50. הכאת הצריח גוררת פט, ואי הכאתו פשוט גוררת איום שח נוסף על השורה השביעית. לכן נקרא הצריח במשחק זה "הצריח הנצחי".

המשחק נמשך: 47. ח4! צה2+ 48. מח1 מה:ז3?? (לאחר 48...מהז6! 49. צו8 מהה6! 50. צח8+ מז6 לשחור יתרון של כלי אחרי 51. מה:ה6 פ:ה6 או שהשחור כופה מט לאחר 51. ז:ו4 צה1+ 52. מז2 מהא2+) 49. מהז8+! מ:ז8 50. צ:ז7+ (עמדת הדיאגרמה הימנית)

בעמדה האמצעית משחק בין בוריס גלפנד לולדימיר קראמניק מתחרות המועמדים של פיד"ה לשנת 1994. , העמדה היא לאחר המסע ה-67 של הלבן. לקרמניק שני רגלים פחות והוא נמצא בעמדת מגננה. המסע 67. צה7 נראה מסע חזק המאיים 68. מה:ו6 וזוכה ברגלי שלישי אלא שלשחור משאב בלתי צפוי בדמות 67...מהג1!. אם הלבן מכה את הצריח 68. מה:ד8 מהח1+ 69. מז3 מהח2+! ופט לאחר מ:ח2 (דיאגרמה שמאלית). אם הלבן נמנע מפט על ידי 68. צ:ז7+ מ:ז7 69. מה:ד8 השחור כופה תיקו על ידי שח נצחי 69...מהח1+ 70. מז3 מהז1+ 71. מו4 מהג1+! 72. מה4 מהג6+! גלפנד ענה 68. מהד5 והמשחק הסתיים בתיקו.

8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
לארי אבנס-שמואל רשבסקי
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
בוריס גלפנד-ולדימיר קראמניק
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
בוריס גלפנד-ולדימיר קראמניק

במשחק משנת 1896 בין מחבר הסיומים הידוע אלכסיי טרוצקי לבין ווגט דמיונו העשיר של מחבר הסיומים מצא את ההונאה הבא: 1. צד1! והשחור נופל למלכודת שהוכנה לו 1...רח3? ומאיים מהז2 מט. המשחק נמשך 2. צ:ד8+ מ:ד8 3. מהד1+ מה:ד1 ופט. ללבן שלושה כלים, רץ, פרש ורגלי ו' שכולם מרותקים ואינם יכולים לנוע.

בעמדה השמאלית ישנה עמדת פט נדירה בה קיימים רק כלים קלים. פאכמן ניסה לכפות ניצחון מהיר על ידי 1...ח2+? 2. מח1 רו3+ אך הופתע מתשובת הלבן 3. צז2+ וכופה פט.

הדרך הנכונה לזכייה כרוכה בתמרון עם הרץ מ-ה2 והעברת המלך השחור לאגף המלכה.

8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
אלכסיי טרוצקי-ווגט לפני 1. צד1
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
אלכסיי טרוצקי-ווגט לאחר 3...מה:ד1
8
7
6
5
4
3
2
1
א ב ג ד ה ו ז ח
ויקטור צ'וקלטיה-לודק פאכמן

הערות שוליים

  1. Chess Catechism, Simon and Schuster, 1970, p. 66. SBN 671-21531-0.
    American Chess Quarterly, Vol. 3, No. 3 (Winter, 1964), p. 171.

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.