ערך (מתמטיקה)

במתמטיקה, ערך מתייחס בדרך כלל ל'פלט' של פונקציה. במקרה הבסיסי ביותר, של פונקציה אונארית, קיים קלט אחד שהוא המשתנה ופלט אחד שהוא ערך הפונקציה.

דוגמה: אם הפונקציה מוגדרת על ידי לכל מספר ממשי , אז הקלט 3 יגרור ערך פונקציה 10 (מכיוון שאכן מתקיים ).

פונקציה עלולה להיות רב ערכית; במקרה כזה ניתן עדיין באופן פורמלי להתייחס אל ערך הפונקציה כאל משפחה או קבוצה בודדת.

שימוש נוסף במילה ערך הוא לציון מופע כלשהו של משתנה (מתמטי או תכנותי).

דוגמה: מתקיים עבור שני ערכים נפרדים של המשתנה , שהם ו-.

המונח הערכה מתייחס להשמה של ערכים מסוימים לתוך משתנים הכלולים במשפט או במשוואה מתמטית.

ראו גם

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.