משרד העלייה והקליטה

משרד העלייה והקליטה
מידע כללי
מנכ"ל/ית חביב קצב
ממשלה ממשלת ישראל ישראל
שר/ה פנינה תמנו-שטה מ-17 במאי 2020
מטה מרכזי רחוב קפלן 2, ירושלים
שמות קודמים המשרד לקליטת העלייה
http://www.moia.gov.il

משרד העלייה והקליטה (בעבר: המשרד לקליטת העלייה) הוא משרד ממשלתי המופקד על ביצוע מדיניות הממשלה בתחום קליטת העלייה. הוקם ב-1968, בעקבות גל העלייה לאחר מלחמת ששת הימים.

הרקע ההיסטורי להקמת המשרד לקליטת עלייה

עד קום המדינה הסוכנות היהודית הייתה אחראית לעליית היהודים מהתפוצות וקליטתם ביישוב. עם קום המדינה חלק מתפקיד עליית העולים הועבר לממשלת ישראל והוקם המשרד לעלייה אשר פעל בין השנים 1948–1951. המשרד עסק בכל הקשור להבאת עולים ארצה, אך לא בקליטתם שנותרה בידי משרדים אחרים, ובידי מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית. בראש משרד העלייה עמד חיים משה שפירא[1].

המפנה בעקבות מלחמת ששת הימים והקמת המשרד לקליטת עלייה

המשרד הוקם בעקבות דו"ח "ועדת חורב" אשר קבע כי יש צורך להקים משרד ממשלתי לקליטת עלייה, וזאת בעקבות העלייה המסיבית לארץ ישראל אחרי מלחמת ששת הימים, 1967.

ב-1968 הגיעו למעלה מ-30 אלף עולים מארצות המערב, ובין השנים 1969–1970, הגיעו יותר מ-40 אלף עולים מארצות אלו מדי שנה. בין השנים 1968–1973, הצליחו כמאה אלף עולים מרוסיה לעלות לארץ ישראל. בסך הכול בין השנים 1967–1973 עלו ארצה כ-260,000 עולים.

ב-1967 הקימו ממשלת ישראל והסוכנות היהודית את "הרשות המשותפת לעלייה וקליטה". במסגרת הרשות נבנו מרכזי קליטה ומעונות דיור חדשים ברחבי הארץ, ומספר האולפנים גדל. נושאי התעסוקה, הדיור, הבריאות וכו' טופלו על ידי משרדי הממשלה השונים.

ב-1968 הוקם המשרד לקליטת עלייה בנימוק שהגידול בכמות העולים גרם לצורך דחוף בגוף אחיד שירכז את כל הקשור בקליטתם של העולים בארץ ישראל. אולם היו שטענו שהסיבות להקמת המשרד היו אי שביעות רצון מתפקוד מחלקת העלייה של הסוכנות והצורך לדאוג לתפקיד ליגאל אלון. הצעתו של אריה אליאב שכל נושא העלייה והקליטה יועבר לסמכות הממשלה נדחתה, וסוכם שהסוכנות היהודית תמשיך לטפל בהעלאת היהודים מהגולה, והמשרד לקליטת עלייה יטפל בכל הקשור לקליטת העולים בארץ ישראל. בפועל הסמכויות בין משרד הקליטה והסוכנות חולקו באופן הגורם לכפילות רבה[2].

המשרד הוגדר בתחילה כמשרד על, שהשר המכהן בו (אז - יגאל אלון) הוא גם סגן ראש הממשלה ולצדו סגן שר. הגדרה זו בוטלה בסוף 1969 כשיגאל אלון עבר למשרד אחר.

תפקידי המשרד

המשרד לקליטת העלייה אחראי לסיוע הניתן על ידי מדינת ישראל, לעולים ולתושבים חוזרים, המגיעים ארצה.

הוא אחראי על סיוע ומעקב אחרי העולים, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית, תוך כדי שאיפה לשיתוף פעולה מקסימלי. המשרד לקליטת עליה מסייע בתחומי הדיור, התעסוקה, והחברה ומשתדל להקל על העולה במגעים עם מוסדות וגופים שונים במדינה.

המטרה היא לזהות את הפוטנציאל של העולה, לעזור לו להביא את הפוטנציאל לכדי מימוש, ועל ידי כך לתרום גם לעולה וגם לחברה. המשרד לקליטת עלייה שואף לתת לעולים את הכלים הדרושים להתמודדות עם אתגרי הקליטה, שבעזרתם יוכלו להשתלב בצורה הטובה ביותר ולהגיע לעצמאות המרבית במדינה החדשה עבורם. הוא דואג לעולה בשלוש השנים הראשונות שלו.

