משרד ירושלים ומורשת

משרד ירושלים ומורשת
מידע כללי
תאריך הקמה לראשונה: 1990
הוקם מחדש: 2015
מנכ"ל/ית אבי כהן סקלי
ממשלה ממשלת ישראל ישראל
שר/ה רפי פרץ מ-17 במאי 2020
שמות קודמים המשרד לענייני ירושלים, המשרד לענייני ירושלים רבתי

משרד ירושלים ומורשת הוא משרד ממשלתי בישראל. עם הקמתה של הממשלה ה-33 המשרד לענייני ירושלים רבתי נסגר וסמכויותיו הועברו למשרד ההסברה והתפוצות, ששמו שונה למשרד לירושלים והתפוצות. אך לאחר הקמת הממשלה ה-34 המשרד הוקם מחדש תחת שמו הנוכחי.

היסטוריה

המשרד לענייני ירושלים הוקם על פי החלטת הממשלה ה-24 מיום 18 בנובמבר 1990, שאושרה על ידי הכנסת כעבור תשעה ימים. חודשים ספורים לאחר הקמת הממשלה ה-25 הוחלט על ביטול המשרד והעברת הטיפול בענייני ירושלים למשרדי הממשלה השונים. ביטול המשרד הובא לאישור הכנסת ביום 30 בדצמבר 1992, "הן מטעמים ענייניים הקשורים בנושאי ירושלים, והן מטעמי חיסכון".[1] לאורך תקופת פעילותו בממשלה ה-24 עמד בראשו ראש הממשלה יצחק שמיר והופקד על קידום ענייניו סגן השר לענייני ירושלים, חבר הכנסת אברהם ורדיגר. ראש הממשלה יצחק רבין עמד בראש המשרד מיולי 1992 ועד לביטולו.

המשרד הוקם במטרה לפעול למימוש חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל ולקדם בעיר עדיפויות מיוחדות לפיתוח בנושאי משק וכלכלה.[2] סמכויותיו כללו תיאום וקידום פעולות לפיתוח העיר, על פי סעיף 4 לחוק, והוא היווה מטה לוועדת השרים לענייני ירושלים.[3] בחודש יולי 1991 סקר סגן השר את פעילות המשרד בפני הכנסת והציג את תוכניותיו העתידיות. בחוברת שהוצגה בפני חברי הכנסת שורטטו יעדים לעשור הבא ובהם: קליטת רבע מיליון תושבים, פיתוח תשתיות מגורים ותעסוקה, מינוף התעשייה והקמת גני תעשייה, וכן קידום התיירות בעיר.[4] בחודש מאי 1992 קיים המשרד טקס ציבורי שבו הוקראה אמנת ירושלים הכוללת הצהרת אמונים לעיר כבירת ישראל הנצחית.[5] טקס זה היה חלק ממסכת טקסים שקיים המשרד לציון 25 שנים לשחרור העיר ואיחודה מחדש, ובין תוכניות המשרד נכללו כנס הזדהות של יהדות העולם עם העיר ורתימת קהילות יהודיות ברחבי העולם לקיום טקסים בנושא ירושלים.

בממשלה הוקמה גם ועדת שרים לענייני ירושלים, בראשות ראש הממשלה שמיר, ובתקופת פעילותו של המשרד התקבלו בה החלטות להגדלת מספר העולים המכוונים להתיישב בעיר, וכן אושרה הפקעת כאלף דונם בדרום מזרח העיר לשם הקמת שכונות מגורים. כן אושרה בוועדת השרים הענקת מעמד אזור פיתוח א' לאזור התעשייה עטרות והוקם צוות משותף למספר משרדים ממשלתיים ולכוחות הביטחון בנושא העברת מחנות צה"ל ומשטרת ישראל מפנים העיר לאזור התעשייה.[4] על שולחן הכנסת הונחו שתי הצעות חוק ממשלתיות מטעם המשרד בנוגע לאזור התעשייה עטרות.[6]

המשרד עבד בשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים, וקיים קשרים הדוקים עם הסתדרות העובדים הכללית, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלונות, איגוד לשכות המסחר ולשכת התיאום העירונית של הארגונים הכלכליים.[4] המשרד השתתף בתוכניות לקליטת העלייה מברית המועצות לשעבר בשנות התשעים וגיבש תוכנית לקליטת רופאים עולים, בשיתוף בית החולים הדסה ובתמיכת משרד האוצר.[6] המשרד קיים קשרים עם תעשיינים מיפן במטרה לקדם פיתוח תעשיית ידע בעיר, כפתרון למחסור באנשי מדע ביפן. כמו כן קודמו במשרד תוכניות להקמת מרכז למחקר רפואי בעיר, בו ייקלטו מדענים עולים ועל פי תוכנית רב-שנתית יהוו בסיס לקידום תשתית מחקרית בירושלים. נוסף לכך החל המשרד בבחינת תוכניות לשיקום שכונות ותיקות בעיר וקיים שיתוף פעולה עם מנהלת מבני הדת בעירייה להרחבת פריסתם של בתי הכנסת והמקוואות בעיר.[4]

במרץ 2013, עם הקמתה של הממשלה ה-33 הועברו סמכויותיו של המשרד למשרד ההסברה והתפוצות, ששמו שונה למשרד לירושלים והתפוצות.[7] אך עם הקמת הממשלה ה-34 המשרד הוקם מחדש בשמו הנוכחי. בראש המשרד עומד השר רפי פרץ.

