עיטורי צה"ל

עיטורי צה"ל הם אותות ועיטורים המוענקים לחיילים וקצינים בצה"ל שהפגינו אומץ וגבורה יוצאי דופן, בדרך כלל בשעת לחימה. רבים בין מקבלי העיטורים נהרגו תוך כדי המעשה שבגינו עוטרו. עיטורי צה"ל נחלקים לשתי קבוצות: עיטורים וציונים לשבח. גם בתוך קבוצות אלה ישנו מדרג ברמת העיטור או הציון לשבח. עיטורים וצל"שים מוענקים לעיתים גם ליחידות שלמות. חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל קובע הוראות בנושא.

היסטוריה

בטקס שנערך ב-17 ביולי 1949, בעקבות מלחמת העצמאות, הוענק לראשונה "אות גיבור ישראל" לשנים-עשר לוחמים, בזכות הצטיינותם יוצאת הדופן בשדה הקרב. הלוחמים המעוטרים גילו אומץ לב וסיכנו עצמם למען הצלת חבריהם או הצלחה במשימה. בין המעשים: הזזת רכב שהפריע לכוחות צה"ל להמשיך בקרב, פעולות חיפוי, השתלטות על משאית בשיירה ערבית בדרכה לתקוף את חיפה ופיצוץ אונייה מצרית. חלק מהאותות ניתנו לאחר מות הלוחמים במעשה הגבורה.

לאחר מכן הונהגה הענקת ציונים לשבח (צל"שים) מטעם הרמטכ"ל, האלופים, מפקדי האוגדות והחטיבות. במלחמת ששת הימים, למשל, העניק הרמטכ"ל ציון לשבח ל-51 לוחמים.

בינואר 1970 אישרה הכנסת את חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, שקבע את שלושת העיטורים הגבוהים ביותר עבור גילויי אומץ וגבורה במהלך לחימה: עיטור הגבורה, עיטור העוז ועיטור המופת. עיטורים אלה הוענקו בדיעבד גם לחלק ממי שעוטרו בצל"ש על ידי הרמטכ"ל מאז קום המדינה, כאשר ועדה קבעה איזה עיטור חדש יחליף את הצל"ש, אם בכלל. בנוסף, המיר החוק את "אות גיבור ישראל" לעיטור הגבורה.

על פי נתוני אתר הגבורה, עד יולי 2015 הוענקו על ידי צה"ל 2,126 עיטורים שונים.[1] מספר זה אינו כולל אותות הערכה והוקרה ועיטורים שניתנו על ידי משטרת ישראל, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ושירות הביטחון הכללי. להלן פירוט מספר העיטורים השונים:

סוג העיטורמספר העיטורים שניתנו
עיטור הגבורה40
עיטור העוז218
עיטור המופת606
צל"ש הרמטכ"ל254
צל"ש אלוף639
צל"ש מפקד אוגדה187
צל"ש מפקד חטיבה182

מטבע הדברים, רובם המוחלט של העיטורים והציונים לשבח הוענקו לגברים. עם זאת, ישנן בין מקבלי העיטורים גם כמה עשרות נשים בהן: טוראית אסתר ארדיטי (עיטור המופת),[2] סג"ם דינה בן יהודה (זלץ) (צל"ש רמטכ"ל),[3] סרן אסנת זהיר (צל"ש רמטכ"ל).[4]

מדי פעם מוענקים עיטורים שבהם סיפור המעשה שעבורו הוענק העיטור וזהותו של מקבל העיטור נותרים אסורים לפרסום גם עשרות שנים לאחר המעשה, בשל ביטחון מידע מסווג. במקרים שכאלו נוסח כתב העיטור הוא לאקוני. כך למשל: "סמ"ר ר.ק. השתתף במבצע. סמ"ר ר.ק. הוכיח יכולת מעולה כלוחם".[5] לעיתים משמעות סיפור המעשה מתבררת לאחר זמן. כך למשל צל"ש הרמטכ"ל שהוענק לסא"ל אהוד ברוג, ותיאורו "על מנהיגותו בפעולות מבצעיות בתקופת פיקודו על יחידה"[6] (אהוד ברוג הוא אהוד ברק, והיחידה הנרמזת כאן היא סיירת מטכ"ל).