לכל קבוצת עולים יש את האופי המיוחד לה, אחד הדברים הבסיסיים בקליטה הוא להתאים את הסיוע הבסיסי לאופי המסוים של אותה קבוצת עולים. יש צורך לעשות שני דברים במקביל: גם לחפש דרכים לחזק את השייכות לחברה הישראלית של נוער ומבוגרים, ויש לעשות זאת תוך כדי שמירה על הזהות הייחודית של העולים ועולמם התרבותי.

שרי משרד העלייה והקליטה

מספר תמונהשם
(תקופת חיים)
סיעה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
השרים לעלייה
1 חיים משה שפירא

(1902-1970)

הפועל המזרחי ה' באייר ה'תש"ח ח' בתשרי ה'תשי"ב 14 במאי 1948 8 באוקטובר 1951 הממשלה הזמנית
החזית הדתית המאוחדת
הפועל המזרחי
ממשלת ישראל הראשונה
ממשלת ישראל השנייה
הפועל המזרחי
השרים לקליטת עלייה
2 יגאל אלון

(1918-1980)

העבודה ה' בתמוז ה'תשכ"ח ו' בטבת ה'תש"ל 1 ביולי 1968 15 בדצמבר 1969 ממשלת ישראל השלוש עשרה
המערך
העבודה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
3 שמעון פרס

(1923-2016)

י"ג בטבת ה'תש"ל כ"ג בתמוז ה'תש"ל 22 בדצמבר 196927 ביולי 1970 ממשלת ישראל החמש עשרה
4 נתן פלד

(1913-1992)

לא היה חבר כנסת כ"ג בתמוז ה'תש"ל ט"ז באדר ה'תשל"ד 27 ביולי 197010 במרץ 1974
5 שלמה רוזן

(1905-1985)

ט"ז באדר ה'תשל"ד ד' בתמוז ה'תשל"ז 10 במרץ 1974 20 ביוני 1977 ממשלת ישראל השש עשרה
ממשלת ישראל השבע עשרה
6 דוד לוי

(1937-)

הליכוד
חרות
ד' בתמוז ה'תשל"ז ה' באב ה'תשמ"א 20 ביוני 19775 באוגוסט 1981 ממשלת ישראל השמונה עשרה
7 אהרן אבוחצירא

(1938-)

תמ"י ה' באב ה'תשמ"א י"א באייר ה'תשמ"ב5 באוגוסט 19814 במאי 1982 ממשלת ישראל התשע עשרה
8 אהרן אוזן

(1924-2007)

י"א באייר ה'תשמ"ב ט"ז באלול ה'תשמ"ד 4 במאי 1982 13 בספטמבר 1984
ממשלת ישראל העשרים
9 יעקב צור

(1937-)

המערך
העבודה
ט"ז באלול ה'תשמ"ד י"ד בטבת ה'תשמ"ט 13 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 ממשלת ישראל העשרים ואחת
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
10 יצחק חיים פרץ

(1938-)

ש"ס י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 22 בדצמבר 198813 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים ושלוש
ממשלת ישראל העשרים וארבע
מוריה
יהדות התורה
מוריה
11 יאיר צבן

(1930-)

מרצ
מפ"ם
י"ב בתמוז ה'תשנ"ב א' בתמוז ה'תשנ"ו 13 ביולי 199218 ביוני 1996 ממשלת ישראל העשרים וחמש
ממשלת ישראל העשרים ושש
12 יולי אדלשטיין

(1958-)

ישראל בעלייה א' בתמוז ה'תשנ"ו כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 18 ביוני 19966 ביולי 1999 ממשלת ישראל העשרים ושבע
13 אהוד ברק

(1942-)

ישראל אחת
העבודה
כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט כ"ג באב ה'תשנ"ט6 ביולי 19995 באוגוסט 1999 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
14 יולי תמיר

(1954-)

לא הייתה חברת כנסת כ"ג באב ה'תשנ"ט י"ב באדר ה'תשס"א 5 באוגוסט 19997 במרץ 2001
15 אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 200128 בפברואר 2003 ממשלת ישראל העשרים ותשע
16 ציפי לבני

(1958-)

כ"ו באדר א' ה'תשס"ג ו' באייר ה'תשס"ו 28 בפברואר 20034 במאי 2006 ממשלת ישראל השלושים
קדימה
17 קובץ:Zevik Boim.jpgזאב בוים

(1943-2011)

