סיטונאות

ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

סיטונאות היא אוסף הפעילויות הכרוכות במכירת סחורות או שירותים למי שקונים אותם לצורך מכירה מחדש או לשימושים עסקיים. סיטונאות אינה כוללת יצרנים וחקלאים, משום שאלה עוסקים בעיקר בייצור, והיא אינה כוללת קמעונאים.

סיטונאים

סיטונאים הם אנשים העוסקים בסיטונאות. סיטונאים פועלים מול לקוחות עסקיים ולא מול צרכנים סופיים. סיטונאים פועלים, בדרך כלל, בהיקפי סחר גדולים. המילה סיטון, מקורה מהשפה היוונית והיא אחד השמות שניתנו לחיטה. הסיטונאי, היה אדם שסחר בכמויות גדולות של חיטה ומכאן נולד הביטוי.

סוגי סיטונאים

קיימים ארבעה סוגי סיטונאים: סיטונאים סוחרים, סוכנים ועמילים, סניפים ומשרדים של יצרנים ושל סיטונאים:

 • סיטונאים סוחרים (עסקים בבעלות עצמאית (סיטונאים תעשייתיים, מפיצים, מרכזי אספקה מפעליים) הנוטלים חזקה על הסחורה שבה הם מטפלים. הם מתחלקים לשתי קטגוריות: סיטונאי שירות מלא וסיטונאי שירות מוגבל
 • סוכנים תפקידם העיקרי הוא להפגיש בין הקונים למוכרים ולסייע במשא ומתן. התשלום מתקבל מן הצד ששכר אותם, והם אינם מחזיקים מלאי, אינם מעורבים במימון ואינם נוטלים סיכון. הדוגמאות הנפוצות ביותר הן סוכני מזון, סוכני ביטוח וחברת אבטחה
 • עמילים מייצגים את הקונים או את המוכרים על בסיס קבוע יותר מסוכנים. יש כמה סוגים: סוכנים של היצרן, סוכני מכירות, קניינים וסוחרים עמילים.
  1. סוכני יצרן מייצגים יצרן או שניים בקווי מוצר משלמים. קשורים בהסכם רשמי כתוב עם כל יצרן המפרט את מדיניות ההמחרה. סוכני יצרן מכירים את קו המוצר של כל יצרן ומפעילים את קשרים והענפים למכירת מוצריו. רוב סוכני היצרנים הם עסקים קטנים, המעסיקים מעט עובדים שהם מוכרנים מיומנים.
  2. סוכני מכירות בעלי סמכות חוזית למכור את כלל התפוקה של היצרן. סוכני מכירות פועלים כמחלקת מכירות של היצרן. לסוכני מכרות יש השפעה ניכרת על המחירים, על התנאים ועל הנהלים למכירה. אין להם, בדרך כלל, גבולות אזוריים והם פועלים בתחומי מוצר, כגון טקסטיל, מיכון וציוד תעשייתי, פחם ומוצריו, כימיקלים ומתכות.
  3. קניינים בדרך כלל מקיימים יחסים ארוכי-טווח עם הקונים ומבצעים בעבורם רכישות, תוך קבלת סחורה, בבדיקתה, אחסנתה ואספקתה לקונים. הם מספקים ללקוחותיהם מידע מועיל על השוק ועוזרים להם להשיג את הסחורות ואת המחירים הטובים ביותר שבנמצא.
 • סוחרים עמילים נוטלים בעלות פיזית על המוצרים ונושאים ונותנים על המכירות. בדרך כלל אינם מועסקים לטווח ארוך. משמשים בעיקר בשיווק חקלאי ומשרתים חקלאים שאינם מעוניינים למכור את תוצרתם בעצמם ואינם משתייכים לאגודה שיתופית של יצרני תוצרת חקלאית. סוחר עמיל מביא משאית מלאה סחורות לשוק המרכזי, מוכר את הסחורה במחיר הטוב ביותר, מנכה לעצמו עמלה והוצאות, ומעביר את היתרה ליצרן.
 • סניפים ומשרדים של יצרנים- פעילות סיטונאית הנעשית בידי המוכרים או הקונים עצמם ולא באמצעות סיטונאים עצמאים. סניפים ומשרדים נפרדים יכולים לעסוק ברכש או במכירות.
  1. משרדים וסניפי מכירות – יצרנים פותחים משרדים וסניפי מכירות כדי לשפר שליטה במלאי, במכירות ובקידום. סניפי מכירות מחזיקים מלאי ופועלים בענפים. משרדי מכירות אינם מחזיקים מלאי ופועלים בעיקר בענפי מוצרים יבשים וסדקית.
  2. משרדי רכש ממלאים תפקיד זהה לזה של סוכנים ועמילים אך הם חלק מן המערך הארגוני של הקונה.

לקריאה נוספת

 • קוטלר, פ. והורניק, י. (2000). ניהול השיווק - המהדורה הישראלית. האוניברסיטה הפתוחה.

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.