עיטורים

עיצוב העיטורים

עיצוב העיטורים נקבע לאור המלצות ועדה בראשה עמד האלוף אפרים בן ארצי. בנימוקיו לבחירת הצבע הצהוב לעיטור הגבורה אמר בן ארצי כי:

בחירת הרקע הצהוב לעיטור הגבוה ביותר בא כמשקל שכנגד לניסיון להטיל קלון בצבע זה על יהודים מאז המאה השביעית והרצל חוזה המדינה כתב כי אות הגבורה היהודי צריך לשאת את הצבע הצהוב.

שלי פריד, הרקע הצהוב של עיטורי הגבורה: המפגש בין שואה יהודית לגבורה ישראלית, זמנים גיליון 70, עמ' 35–47, 2000, כפי שהובא ב"אתר הגבורה".

תקנות העיטורים בצבא-הגנה לישראל (ענידת עיטורים ואותות מערכה) תוקנו בשנת תשל"ג–1973. על פיהן נקבע כי לכל עיטור שלושה חלקים:

  • "פארה" - חלקו העיקרי של העיטור, והוא עשוי מתכת;
  • "סרט" - פיסת אריג בצבע המתחברת לבגד ועליה נתלית הפארה;
  • "אות העיטור" - אות בצבע הסרט.

אם מקבל העיטור זכאי לעיטור נוסף מאותו סוג - אין הוא מקבל את העיטור אלא "תג לעיטור", גרסה מוקטנת של הפארה, אותו הוא עונד על העיטור הראשון. דינו של אות זה כעיטור נוסף.

את שלושת העיטורים: הגבורה העוז והמופת, עיצב האמן הבינלאומי חתן פרס ישראל דן ריזינגר.

עיטור הגבורה

ערך מורחב – עיטור הגבורה

עיטור הגבורה הוא העיטור הגבוה ביותר שניתן בצה"ל. העיטור מוענק על ידי שר הביטחון בהמלצת הרמטכ"ל, על "מעשה גבורה עילאית שנעשה בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש".[7] לעיטור סרט בצבע צהוב.

עד שנת 1975 הוענקו 40 עיטורי הגבורה. מאז ועד היום (2019) לא הוענק עיטור זה.

עיטור העוז

ערך מורחב – עיטור העוז

עיטור העוז - העיטור השני בחשיבותו - מוענק על ידי הרמטכ"ל, על "מעשה גבורה שנעשה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש".[8] לעיטור סרט בצבע אדום.

עד שנת 2010 הוענקו 223 עיטורים.

עיטור העוז הוענק פעמיים לשני חיילים: עובד לדיז'ינסקי ואמנון ליפקין-שחק (ראו להלן). לרשימת מקבלי עיטור העוז מקום המדינה ראו אתר הגבורה

עיטור המופת

ערך מורחב – עיטור המופת

עיטור המופת - העיטור השלישי בחשיבותו - מוענק על ידי הרמטכ"ל, על "מעשה שנעשה באומץ לב והוא ראוי לשמש מופת".[9] לעיטור סרט בצבע כחול.

עיטור המופת ניתן פעמים רבות על מעשה גבורה בעת קרב, אך להבדיל משני העיטורים הגבוהים ממנו, הניתנים אך ורק על מעשה גבורה בתפקיד קרבי, את אות המופת ניתן להעניק גם על מעשה גבורה שלא בעת קרב.

נכון לשנת 2010, הוענקו 600 עיטורים. ב-2005 הוענקו עיטורים אחרי תקופה בה העיטור לא הוענק מאז שנת 1982.

מבין מקבלי אות המופת ששמותיהם פורסמו, עיטור המופת הוענק פעמיים לשני חיילים: שלמה הגני ומיכאל בורט.[11] לרשימת מקבלי עיטור המופת מקום המדינה ראו אתר הגבורה.