ו' באייר ה'תשס"ו י"ח בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 20064 ביולי 2007 ממשלת ישראל השלושים ואחת
18 יעקב אדרי

(1950-)

י"ח בתמוז ה'תשס"ז י"א בתמוז ה'תשס"ח 4 ביולי 200714 ביולי 2008
19 אלי אפללו

(1952-)

י"א בתמוז ה'תשס"ח ו' בניסן ה'תשס"ט 14 ביולי 200831 במרץ 2009
20 סופה לנדבר

(1949-)

ישראל ביתנו ו' בניסן ה'תשס"ט כ"ה בשבט ה'תשע"ג31 במרץ 20095 בפברואר 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
הליכוד - ישראל ביתנו
ישראל ביתנו
השרים לעלייה ולקליטה
(20) סופה לנדבר

(1949-)

הליכוד - ישראל ביתנו
ישראל ביתנו
כ"ה בשבט ה'תשע"ג כ"ה באייר ה'תשע"ה 5 בפברואר 2013 12 במאי 2015 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
ממשלת ישראל השלושים ושלוש
ישראל ביתנו
21 זאב אלקין

(1971-)

הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה כ"ב באייר ה'תשע"ו14 במאי 201530 במאי 2016 ממשלת ישראל השלושים וארבע
(20) סופה לנדבר

(1949-)

ישראל ביתנו כ"ב באייר ה'תשע"ו י' בכסלו ה'תשע"ט30 במאי 201618 בנובמבר 2018
מ"מ בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד י' בכסלו ה'תשע"ט ט"ו בטבת ה'תשע"ט18 בנובמבר 201824 בדצמבר 2018
מ"מ קובץ:Yariv Levin.JPGיריב לוין

(1969-)

ט"ו בטבת ה'תשע"ט ג' בשבט ה'תשע"ט 24 בדצמבר 20189 בינואר 2019
22 קובץ:Yoav galant.jpgיואב גלנט

(1958-)

ג' בשבט ה'תשע"ט כ"ג באייר ה'תש"פ 9 בינואר 201917 במאי 2020
23 פנינה תמנו-שטה

(1981-)

כחול לבן

חוסן לישראל

כ"ג באייר ה'תש"פ מכהנת 17 במאי 2020מכהנת ממשלת ישראל השלושים וחמש

סגני השר

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה סגן לשר תחילת הכהונה סוף הכהונה ממשלה
קובץ:PikiWiki Israel 28620 Art of Israel (cropped).jpg אריה אליאב

(1921-2010)

העבודה יגאל אלון 12 ביולי 1968 15 בדצמבר 1969 ממשלת ישראל השלוש עשרה
המערך
העבודה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
שלמה רוזן

(1924-2007)

המערך
מפ"ם
נתן פלד 20 בנובמבר 1972 10 במרץ 1974 ממשלת ישראל החמש עשרה
אהרן אוזן

(1924-2007)

תמ"י אהרן אבוחצירא 5 באוגוסט 1981 3 במאי 1982 ממשלת ישראל התשע עשרה
מרינה סולודקין

(1952-2013)

ישראל בעליה אהוד ברק 5 באוגוסט 1999 11 ביולי 2000 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
יולי תמיר
יולי אדלשטיין

(1958-)

אריאל שרון 7 במרץ 2001 28 בפברואר 2003 ממשלת ישראל העשרים ותשע
מרינה סולודקין

(1952-2013)

הליכוד ציפי לבני 30 במרץ 2005 4 במאי 2006 ממשלת ישראל השלושים
קדימה

מנכ"לי המשרד

מספר שםתחילת כהונהסיום כהונה
1 יהושע שי19481951
2 חיים אבינועם19681968
3 יוסף גבע19681970
4 הלל אשכנזי19701973
5 מנחם שרמן19741978
6 עזריאל ולדמן19781981
7 אלי ארצי19811984
8 מאיר שמיר (שטיינמץ)19841988
9 יוסי קוצ'יק19881988
10 אהרון לפידות19891991
11 ראובן מרחב19911993
12 אפרים כהן19931996
13 שלומית כנען19961999
14 בוריס מפציר19992001
15 רונן פלוט20012003
16 מירלה גל20032006
17 ארז חלפון20062009
18 דמיטרי אפרצב20092013
19 עודד פורר20132015
20 חביב קצב20152016
21 אלכס קושניר20162019
22 חביב קצב 2019 מכהן[3]

לקריאה נוספת

  • ע. כרמל, הכל פוליטי- לקסיקון הפוליטיקה הישראלית, תל אביב: דביר, 2001.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.