נצילות

נצילות היא היחס בין האנרגיה המתקבלת ביציאה ממערכת לבין האנרגיה הנכנסת אליה, והיא נמדדת באחוזים או בשבר עשרוני. המערכת יכולה להיות מכונה, מכשיר חשמלי, בעל חיים או תופעה טבעית כמו השמש.

במערכת מכנית להעברת תנועה כדוגמת אופניים, האנרגיה שאנו משקיעים בסיבוב הדוושות לא מגיעה בשלמותה אל הגלגלים כיוון שחלק ממנה מתבזבז עקב חיכוך בין גלגלי השיניים לשרשרת והופך לאנרגיית חום. במערכת הידראולית אנרגיית שמן המוזרם מהמשאבה לצרכנים בצינורות מתבזבזת בחלקה עקב צמיגותו של השמן ובחלקה עקב דליפות השמן מן המערכת. במערכות חשמליות חלק מהאנרגיה החשמלית שמגיעה ממקור חשמל אל הצרכנים (כמו מנועים חשמליים ונורות) מתבזבזת עקב התנגדות חשמלית והופכת לאנרגיית חום.

במנועים, הנצילות לעיתים מחושבת כיחס בין ההספק המופק להספק הנכנס.

חישוב נצילות

הנצילות באחוזים היא היחס בין האנרגיה היוצאת מהמערכת, לאנרגיה הנכנסת למערכת כפול 100:

נצילות במנועים

במנועי שריפה פנימית, הנצילות היא היחס בין הספק הבלימה (brake power) לבין ההספק האינדיקטורי (Indicated power). הנצילות המכנית במנועי שריפה פנימית מביאה בחשבון את ההפסדים המכניים הנובעים מחיכוך במסבים ובגלגלי שיניים, הנעת גל הפיקות ומשאבות ההזרקה, הנעת מפוחים, משאבות שמן סיכה, דלק ומי-קירור וכדומה.

מנוע קרנו הוא מנוע תאורטי בעל נצילות מקסימלית, שבו 4 תהליכים: פעמיים תהליך אדיאבטי ופעמיים תהליך איזותרמי.

דוגמאות לערכי נצילות של תהליכים

תהליך ערכי נצילות
מנוע בעירה פנימית 10-50%
טורבינת גז עד ל-40%
טורבינת גז + טורבינת קיטור (מחזור משולב) עד ל-60%
טורבינת מים עד ל-90%
טורבינת רוח עד ל-59% (גבול תאורטי)
תא סולרי מקסימום נוכחי 42.8%
תא דלק עד ל-80%
אלקטרוליזה של מים 50%-70% (80%-94% גבול תאורטי)
פוטוסינתזה עד ל-6%
שריר 14% - 27%
מנוע חשמלי 40-70%
מקרר ביתי 20%-50%
נורת להט 5-10%
דיודה פולטת אור עד ל-35%
נורה פלואורסצנטית 28%
איון של אנטי-חומר 100% (חומר מומר במלואו, ישירות לאנרגיה)

ראו גם

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.