צל"שים

ציונים לשבח מוענקים בנפרד בין המלחמות, על רקע בצבע ירוק. צל"ש שניתן בזמן מלחמה נענד על גבי אות המערכה של מלחמה זו. בדומה לעיטור, צל"ש ניתן על מעשה שיש בו גבורה או אומץ לב, אך בניגוד לעיטור, צל"ש ניתן לעיתים גם על תרומה יוצאת דופן לביטחון המדינה, ללא שנדרש אומץ לב להשגתה. דוגמה לכך הוא צל"ש הרמטכ"ל שניתן לרב"ט א. ח. (הוא חיים אשד, לימים תת-אלוף) שתיאורו "א. ח. גילה כושר טכני מעולה הראוי לשבח ותרם תרומה חשובה ביותר לכוננותו של צה"ל".[12]

צל"ש הרמטכ"ל

צל"ש הרמטכ"ל מוענק על ידי הרמטכ"ל, על "מעשה הצטיינות שאינו מגיע בדרגתו לדרגת עיטור". צורת הצל"ש היא שלושה סמלים כאשר כל סמל הוא הצלבה של חרב וענף עץ זית, כמו בסמל דרגת תת-אלוף. כאמור, לאחר קבלת חוק העיטורים הוסבו חלק מצל"שי הרמטכ"ל לעיטורים גבוהים יותר והם אינם נכללים כיום במניין הצל"שים. עד לשנת 2011, הוענקו 220 צל"שי רמטכ"ל.[13]

אהוד ברק ונחמיה כהן הם החיילים היחידים שזכו לארבעה צל"שי רמטכ"ל.

צל"ש אלוף

בדומה לצל"ש הרמטכ"ל, אך מוענק על ידי אלוף פיקוד או מפקד זרוע. צורתו היא שני סמלים (הצלבה של חרב וענף עץ זית) לרשימת מקבלי צל"ש אלוף מקום המדינה, ראו באתר הגבורה.

צל"ש מפקד אוגדה

בדומה לצל"ש הרמטכ"ל, אך מוענק על ידי מפקד האוגדה (קצין בדרגת תת-אלוף). צורתו - סמל אחד. לרשימת מקבלי צל"ש מפקד אוגדה מקום המדינה, ראו באתר הגבורה.

צל"ש מפקד חטיבה

בדומה לצל"ש הרמטכ"ל, אך מוענק על ידי מפקד החטיבה או אגד (קצין בדרגת אלוף-משנה). לרשימת מקבלי צל"ש מח"ט ראו אתר הגבורה.

צל"ש יחידתי

בדומה לצל"ש על דרגותיו השונות, אך הוא מוענק ליחידה שלמה: צוות, מחלקה, פלוגה, גדוד וכו' על ידי מפקד המורשה להעניק צל"ש. צל"ש זה לא נענד על ידי אנשי היחידה אלא רק על נס או דגל היחידה, אם ליחידה נס או דגל משלה. לרשימת מקבלי צל"ש יחידתי ראו צל"ש יחידתי, באתר הגבורה.

ענידת העיטור

בתקנה 8 לתקנות העיטורים בצבא-הגנה לישראל (ענידת עיטורים ואותות מערכה), תשל"ג–1973 נקבע:

(א) מי שהוענק לו עיטור, רשאי לענוד את אות העיטור בכל עת, ואינו רשאי לענוד את העיטור על כל חלקיו אלא בנסיבות אלה:
(1) ביום העצמאות;
(2) ביום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל;
(3) באירועים ממלכתיים, במצעדים ובמפגנים צבאיים;
(4) בכל אירוע נוסף שקבע שר הביטחון.
(ב) מי שהוענק לו תג, רשאי לענדו בכל עת.
(ג) מי שהוענק לו אות מערכה, רשאי לענדו בכל עת.

אופן ענידת אותות מערכה

לאופן ענידת אותות המערכה ישנה חוקיות מסוימת ותצורה מסוימת שנקבעה על ידי אכ"א, וענף המשטר והמשמעת כמובא להלן אותות ייענדו בשורות, כשבכל שורה שני אותות, מעל חפי הכיס השמאלי, לפי הסדר הבא:

בשורות התחתונות - אותות המערכה.

