נביאים אחרונים

נביאים אחרונים הוא שם כולל לארבעת הספרים האחרונים בסדרת הנביאים, שהיא הסדרה השניה בתנ"ך. ספרים אלו הם חלק מתורה שבכתב, ויש להם דין כתבי הקודש.

ספרי נביאים אחרונים

ספרי נביאים אחרונים הם[1]:

בשונה מנביאים ראשונים, ספרים אלו אינם ממשיכים את הרצף ההיסטורי, אלא הם ספרי נבואות שכתבו הנביאים השונים לפני מותם[2]. הספרים שמים דגש על הנבואות של הנביאים, וסיפורים היסטוריים מופיעים בהם בעיקר כרקע להבנת הנבואות.

תרי עשר

ספר תרי עשר (שנים-עשר, בארמית) הינו קיבוץ של שנים עשר נבואות מנביאים שונים, אשר נערכו וקובצו (מחמת קטנותם) על ידי אנשי כנסת הגדולה , לכדי ספר אחד.

תוכן הספרים

ספר ירמיה כולל בתוכו את נבואותיו של ירמיהו, סיפור חייו, ומקבץ נבואות על אומות העולם. בפרק האחרון מתאר הספר את חורבן בית המקדש הראשון וירושלים, וירידת ישראל לגלות בבל.

ספר יחזקאל כולל נבואות על חורבן ירושלים, חזון העצמות היבשות, מידות בית המקדש השלישי, ומספר נבואות על ימות המשיח.

ספר ישעיה כולל נבואות חורבן ונחמה לישראל, וכן כמה נבואות על אומות העולם.

ספר תרי עשר כולל בתוכו שתים עשרה ספרים קטנים, שמחמת קוטנם לא ייחדו להם ספר עצמאי וכללו את כולם בספר אחד[3].

סגנון הספרים

כל אחד מספרים אלו כתוב בסגנון יחודי{{הערה|לדוגמא בספר יחזקאל מרבית הנבואות פותחות במילים "בן אדם", ונחלקו הפרשנים בסיבת השינוי.

  • שיטת רבי יצחק אברבנאל היא[4], שהנבואות לא ניתנו לנביאים כשהדברים מתוחמים במילים, אלא הם השיגו בנבואה רעיון מופשט, וכתבו את נבואותיהם איש איש על פי סגנונו.
  • שיטת המלבי"ם לעומת זאת[5], שהנביאים קיבלו את נבואותיהם במילים מדויקות אותם העלו על הכתב. לשיטתו ההבדל הסגנוני נובע מהבדל בסוג הנבואה אותה קיבל הנביא. ההבדלים בסוג הנבואה נבע מטעמים שונים, ביניהם הכנת הנביא, וסוג הנבואה (נבואות חורבן או נחמה).

מחברי הספרים

על פי הברייתא[6] רק ספר ירמיה נכתב על ידי ירמיהו בעצמו. ספר ישעיה נכתב על ידי חזקיה וסיעתו, ואילו ספר יחזקאל ותרי עשר נכתבו בידי אנשי כנסת הגדולה.

הסיבה שלא כתבו נביאים אלו את ספריהם בעצמם, מתפרשת על ידי רש"י[7] בצורה ייחודית לכל ספר:

ספר ישעיה לא נכתב על ידו כיון שנרצח בידי נכדו מנשה ודרך הנביאים היה לכתוב את נבואותיהם לפני מותם, ולכן חזקיה וסיעתו ערכו את הספר. שיטת התוספות לעומת זאת שחזקיהו לא באמת כתב את ספר ישעיה אלא רק נקרא הספר על שמו.

ספר יחזקאל , לא נכתב על ידו כיון שיחזקאל התנבא בבבל, ולא היה רשות לכתוב ספרי נבואה בחוץ לארץ[8].

ואילו הספרים שמרכיבים את תרי עשר לא נכתבו על ידי הנביאים עצמם מחמת קוטנם, ורק כאשר הצטברו כלל הנבואות, ערכו חגי זכריה ומלאכי את ספריהם, יחד עם ספרי תשעת הנביאים האחרים, וכך נוצר ספר תרי עשר.

הערות שוליים

  1. כך הוא סדרם בברייתא תלמוד בבלי, בבא בתרא, יד ע"א
  2. רש"י בבא בתרא, טו ע"א
  3. תלמוד בבלי בבא בתרא, יג ע"ב
  4. הקדמתו לספר ירמיה
  5. הקדמתו לספר ירמיה
  6. תלמוד בבלי בבא בתרא טו ע"א
  7. בבא בתרא טו ע"א
  8. רש"י כותב זאת כהצעה, ולא כפרשנות מוחלטת
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.