נשיאי שבטי ישראל

נשיאי שבטי ישראל היו נשיאים של שבטי ישראל בנדודי בני ישראל במדבר. בתורה מוזכרים כמה פעמים נשיאי ישראל, בכל פעם בשמות והקשרים אחרים; בחלק מההקשרים לא הוברר עד כה מהי משמעות "נשיא": האם אדם מכובד, או בעל תפקיד מוגדר, ומהי משמעות הרשימות השונות[1].

רקע

בספר במדבר, פרשת נשא[2] מתוארים קורבנות שהביאו נשיאי שבטי ישראל למשכן, בשנה השנית ליציאתם ממצרים, כאשר באופן חריג התורה מפרטת בצד שמו של כל נשיא והשבט שממנו בא, גם את קורבנו המפורט - שהיה זהה לכל הקורבנות האחרים. רשימה נוספת של נשיאים נמצאת בפרשת מסעי, בשנת הארבעים לשהייתם במדבר, לפני הכניסה לארץ.

נאמר במדרש ספרי[3] הנשיאים היו השוטרים היהודים שמינו המצרים על היהודים בשעבוד מצרים, והוכו על ידי השוטרים המצרים. בזמן הקמת המשכן הנשיאים הם אלו שהביאו את אבני המילואים לחושן[4]; המדרש[5] מספר כי הנשיאים לא מיהרו להתנדב לתרום למלאכת המשכן, וחשבו להשלים את מה שיחסר לאחר שכל השאר יתרמו, בסופו של דבר לא נותר להם לתרום דבר כי אם את האבנים הללו. בעקבות זאת, התנדבו הנשיאים להקריב את הקורבנות המפורטים בפרשת נשא.

הנשיאים

חז"ל אומרים כי ביציאת מצרים, היה הראשון שקפץ לים סוף, בטרם הים נקרע לשניים. בכך הוכיח את אמונתו בה' והפך להיות לסמל לראשוניות ולחלוציות.
 • נְתַנְאֵל בֶּן צוּעָר היה נשיא שבט יששכר לאחר יציאת מצרים, ומוזכר מספר פעמים בספר במדבר. הקריב את קורבנות הנשיאים ביום השני לחנוכת המשכן (במדבר, ז', י"ח) (ב' בניסן ב'תמ"ט). היה תלמיד חכם (מדרש). רבי פינחס בן יאיר אומר במדרש, נתנאל בן צוער הוא בעל הרעיון לקורבנות הנשיאים. המדרש (המובא בפירוש רש"י במדבר ז', י"ח) מבוסס על שינוי לשון בולט בפרשתו לעומת 11 פרשיות הנשיאים האחרות, החוזרות על עצמן בצורה זהה לגמרי. בעוד שאצל כל הנשיאים נאמר "קורבנו קערת כסף אחת", הרי אצל נתנאל בן צוער נאמר "הקריב את קורבנו קערת כסף אחת". לפי מדרש אחר המובא בספרי סיבת שינוי הלשון נובעת מערעור של שבט ראובן שתבע להקריב ביום השני, כבכור השבטים. לפי מדרש זה, שינוי הלשון רומז בתוכו על תשובת משה לערעור זה, שהייתה שהסדר הוא החלטת הקב"ה, ואין מקום לערער עליו. הסבר אחר נמצא בילקוט שמעוני (בראשית, פרק מ"ט, רמז קס"א), אשר הגדיר אותו כ"בן תורה" ובזכות כך הקריב שני, אף ששבט יששכר הוא תשיעי לשבטים.
 • אֱלִיצוּר בֶּן שְׁדֵיאוּר היה נשיא שבט ראובן בתקופת דור המדבר. הוא מוזכר בספר במדבר 4 פעמים.
על אף ששבט ראובן הוא בכור השבטים, אליצור בן שדיאור, נשיא השבט, הקריב את קורבנו בקורבנות הנשיאים רק ביום הרביעי.
נאמר במדרש תנחומא פרשת קרח, כי אליצור בן שדיאור היה אחד מ-250 האנשים שעמדו עם קרח במחלוקתו עם משה על הכהונה. לפי מדרש זה מת אליצור בן שדיאור יחד עם חבריו בשעת הקטרת הקטורת, כאשר יצאה אש מלפני ה' ושרפה אותם.
 • אֶלְיָסָף בֶּן דְעוּאֵל היה נשיא שבט גד בתקופת דור המדבר. מוזכר 4 פעמים בספר במדבר. בציונו בפרק ב' יש שינוי וכתוב בן רעואל. הוא הקריב את קורבנות הנשיאים ביום השישי לחנוכת המשכן.
על שמו נקרא מושב אלישמע.
המדרש מבאר את שמו כרומז לתולדות בנימין בן יעקב, אבי שבט בנימין.
 • אֲחִיעֶזֶר בֶּן עַמִּישַׁדָּי היה נשיא שבט דן בתקופת דור המדבר. מוזכר 4 פעמים בספר במדבר. הקריב את קורבנות הנשיאים ביום העשירי לחנוכת המשכן.
הרב חיים עוזר גרודזנסקי קרא את שם אחד מספריו 'אחיעזר' על פי שמו, ובשל כך כונה בעצמו 'האחיעזר'. המושב אחיעזר בשפלה סמוך לעיר לוד קרוי על שמו, היות שהוא נמצא בתחום נחלתו המקורית של שבט דן, שאחיעזר בן עמישדי היה נשיאו.
כיוון שנחלת שבט נפתלי, שאחירע בן עינן היה נשיאו, היא בגליל המזרחי ועמק החולה, הונצח שם אביו במספר אתרים באזור, כגון האתר הארכאולוגי עינן, נחל עינן ומאגר עינן.

רשימת הנשיאים בפרשת מסעי (לפי סדר הופעתם בפסוקים)[6]:

 • שבט יהודה: כלב בן יפונה
 • שבט שמעון: שמואל בן עמיהוד
 • שבט בנימין: אלידד בן כסלון
 • שבט דן: בוקי בן יגלי
 • שבט מנשה: חניאל בן אפוד
 • שבט אפרים: קמואל בן שפטן
 • שבט זבולון: אליצפן בן פרנך
 • שבט יששכר: פלטיאל בן עזן
 • שבט אשר: אחיהוד בן שלומי
 • שבט נפתלי: פדהאל בן עמיהוד

הערות שוליים

 1. ראה דיון על כך אצל יעקב ליכט, פירוש לספר במדבר.
 2. ספר במדבר, פרק ז', פסוק א'.
 3. מובא ברש"י במדבר, ז', ב' ובמדרש רבה במדבר, יב, טז.
 4. ספר שמות, פרק ל"ה, פסוק כ"ז
 5. במדבר רבה יב, טז.
 6. מרשימה זו נשמטו נשיאי ראובן וגד, מאחר שהרשימה נועדה לפרט את הנשיאים שיהיו נציגי השבטים בחלוקת ארץ כנען, ואילו שבטי ראובן וגד כבר קיבלו נחלה בעבר הירדן המזרחי.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.