ככלל, אותות הצל"ש ייענדו מעל לאותות המערכה.  אם בשורה העליונה משורות אותות המערכה יש אות אחד בלבד - ייענד מימין, ולשמאלו ייענד אות הצל"ש בדירוג הנמוך ביותר.  אם הוענק אות צל"ש במהלך אחת המלחמות, ייענד סמל הצל"ש על גבי אות המערכה.

אם אין אותות מערכה, ייענדו אותות הצל"ש בשורות התחתונות ביותר.

מעל לשורת אותות המערכה ואותות הצל"ש, כמפורט לעיל, ייענדו אותות העיטורים.

אם בשורה העליונה משורות אותות המערכה ואותות הצל"ש יש אות אחד בלבד - ייענד משמאלו אות העיטור, הנמוך מן העיטורים.

אם אין אותות מערכה ואותות צל"ש, ייענדו אותות העיטורים בשורה התחתונה ביותר.

סדר אותות הצל"ש ואותות העיטורים - אותות בדירוג גבוה יותר ייענדו בשורות העליונות יותר; ובאותה שורה - האות הגבוה מן השניים ייענד מימין.

היה מספר האותות הכולל בלתי זוגי - ייענד האות האחרון לפי הסדר האמור לעיל בשורה העליונה ביותר, במרכז. אות יחיד ייענד מעל מרכז חפי הכיס השמאלי.

על חולצה ללא כיס ייענדו האותות במקום החופף למקומם בחולצה עם כיס.

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

ערך מורחב – אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

עיטור המוענק עבור מעשים בעלי חשיבות עליונה, שאינם מתאימים לאחד משלושת העיטורים האחרים. ממשלת ישראל קבעה עיטור זה ב-26 באפריל 1981. ניתן להעניק את האות הן לאזרחי המדינה והן לזרים. העיטור הוא עגול. בחזית מופיע מגן דוד עם ענף זית וחרב משמאלו. צידו האחורי ריק. העיטור מחובר לסרט לבן שבקצותיו שני פסי תכלת, בדומה לדגל ישראל.

אות הוקרה מטעם האלוף

ערך מורחב – אות הוקרה מטעם האלוף

אות הוקרה מטעם האלוף הוא אות המוענק על ידי צה"ל לאזרח, שעשה מעשה רב-חשיבות למען צה"ל או למען ביטחון מדינת ישראל. על ייסוד האות החליטה ממשלת ישראל ב-27 בינואר 2005. אות ההוקרה יוענק לאזרח ישראל או לתושב קבע בשל מעשה או התנהגות שאין בהן כדי להעניק אות הערכה מטעם הרמטכ"ל, כביטוי סמלי של הוקרה על מעשה רב-חשיבות שעשה המקבל, במישרין או בעקיפין, לחיזוקו של צה"ל, ואשר יש בו כדי לקדם את ביטחון מדינת ישראל. אות הוקרה מטעם האלוף נענד על חולצה אזרחית בלבד.

אותות מערכה

ערך מורחב – אות מערכה (ישראל)
אותמלחמהעיצוב
מלחמת העצמאותכחול שמסמל את התקווה לעתידה של המדינה החדשה,

מעט אדום שמזכיר את ההרוגים והפצועים הרבים במלחמה. לובשי מדים שהיו זכאים לענוד את עיטור לוחמי המדינה ענדו גרסה מוקטנת של עיטור זה על גבי האות.

מבצע קדשכתום כצבע החולות בסיני,

תכלת כצבע תעלת סואץ שהייתה הסיבה ליציאה למלחמה,

כחול כצבע הדגל הישראלי והאדום שמסמל את האבדות.

מלחמת ששת הימיםאדום שמסמל את האבדות,

תכלת בשל התעלה,

לבן כמו החרמון.

מלחמת ההתשהכתום חולות סיני,

תכלת- תעלה.

תכלת לבן - דגל ישראל.

מלחמת יום הכיפוריםהאדום מרכזי ומשמעותי יותר מכל הצבעים בשל ריבוי האבידות והרגישות לנושא בחברה הישראלית.

שני פסי תכלת לבן מסמלים את הטלית וקדושת יום הכיפורים.