שרים לענייני ירושלים לדורותיהם

לאחר ביטול המשרד, ב-31 בדצמבר 1992, פוזרו סמכויותיו בין משרדי הממשלה השונים. ועדת השרים לענייני ירושלים נותרה לפעול ומופקדת מאז בידי אחד מחברי הממשלה, ראשות הוועדה הופקדה בידי שרים שונים לצד סמכויותיהם בראש משרד ממשלתי אחר.

מספר תמונה שם סיעה תואר תחילת כהונה סיום כהונה ממשלה
1 יצחק שמיר

(1915-2012)

הליכודרה"מ והשר לענייני ירושלים27 בנובמבר 199013 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
המשרד בוטל ביולי 1992
2 יצחק רבין

(1922-1995)

העבודה רה"מ והשר לענייני ירושלים13 ביולי 19924 בנובמבר 1995 ממשלת ישראל העשרים וחמש
3 שמעון פרס

(1923-2016)

4 בנובמבר 1995 18 ביוני 1996
ממשלת ישראל העשרים ושש
4 בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
18 ביוני 19966 ביולי 1999 ממשלת ישראל העשרים ושבע
הליכוד
5 חיים רמון

(1950-)

ישראל אחת
העבודה
השר לענייני ירושלים6 ביולי 19997 במרץ 2001 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
שר הפנים והשר לענייני ירושלים
6 אליהו סויסה

(1956-)

ש"ס השר לענייני ירושלים7 במרץ 200123 במאי 2002 ממשלת ישראל העשרים ותשע
7 אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד רה"מ והשר לענייני ירושלים 23 במאי 20023 ביוני 2002
(6) אליהו סויסה

(1956-)

ש"ס השר לענייני ירושלים 3 ביוני 200228 בפברואר 2003
(7) אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד רה"מ והשר לענייני ירושלים 28 בפברואר 20033 במרץ 2003 ממשלת ישראל השלושים
8 נתן שרנסקי

(1948-)

ישראל בעליה

לא ח"כ

השר לענייני ירושלים, תפוצות ומאבק באנטישמיות3 במרץ 20034 במאי 2005
הליכוד

לא ח"כ

9 צחי הנגבי

(1957-)

הליכודהשר לענייני ירושלים רבתי[8]4 במאי 20054 במאי 2006
קדימה
10 יעקב אדרי

(1950-)

קדימה 4 במאי 200622 ביולי 2007 ממשלת ישראל השלושים ואחת
11 רפי איתן

(1926-2019)

גיל22 ביולי 200731 במרץ 2009
(4) בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד 31 במרץ 200918 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
הוקם מחדש כמשרד עצמאי ביוני 2015
12 זאב אלקין

(1971-)

הליכודשר לירושלים ומורשת1 ביוני 201517 במאי 2020 ממשלת ישראל השלושים וארבע
13 רפי פרץ

(1956-)

הבית היהודי 17 במאי 2020 מכהן ממשלת ישראל השלושים וחמש

סגני שרים לענייני ירושלים

תמונה סיעה תואר תחילת כהונה סיום כהונה ממשלה
אברהם ורדיגר

(1921-2013)

אגודת ישראל 27 בנובמבר 1990 13 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
יהדות התורה
אגודת ישראל

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. דברי הכנסת, 31 בדצמבר 1992.
  2. דברי הכנסת, 23 ביולי 1991.
  3. דברי הכנסת, 4 בדצמבר 1990.
  4. 1 2 3 4 דברי הכנסת, 9 ביולי 1991.
  5. דברי הכנסת, 9 במרץ 1992, ומידע על האמנה המוצגת בטרקלין שאגאל בכנסת.
  6. 1 2 דברי הכנסת, 23 ביולי 1991.
  7. המשרד לירושלים והתפוצות (שינוי שם של משרד; חלוקת התפקידים בין השרים; העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד), באתר של משרד ראש הממשלה
  8. הפקדת ענייני ירושלים בידי השר יעקב אדרי והקמת ועדת שרים לענייני ירושלים רבתי, החלטה מספר 319 של ממשלת ישראל, משנת 2006, באתר של משרד ראש הממשלה
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.