מלחמת שלום הגלילכחול ולבן כצבעי דגל המדינה,

אדום, ירוק ולבן שבמרכז מזכירים את צבעי דגל לבנון.

צבע האדום מסמל גם את דם ההרוגים.

מלחמת לבנון השנייהאדום כדם הנופלים,

כתום לסימול העורף שנפגע בלחימה (כתום הוא צבעו של פיקוד העורף),

ירוק לסימול עץ הזית (התקווה לשלום) ורמיזה ללבנון,

כחול ולבן כצבעי דגל המדינה.

מבצע צוק איתןכחול ולבן כצבעי דגל המדינה,

אדום כדם הנופלים והפצועים,

חום בהיר כצבע החול ברצועת עזה

כתום צבעו של פיקוד העורף, מסמל את עמידת אוכלוסיית העורף במהלך המבצע.

חיילים וקצינים שזכו במספר עיטורים

ישנו מספר מצומצם של חיילים וקצינים שזכו במספר עיטורים וצל״שים, ֿביניהם: שלמה ניצני ואביגדור קהלני, שעוטרו שניהם גם בעיטור הגבורה וגם בעיטור המופת. ניצני עוטר בעיטור הגבורה כסמל במבצע קדש, ובעיטור המופת כסגן-אלוף במלחמת יום הכיפורים. קהלני עוטר בעיטור המופת כסגן במלחמת ששת הימים, ובעיטור הגבורה כסגן-אלוף במלחמת יום הכיפורים. ישנם שני חיילים אשר זכו בעיטור הגבורה ובצל"שים: דניאל ורדון זכה פעמיים בצל"ש אלוף, במבצע סנונית ב-1960 ובהיתקלות ליד כפר סאלד ב-1962; במלחמת ששת הימים זכה בעיטור הגבורה. הוא נהרג במהלך הקרב שבו זכה בעיטור. סמל יוסי לפר זכה בעיטור הגבורה במלחמת ששת הימים, ובצל"ש נוסף על לחימתו במלחמת ההתשה.[11]

עובד לדיז'ינסקי ואמנון ליפקין-שחק, עוטרו בשני עיטורי העוז כל אחד. ארבעה חיילים עוטרו בעיטור העוז ועיטור המופת: משה קליין, אילן אגוזי, גד קרול, ויוסף דירהלי.

אהוד ברק וסרן נחמיה כהן, לוחם וקצין בסיירת מטכ"ל חולקים את התואר (הלא רשמי) "החייל המעוטר ביותר בצה"ל". כל אחד מהם זכה בעיטור המופת וארבע פעמים בצל"ש הרמטכ"ל.[14]

ראו גם

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערות שוליים


זרועות, פיקודים ואגפּים
אגפּיםאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהאגף כוח האדםאגף המבצעיםאגף המודיעיןאגף התכנוןאגף התקשוב וההגנה בסב"ראגף אסטרטגיה ומעגל שלישי (בהקמה)
זרועותזרוע היבשהזרוע האוויר והחללזרוע הים
פיקודים מרחבייםפיקוד הצפוןפיקוד המרכזפיקוד הדרוםפיקוד העורף
גופים נוספיםדובר צה"להמכללות הצבאיותהגיס הצפוניהגיס המטכ"ליהפרקליטות הצבאיתהרבנות הצבאיתיחידת בתי הדין הצבאייםמפקדת העומקפיקוד ההכשרות והאימונים (בהקמה)
חילות צה"ל
חילות השדהחיל הרגליםחיל השריוןחיל התותחניםחיל ההנדסה הקרביתחיל הגנת הגבולות
חילות נוספיםחיל החינוך והנוערחיל הטכנולוגיה והאחזקהחיל הלוגיסטיקהחיל המודיעיןחיל משאבי האנושחיל המשטרה הצבאיתהחיל הכלליחיל הקשר והתקשובחיל הרפואה
חילות היסטורייםחיל המדעחיל נשיםחיל האיסוף הקרבי
שונות
מבנה צה"לאמצעי לחימהמילואיםיחידות מובחרותמבצעיםמדיםדרגותעיטוריםכומתותתגי כובעתג יחידהדגליםדין משמעתי
 קטגוריה •  פורטל צה"ל
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.